Tuomiot tulevat

”He tietävät, että aikoinaan eli vanhurskauden saarnaaja nimeltä Nooa, joka varoitti tuomiosta satakaksikymmentä vuotta. He tietävät, että Jumala on jo näyttänyt maailmalle, että hän tuomitsee pahuuden ja väkivallan. He tietävät, että Jumala lähetti kuohuvan tulvan ja tuhosi kaiken, mikä hengitti maan päällä.”

Meillä on saarnaajia ja vääriä profeettoja, jotka tietävät, että Raamattu on täynnä varoituksia, täynnä esimerkkejä siitä, miten Jumala tuomitsee synnin (esim. Sodoman tuhoaminen), mutta he haluavat tahallaan olla tietämättömiä.

Miksi?

Siksi, että he vaeltavat oman himonsa mukaan!

Heidän halunsa saada hyväksyntää ja suosiota on tehnyt heistä tieten tahtoen sokeita kaikille Jumalan vanhurskaille tuomioille.

Nämä julistajat puhuvat aivan päinvastaista sanomaa kuin Pietari ja muut apostolit.

Pietari varoitti: ”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä” (2 Piet.3:13- 14).

Room. 13:11

Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

Room. 8:18

Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.


Luuk. 21:22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Joel 2:30
Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

Matt. 24:30
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Luuk. 21:11
ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

Ap. t. 2:19
Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla
maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.

Jumala odottaa nyt Siionin, viimeisten päivien pyhän kansansa valmistumista. Hän vuodattaa Pyhän Henkensä, kutsuen ihmisiä, jotka ovat antautuneet ehyesti Hänelle, tahrattomina ja rypyttöminä ja moitteettomina.

Pyhä Henki myös puhaltaa pasuunaan kovempaa, ja se kuulostaa uhkaavalta.

Emme koskaan ennen ole saaneet niin monta varoitusta. Ei koskaan ennen ole ollut enemmän vartijoita huutamassa muurilta.

Oikeastaan, varoituksia on tullut niin paljon, että Jumalan kansasta ei moni ole korvaansa lotkauttanut.

Yhteiskuntamme on synnytystuskissa, tuomio on tulossa, ja ihmiset kääntyvät epäjumalien ja lelujen puoleen.

Jeesus käski meitä iloitsemaan kaikkien näiden tapahtuessa, koska se merkitsee, että vapautuksemme on lähellä.

”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä" (Luuk.21:28).