Lähihoitajien oppikirja julkaistu 2015

Kultuuri ei ole yhtä kuin ihminen

Romaneita on nyt vuosikymmeniä pidetty esillä ja kerrottu tarkemmin kaikkia tapoja ja käytäntöjä pääväestölle.
Joka tuutista huudetaan kulttuuria ja esitäydytään "uhreina" ja YLEISTÄÄN omat mielipiteet "kultuurista" koskemaan koko romaniväestöä.

Nyt nykyisin kaikki on vain KULTUURIA, enään ei edes eroteta tapojemme ja vaateittemme alta ihmistä. SE mikä on toiselle "kultuuri" on toiselle vain oma normaali elämäntapa.
Niin sanotut romani edustajat eivät enään itsekään näe opetuksiensa ja omien näkökulmiensa takaa
Ihmistä joka on YKSILÖ ja joka on VASTUUSSA vain omista teoistaan ja sanoistaan.

Intergroituminen yhteiskuntaan, mitä se on?
Itse oletan että se on sitä kun kouluttaudutaan ja tullaan sivistyneeksi ja osallistutaan kaikin tavoin yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen. IHAN omana itsenään! Sinun ei tarvitse sulautua että tulet hyväksytyksi, vaan voit YLPEÄSTI olla se kuka olet. Sinun ei tarvitse Myydä omaa identitteetiäsi kuuluaksesi joukkoon.

Vai onko intergroituminen vielä 2017 luvulla sellainen että täydellinen "sulautuminen" täytyy tapahtua samalla tavalla kuin sitä yritettiin 50 luvulla?
Silloin oleva mustalaispolitiikka johti siihen että se huostaanotti romani lapsia, eroittakseen heidät kultuuristaan ja perheistään. Heitä yritettiin "VALKAISTA", tämä on sen ajan sanonto.
(tästä aiheesta lisää sivulta Mustalaispolitiikka ).

Yhä harvemmin nykyään pukeuduteaan perinteisiin romanivaateisiin, siksi että tultaisiin paremmin hyväksytyksi, vaihdamme sukunimeäkin..Miksi? Elämme kuin valtaväestö tai kuin mikä tahansa muu kansanryhmä. Ei oikeastaan ole enään mitään aitoa kultuuria, vaan nykyisin luullaan että jopa hengittäminen on "kultuuria" kun taas toisille se on elämän ehto ja kaikki ihmiset hengittävät.

Emmekö voi olla aidosti YLPEITÄ että olemme ROMANEITA?

Yksinkertaisesti yhä useampi tekee tämän siksi ettei huomata etnistä taustaa.

Esim. nuorille hoetaan ettei vaatteet ole sitä mustalaisuutta....
Mutta uskallan väittää!
Kyllä, kyllä se on! Se on osa identiteettiämme!

Mitä tapahtui kaaleille, eli romaniväestölle?

Mihin kaikki hienot tapamme ja arvot ovat kadonneet?
Kadotimmeko identiteettimme joukkoon kuuluvuuden takia? Vai mitä tapahtui??

Meidän kultuuriamme ovat edustamassa sellaiset henkilöt jotka eivät itse edes elä todeksi romanielämää arkipäivän keskellä tai jopa PÄÄVÄESTÖ selittää meille mitä meidän kultuuria on ja NÄMÄ "EDUSTAJAT" pätevöityivät kenen toimesta ja kenen luvalla?
Uskallan väittää ettei Suomen ROMANEILTA ainakaan ole kysytty lupaa! Ei ainakaan kaikilta.

Missä on ne aidot mustalaiset, aito välittäminen?
Ei sitä ole jos ei jostain nämä "edustajat" ole saanneet mitään kulukorvauksia.
Ei ole mitään KULTUURI tiedotusta tai avoimuutta jos joku ei siitä maksa.

Voimme kouluttautua, voimme hakea töitä, voimme kaikkea tätä tehdä eikä Suomen valtio estä eikä kiellä, ei vaikka koemme epätasa-arvoista kohtelua ihan päivittäin. Mutta meillä on kaikkeen samaan oikeus kuin kellä muulla kansanryhmällä.

Yli 500 vuotta on asutettu Suomea ja kyllä valtaväestö tietää kultuuristamme kun mitään EI ole jäänyt kertomatta ja toisekseen Kulttuuri ei ole mikään elinkeino, se ei ole vaateparsi eikä se ole elinpaikka eikä se ole kirjoitettu sääntö, Se on yhteisö. Ja yhteisö rakentuu YKSILÖISTÄ.

Mikään opus, ei mikään ohjeistus, ei mikään avoimuus ei mikään laki,ei mikään näistä TEE romania. Eikä näistä mikään liioin anna yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä sitä YLPEYTTÄ ja sydämen asenetta olla romani.

Mielestäni on hulluutta kun kaaleet ITSE asettavat itsensä eriarvoiseen asemaan ja vielä nykypäivänäkin. .
Lisäksi romanit laativat yhdessä valtaväestön kanssa julkisia "OHJEISTUKSIA" koskien koko Romani väestöä ja lisäksi ohjeistukset ovat loukkaavia ja yleistäviä.

Mustalaispolitiikka oli 50 luvulla julmaa ja näillä näkymillä HISTORIA toistaa itseään. ...

ROMANI järjestöt PUHUU kaikkien romanien puolesta ja laativat oppaita ja ohjeistuksia jotka todellisuudessa vääristävät ja "syylistävät" nyky romanien elämää?
Onko KOKO Suomen romaniväestö järjestöjen ja eri romani organisaatioiden "armoilla" ?
Asuminen, kouluttautuminen, lapset, nuoret, vanhukset, työllisyys ym...

Katso kuva yllä: Kuva peräisin 2015 lähihoitajien oppikirjasta.

 Romani Mission
Kirjoittaa mm.

"Päiväkodin rytmi ja kellonaikoihin sidottu toiminta voivat olla vieraita romaniperheille, mutta keskinäisen yhteisymmärryksen ja kompromissien löytäminen on mahdollista vanhempien ja päivähoidon henkilöstön keskinäisen yhteistyön ja neuvottelujen avulla. Koulumaailma on vielä tarkemmin ajallisesti määriteltyä kuin päiväkodin toiminta ja siksi tietyn säännöllisyyden ja rutiininen oppiminen on tärkeää myös romanilapselle."
( http://www.romanomissio.fi/projektit/lapsi.htm )

Nyt KYSYMYS kuuluukin? 
Onko Romani Mission kirjoittanut tämän "ohjeistuksen" lähihoitajien oppikirjaan omista lapsistaan vai Koskeeko tämä ohjeistus koko Suomen romaniväestöä?

Kaikki kohdat "ohjeistuksesta" löytyy siis yllä mainitusta linkistä ja kuvasta.

Mikähän tuossa ohjeistuksessa oli sitä meidän KULTUURIAMME? 
Tuen tarve?
Kasvatusvastuu?
Päiväkodin rytmi, kello?
Ruokailuun liityvät puhtaus säännöt?
Ylikorostunut huolenpito?
Perheen velvollisuudet ohjaa ajankäyttöä? 
Lapset elävät aikuisten arkea?

EN tunnista yhtäkään noista KULTTUURIIN liityväksi. 
Kaikki tämä on kirjoitettu etnisen taustan omaavista ihmisistä.

Ei...En edes ruokailu "sääntöä" Eikö valtaväestöllekin ruuan puhtaus ja esim. Käsien pesu ole yhtä tärkeää erityisesti ennen ruokailua.
Kaikki muutkin kohdat voisivat SOVELTUA mihin tahansa kansanryhmään.

Tässäkin opuksessa oli asioita mitkä eivät edes kuulu varhaiskasvatukseen ja sama yleistäminen joka on annettu ymmärtää koskevan KOKO väestöä. Eikö tämänkaltaiset OHJEISTUKSET/OPUKSET riko meidän vähemmistöjen oikeuksia? Eikö nämä luo KOKO yhteisöstämme stereotypioita? Eikö nämä tämän tyypiset kirjoitukset joita jaellaan julkisiin sektoreihin käytettäviksi luo meistä kuvaa ettemme pysty intergroitumaan nyky yhteiskuntaan täysivertaisena Suomenkansalaisina joilla on samat VELVOLLISUUDET kuin OIKEUDETKIN?

Nämä eivät luo ja edesauta YHDENVERTAISUUTTA eikä edistä TASA-ARVOA.

 

Toinen opus sisältää:

" Romanikulttuurissa lapset viettävät paljon aikaa aikuisten seurassa, joten lapset ymmärtävät jo varhaisessa iässä aikuisten asioita, kuten esim. ihmissuhteista ja käytännön elämästä.

Romanilapselle outoja asioita voivat olla esimerkiksi toisten lasten kanssa leikkiminen sekä kynän ja saksien käyttäminen.
Vanhemmat eivät ehkä ymmärrä leikin ja askartelun merkitystä, sillä ne
eivät ole olleet luonnollinen osa lasten kasvatusta.

Hienomotoristen taitojen kehittämisen ohella romanilapsien kielelliset taidot tarvitsevat harjoitusta. Siitä huolimatta, että he puhuvat suomea, heidän sanavarastonsa voi olla suppea ja monet käsitteet vieraita. 
Romanien vahvasta kerrontaperinteestä johtuen, romanilapselle on kehittynyt vahva mielikuvitus ja puheilmaisu.

Heitä pidetäänkin yleensä avoimina, iloisina ja kohteliaina lapsina. Romaniperheille voivat olla vieraita päivähoidon rytmi ja kellonaikoihin sidottu toiminta, joten varhaiskasvatuksen henkilöstön
ja vanhempien välisillä keskusteluilla on hyvä löytää keskinäinen yhteisymmärrys ja kompromissi asiaan.

Romanivanhempien huolenpito lapsistaan saattaa olla ylikorostunutta, mikä saattaa aiheuttaa paineita varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Vanhemmat voivat olla sitä mieltä, ettei lasten välisiin kiistoihin ja heidän liikkumiseensa ulkoilun aikana puututa riittävästi.

Tämän vuoksi vanhempien kanssa on hyvä keskustella ja kertoa heille ne toimenpiteet, joita päivähoidossa on
lasten turvallisuuden takaamiseksi.

Ylikorostunut huolenpito voi näkyä myös siten, ettei lasta tuoda päiväkotiin sateisilla ja kylmillä ilmoilla.

Romanilapselle saatetaan myös pukea säähän nähden liian paljon vaatteita. Lisäksi lasta ei raaskita herättää, jos hän on aamulla väsynyt.

Huolenpito voi ilmetä myös siten, että lasta ”rakastetaan ruualla”, joten ylipaino romanilapsilla on yleistä.

Romanilapsi Ylöjärven varhaiskasvatuksessa – kirjasen laatimisessa suurena apuna on ollut
Vantaan kaupungin opas Romanilapsi kotona, päivähoidossa ja koulussa sekä Reppu ja romanilapsi-projektin raportti.

Ylöjärven oppaan kuvat on piirtänyt Leif Lindeman Soppeenkatajan päiväkodista. Kiitämme Katja ja Harri Lindemania oppaan laatimisen aikana saamistamme
kommenteista.

Ylöjärvellä 1.10.2008 / 30.9.2014

Me emme ole yksin.
Olemme suuri perhe maailmassa.
Meillä kaikilla on yhteinen sydän.
Se tekee meidät onnellisiksi.
-Valfrid ja Tuula Åkerlund"

 

Jopa Romani Foorumilla on oma

"Koulunkäynnin ongelmat

Romanilasten koulunkäynnissä esiintyviksi ongelmiksi on mainittu muun muassa heikot koulusaavutukset ja runsaat sijoitukset erityisluokille. Älykkyystaso ei läheskään aina voi selitä koulumenestystä romanilasten kohdalla.

Suurimmaksi syyksi oppimisessa esiintyviin vaikeuksiin on arvioitu olevan kouluvalmiuksissa olevat puutteet. Romanilasten kouluvalmiuksissa on todettu olevan eroja verrattuna valtaväestön lapsiin. Heidän sosiaaliset taitonsa ovat usein kehittyneet ja opettajat pitävät heitä miellyttävinä oppilaina. Hienomotoriset taidot sen sijaan voivat olla vähemmän kehittyneitä. Myös lasten sanavaraston ja kielellisten käsitteiden määrän ja laadun on arvioitu olevan suppeampi kuin valtaväestön lapsilla. Romanilapset eivät myöskään ole sisäistäneet koulun piilotavoitteita kuten puhumisen, liikkumisen ja vuorovaikutuksen rajoituksia eli niin sanottua piilo-opetussuunnitelmaa.

Romanilasten erityisluokkasiirrot ja osallistuminen integroituun erityisopetukseen ovat myös yleisempiä kuin valtaväestöllä. Erityisluokkasiirtojen syynä ovat yleensä oppimisvaikeudet ja käyttäytymisongelmat. Oppimisvaikeuksien syitä ei tehdyissä tutkimuksissa ole selvitetty ja arkikokemuksen perusteella poissaolot ja niistä johtuva jälkeen jääminen ovat yksi merkittävä syy erityisluokkasiirtoihin."

Tiedot täältä
https://www.romanifoorumi.fi/romanit-suomessa/romanien-yhteiskunnallinen-asema/koulunkaynnin-ongelmat/

Tiedättekö JOKAINEN järjestö että TE puhutte yleisesti KAIKKIEN lapsista, kyllä myös minun ja satojen muidenkin.

Oletteko TUTUSTUNEET henkilökohtaisesti jokaiseen lapseen ja perheeseen?
Oletteko olleet yhteydessä jokaiseen kouluun ja päiväkotiin?

Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että ihmisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Oikeuksien toteutuminen ei ole itsestään selvää, ei näköjään edes ROMANIEN keskuudessa.

Siis tälläisiä OPUKSIA löytyy useitakin eri ihmisten ja julkisten palveluiden  laatimina!!

KOKO romani väestö ja etenkin lapset esitetään
vähä älyisinä ja vanhemmat ymmärtämättöminä takapajuisina mustalaisina ja viisaat ohjeistuksen tekijät ja eri kouluja käyneinä esittävät itsensä niin ammattitaitoisina.
"ammattitaitoisten työntekijöiden joukossa on myös romaniohjaajia. Nautimme luottamusta erityisesti romanilasten kasvatustehtävässä romanien sekä lastensuojeluviranomaisten keskuudessa"

Minun mielestäni tälläinen yleistäminen tarkoittaa kansalaisoikeuksien riistämistä romani lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Niinkuin olisimme jotenkin jossain asteikossa vähempiarvoisia kuin kuka tahansa muu kansanryhmä. Kaikki romanit ovat muutenkin " rotuajattelussa " kaikkein alimmassa asemassa.

Tällä menolla meiltä poistetaan kohta kaikki kansallisoikeudetkin koska emme " vieläkään tahdo intergroitua nyky yhteiskuntaan".
Hitlerin rotuhygenia ohjelmaa kuuluivat mm. Päästä eroon ”epäkelvoista yksilöistä”.

Onko tälläinen ajatus teistä ihan normaalia tai tälläinen yleistäminen?

Tälläiset ohjeistukset jotka ovat hyväksyttyjä JULKISILTA SEKTOREILTA esim. Opetushallitukselta

Niin nehän rikkovat suoraan Suomen lakia ja asettaa yleisellä tasolla romani lapset ja perheet epätasa-arvoiseen asemaan.

Kuinka tämä on mahdollista?

Lapsia on kohdeltava yhdenvertaisesti yksilöinä sekä lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen riippumatta huoltajien elämäntilanteesta tai rodusta, tasavertaisesti muitten oppilaitten kanssa.

Perheiden tilanteet ja tuen tarpeet ovat hyvin moninaiset ja tarpeetkin voivat muuttua nopeastikin ja jos joillakin onkin jonkinasteista oppimisvaikeuksia kuin kellä tahansa lapsella ( aikuisellakin) eivät ne välttämättä ole pysyviä.

Kun tälläistä "oppimateriaalia" kirjoitetaan ohjeistuksina koulu, lähihoitajien ym.julkisiin sektoriin käytettäviksi ja kaikenlaisiin oppikirjoihin käytettäväksi niin kaikki romani lapset ja heidän vanhempansa myös on laitettu silloin eriarvoiseen asemaan, sillä se syrjii erityisesti romani vähemmistöä ja heikommassa asemassa olevia lapsia.

Ennakkokäsitys ja ennakkoluulot on valmiiksi "opiskeltu" kun kohdataan kyseiseen ryhmään kuuluvat lapset vanhempineen.

Miksi "järjestöt" esittää ettei lapsilla ole vanhempia jotka VÄLITTÄVÄT lapsistaan? ?
Nämä lausunnot, opukset ja ohjeistukset sekä dokumentit kertoo että romani isät ja äidit eivät osaa, halua kasvattaa lapsiaan, eivät välitä heistä, eivät tue kehitystä eikä koulunkäyntiä, heidän kanssaan EI edes puhuta kun JOITTENKIN mielestä puhuminen ja rakastaminen ja kuunteleminen on niin häveliästä, niin häveliästä....
Yksi vanhemmista järjestöistä kirjoittaa julkisesti että "luotettava aikuinen " romanilapsen elämässä olisi opettaja ja samalla kerrotaan että lapset tutustuvat vasta sitten muihin kansanryhmiin esim. Pääväestöön??

Haloo missä oikein olette kasvattaneet lapsianne jossain laatikossako?
Minä eikä muutama muukaan romani tunnista näitä teidän "tarinoita"...Meidän lapset ovat  päiväkodeissa, puistoissa, kaupoissa, uimahalleissa ihan julkisilla paikoilla sekä yksityis elämässään perheineen ovat tekemisissä kaikenlaisten monikultuuristen ihmisten kanssa ym..ym

Miksi luodaan pääväestölle sellaista mielikuvaa että ROMANIYHTEISÖ on sulkeutunut OMIIN piireihinsä? Sillä tämä ei ole totta nykypäivänä!

Tiedättekö JOKAINEN että te lyötte kultuurin piikkiin jotain sellaista mikä ei edes ole TOTTA!
Missä päin maailmaa on tälläinen kulttuuri?

Häpeällistä on se kun LAPSET joutuvat kadulle, häpeällistä on se kun narkataan, häpeällistä on se kun EI huolehdita omistaan, häpeällistä on se kun oma identtiteetti vaihetaan vain siksi että miellyttää toisia...häpeällistä on se KUN kultuurin piikkiin ja kultuurilla selitellään julkisesti ja valehdellaan sellaisia asioita jotka olivat ennen KAUHISTUS romanien keskuudessa.

Mustalaisuuteen liitetään KAIKKI pahat ja rumat ja huonot...Ja kaikki toiset ovat kauniit ja rohkeat. Ja tämä vain siksi, että muutamilla on omat intressit sekä aineelinen hyöty heikomassa asemassa olevien hyväksikäyttämisessä.

Unohdatte ettei kaikki ole samanlaisia ja minusta on JÄRKYTTÄVÄÄ että saamme selittää tätä OMALLE heimollemme!

Pääväestö syrjii meitä ja ovat tehneet vuosikymmeniä yleistäviä ja varsin syrjiviä lasuntoja ja päätöksiä kaikista romaneista.Nyt siellä halveksitaan romani perheiden isiä ja äitejä ja lapset luokitellaan vähä- älyisiksi....

Ymmärrän osittain että nämä järjestöt ovat olleet mukana tekemässä nämä opukset, MUTTA viimeistään kyllä nämä julkiset sektorit esim. Opetushallitus olisi pitänyt nähdä että nämä rikkovat suoraan Suomen lakia ja asettaa yleisellä tasolla romani lapset ja perheet epätasa-arvoiseen asemaan ja yleistämällä KAIKKI samanlaiseksi.

Ja toiseksi ei tälläisiä opuksia voi ANTAA yksin romaniväestöstä sillä se on jo epätasa-arvoista.
Sillä kaikki nuo kohdat voivat soveltua kehen tahansa lapseen ja perheeseen kansanryhmästä riippumatta.

Avatkaa silmänne näkemään mitä nämä "opukset" ovat tehneet ja mitä kaikkea ne vielä tekevät, korjatkaa virheet.

Useampi perhe kokevat nämä loukkaavana, yleistävänä ja eriarvoiseen asemaan asettamisena. Lapsiamme pidetään vähä älyisinä ja meidän vanhemmuus luokitellaan kyvyttömäksi.

 

 

Lainaan tähän Sirpa Lindgren mielipidettä asiasta

"KOMMENTOIN omasta minulle hirmu tärkeästä asiasta ELI omasta romani kultuuristani.

MINUN romani kultuuria ei voi ostaa, ei myydä, ei vaihtaa.

MINUN romani tavat tai pitämättä jättämiset, on MINUN OMA päätökseni johon en tarvitse kirjoitettua, en suulista ja vielä vähemmän toisen romanin opetusta.

EN hyväksy mitään kirjoitettua sääntöä keltään romanijärjestöjen, en valtaväestöön kuuluvilta henkilöiltä jotka koskee romanikultuuria.

ENKÄ omalta kohdaltani myöskään anna minkään laista suostumusta näihin vihkosiin/ohjeistuksiin tai opuksiin joita on tullut ilmi muutamien päivien aikana osa löytyy tästä tekstistä osittain.

MINUN mielestä niissä tuodaan ilmi vain Hitlerin ideologia ja rotuhygenia oppi.

MINULLE romani kultuuri on sydämen asia jota ei voi opiskella, niin kuin ennen vanhaan sanotiin tavat on niinkuin itse tykää ja kauneus on niinkuin luoja antaa."

Itse yhdyn täysin sydämin Sirpan mielipiteeseen.

Lopuksi tahdon sanoa omasta puolestani ETTÄ

 

Tahdomme tulla kohdeltuiksi tasavertaisesti Suomen kansalaisena oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Koulunkäyntiin ei tarvita romani strategioita eikä projekteja tai hankkeita täällä Suomessa.

Terveydenhuollossa asioidessamme Tahdomme että meidät kohdataan POTILAANA ei kultuurina.

Työpaikoilla olemme työntekijöitä, tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. 

Onneksi emme ole minkään valtakunnan ROMANI JÄRJESTÖJEN armoilla näissä asioissa. Vaan voimme kouluttautua/työskennellä ja saada lääkäri palveluita  ihan kuin kuka tahansa muu kansanryhmä!

Emme liioin tarvitse mitään " romani edustajia" jotka saavat avustuksia milloin miltäkin organisaatioilta jotka todellisuudessa eivät kohtaa KOSKAAN ruohonjuuritasolla olevia ihmisiä.

Emme myöskään tarvitse "romani edustajia" KERTOMAAN ja sanelemaan omia vääristyneitä näkemyksiä millaista MEIDÄN kultuuri on ja kuinka meidän tulisi elää " heidän mielestään".

Me emme ole esineitä, joita pidetään esillä ja joita jotkut "korjailevat" oman mielensä mukaiseksi.

Olemme yksilö ihmisiä joilla on SAMAT ihmisoikeudet kuin jollain toisellakin kansanryhmällä.

Minä ja koko perhekuntani, omaiset ja tuttavani SANOUTUU irti kaikista näistä  Romani  strategioista ja eri projekteista, LERI-tutkimuksista ja romanijärjestöistä jotka levittää vääristynyttä TIETOA kultuurin nimissä ja luo yleisellä tasolla sellaista mielikuvaa koko romaniväestöstä ettemme pysty intergroitumaan yhteiskuntaan.

Kommentit

11.03.2018 12:32

jack of all trades

"Emmekö voi olla aidosti YLPEITÄ että olemme ROMANEITA?"
Jos siihen on syytä,
Timofey Ilyich. syn,2,2 1913 syntyi Lukuvanovan kylässä, Ostashovan oblastissa, maalaisromani perheseen.

24.04.2017 16:04

Raimo Mattsson

Hyvä Sari,olet sydämen asialla oikeuden ja tasa-arvon puolesta,olen erittäin iloinen että sinunlaisia suorapuheisia romankulttuurin omaavia naisia löytyy maailmasta!

15.12.2017 04:43

Tim nyman

Sun pitäis Sari sanoo myös jossain kaleitten tapahtumassa tästä mi oot tänne kirjoitan mitä se hyödytä tänne kirjoitaa vaik hyvä avaus se on suurin osa asioista on totta mitä kirjoitat .

24.04.2017 17:23

Sari

Kiitos Raimo Mattsson
Yksin emme voi mitään, mutta yhdessä voimme!

24.04.2017 13:44

Nora Svarts

täyttä asiaa

24.04.2017 17:24

Sari

Kiitos. .