Totuuden Henki

Kuljemmeko "lihan" mielen mukaan?


Mitä tämä "liha" sitten on?

lihallisuus ilmenee ihmisissä mitä moninaisimmin tavoin saaden aikaan:

vihaa, vihoittelua, vihamielisyyttä, riitaa, riidanhaluaväkivaltaisuutta, raakuutta, murhaakateellisuutta kiivautta, kiivastusta, kiihkoilua, kiihkomielisyyttä, raivoa, raivokohtauksia, kiukkuaerimielisyyttä, eripuraisuutta, epäsopuisuutta, eriseuroja, kahteen osaan jakamista, lahkoja, oppisuuntia, puolueitapahan puhumista, panettelua, pahanilkisyyttä, juoruja, kuiskutteluja, herjausta, häpeällistä puhettaepäjärjestystä, kurittomuutta, kapinallisuutta, vanhemmille ja auktoriteeteille tottelemattomuuttahäijyyttä, pahuutta, vääryyttä, kiittämättömyyttäjuonia, juonittelua, petosta, petollisuuttaoman edun tavoittelua, itsekkyyttäylpeyttä, kerskailua, pöyhkeilyä, rehentelyähaureutta, aviorikoksia, irstautta, homoseksuaalisuuden harjoittamistaepäjumalanpalvontaa: ahneutta, mammonan palvontaa, noituuttajuopottelua, mässäilyä.......
ja niin pois päin............

Löydätkö tästä listasta jotakin itsellesi kuuluvaa???

JOS NÄIN ON...........


1 Kor. 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Sana sanoo meille .....:


1. Piet. 2:1-5 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.


On parempia tutkia, kuin katua....Jumalan tahto on että pysymme raittiina ja uskollisena Jumalan Sanalle.....

Miksi on niin paljon kyvyttömyyttä tehdä eroa Jumalan innoitetun Sanan totuuden ja sen väärien esitysten välillä?

Miksi emme anna Pyhän Hengen tehdä työtään meissä?

Gal. 1:6-8 ”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu”

Korinton seurakunta kärsi samasta erottamiskyvyn ja hengellisen ymmärryksen puutteesta siis tätä on ollut jo aikojen alusta, ja vielä enemmän nyt.

2.Kor. 11:2-4,13-14 ”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte… Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi”

Raamatun Jeesus riisutaan jumaluudestaan

1.Joh. 2:22-23”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä”

Jeesus on Jumal-ihminen, itse Jumala, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika. Hänen jumaluutensa kieltäminen ryöstää maailmalta sen ainoan toivon jumalallisesta Vapahtajasta.

Matt. 1:23...."Jumala meidän kanssamme."

Vain Jeesus Jumalana pystyi sovittamaan ihmiskunnan synnit ristinkuolemalla....

Room. 5:14-21kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Meidän pitää luottaa ristiinnaulittuun Kristukseen, että Hän vahvistaisi meitä Pyhän Hengen voimalla.

Hepr. 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,Vain Hänen kauttaan meillä on pelastus, vain hänen kauttaan Isä Jumala meidät hyväksyy lapsikseen.....

Älä halvenna, äläkä pilkkaa Jumalan, äläkä Hänen rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeä, älä halveksi heidän voimaansa.......

Gal. 6:3-7Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä.Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on;sillä kunkin on kannettava oma taakkansa.Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa.

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Ei raamattu turhaan sano meille...

Matt. 24:11-24Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Apt. 20:29-30Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa

Huomaa Omasta joukostamme!!!

Jos he maailmasta olisivat ei sillä olisi vaikutusta!!!

Mutta omasta joukosta, ja näin eksyminen on mahdollista, jos emme valvo!!

Jer. 14:14 Mutta Herra sanoi minulle: "Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille.

Tälläiset naiset ja miehet ovat niin täynnä itseään etteivät enään pelkää edes Jumalaa.Ei ole vaikea nähdä, kuinka ihanteellisesti tämä sopii Saatanan päämäärään tehdä Jeesuksen ja Jumalan vaikuttaman uskon naurettavaksi ja pettää mahdollisimman monet. Petoshenkien nimenomainen päämäärä on tuhota uskovien usko ja johtaa harhaan, hämmentää, turmella, varjostaa ja kontrolloida heitä petoksen voimalla.

1.Tim. 4:1-2“Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty”.

1.Joh. 4:1-6Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

HUOM!!! Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.!!!!

Siis Jumala huolehtii omistaan, kun annamme elämämme kokonaan Hänen käsiinsä.

En mistään hinnasta vaihtaisi sitä Jeesusta pois, jonka olen oppinut tuntemaan!!!

Fil. 3:8-10 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,Tahdon kasvaa, kasvaa yhä enemmän Hänen tuntemisessaan.....

2.Piet. 3:18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

Kiitos Jeesuksen ja Jumalan lähettämän Pyhän Hengen, puolustajan, tien osoittajan, täydellisen opettajan.
Joka ohjaa meidät kaikkeen totuuteen sillä Pyhä Henki kirkastaa vain JEESUSTA, ei meidän omaa viisautta, tietoa, omahyväisyyttämme, ulkokultaisuuttamme.........

PYHÄ HENKI....mitä se on ???

Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista ja tekee hänet todelliseksi elämässämme.
Hän saa sinut tietoiseksi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on se Ainoa, joka voi ohjata sinun elämääsi. Pyhä Henki on myös Kristuksen Henki, joka tekee Hänet todelliseksi elämässäsi.Hän saa sinut tuntemaan syntisi, niin että voit ymmärtää ongelmiesi syyt.

Hän vakuuttaa sinut Jumalan vanhurskaudesta sellaisena, kuin se ilmestyi Herran Jeesuksen täydellisen elämän ja ristin sovituksen kautta.

Hän saa sinut vakuuttuneeksi syyllisyydestäsi sinun hengessäsi ja paljastaa sydämesi ja elämäsi tilan sellaisena, kuin Jumala sen näkee

Hän puhuu sinulle Jumalan Sanan kautta, joka on Henki ja elämä ja paljastaa sinulle ikuisia totuuksia.

Raamattu Jumalan Sanana tulee sinulle kalliimmaksi, kun kasvat armossa.

Hän toimii ensisijaisesti sinun henkesi tasolla elävöittääkseen henkesi hiljaisella tavalla, että heräisit hengellisesti kuulemaan Jumalan kutsun ja luottamaan Häneen pelastukseksi.

Hän johtaa sinut Jeesuksen ristin luokse, jossa sinun kuormasi poistetaan ja jossa sinut puhdistetaan kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta.

Hän vakuuttaa sinua jatkuvasti synnistä, että voisit puhdistua Karitsan veren kautta, elää pyhää elämää, vaeltaa Jumalan läsnäolon valkeudessa ja olla hyvin herkkä synnille ja petokselle.

Hän johtaa sinut tutkimaan sydäntäsi, tunnustamaan ja hylkäämään kaiken synnin ja luottamaan Jumalaan, että Hän puhdistaa sydämesi.

Puhdistus Karitsan veressä ja täyttyminen Pyhällä Hengellä on Jumalan tapa mahdollistaa meille voittoelämä.

Pyhän Hengen läsnäolo voidaan selvästi havaita siellä, missä Hän toimii ja missä Jeesusta Kristusta korotetaan.

Se tulee esiin hengellisellä tasolla ja saa ihmiset nöyrtymään ja alistumaan Herralle.

Herran rauha ja ilo täyttävät heidän sydämensä.

Hän ohjaa sinua Jumalan Sanalla, Raamatulla ja omantuntosi kautta, kun teet jotakin väärää.

Hän antaa sinulle ymmärryksen tuntea Jumalan tahto ja voiman tehdä se.

Pyhä Henki tekee sinusta Kristuksen palvelijan, ristin sotilaan ja muukalaisen maailmassa, joka on pahan vallassa.

Sinun tekojesi valtuutus on Jumalan Sanassa. Kun Jeesus tulee Kuninkaana, sinä tule hallitsemaan Hänen kanssaan.

Tätä Pyhä Henki tekee elämässämme ja paljon muutakin, tätä ei yksinkertaisesti voi selittää omalla järjellä!

Mark. 7:6-13Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'.Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban' -se on uhrilahja--ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette."

Luottakaamme siis Pyhän Hengen opetukseen ja ohjaukseen, sillä jokainen Pyhällä Hengellä täyttynyt Jumalan lapsi tietää sydämessään totuuden, valvotaan tilaamme ja rukoillaan Jumalan johdatusta elämäämme.

Nimikristillisyys on hedelmällinen kasvupohja kaikenlaisille harhaopeille, koska sen kannattajilla on usein hyvin vähän erottamiskykyä, "opettajat" pyytävät luottamaan heidän "tietoon".

Mutta ole ROHKEA tutki itse sanaa anna Pyhän Hengen avata sitä sinulle luota hänen ohjaukseen.

2.Tim. 3:5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Hepr. 4:2”Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” .

Herra antaa vakavan kutsun parannukseen juuri penseille ja luopuneille seurakunnille, sinulle ja minulle!

Ilm. 2:4-5”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta” .

Hän vetää Henkensä pois, valomme himmenee jos emme tee parannusta.

Kaikista kristinuskon opeista perustavin ja tärkein on se, että Jeesus on Jumala, itsessään olemassa oleva

MINÄ OLEN Joh. 8:58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

Kaikkivaltias Luoja, joka loi kaiken Joh. 1:1, Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

mutta luopui kirkkaudestaan Jumalana (mutta ei jumaluudestaan), nöyryytti Itsensä tullakseen ihmiseksi, syntyi neitseellisesti Mariasta synnittömänä Jumalan Poikana. Hän tuli kuolemaan Jumalan Karitsana sovitusuhriksi meidän syntiemme tähden meidän Vapahtajanamme, mutta nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen ollakseen ainoa Välittäjä ja Ylimmäinen Pappi, joka rukoilee meidän puolestamme Isää Jumalaa ja on tuleva takaisin voimassa ja kunniassa hallitsemaan kuninkaitten Kuninkaana.

1.Joh. 5:19Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

1.Joh. 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.Ainoa puolustuskeino uskonnollista petosta vastaan on rukoilla, tutkia Jumalan Sanaa ahkerasti, luottaa Pyhään Henkeen, että hän johtaa meitä ”kaikkeen totuuteen”

Joh. 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Oletko valmiina?

JEESUS TULEE KÄSKYHUUDON KAIKUESSA!

”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1 Tess.4:16- 18).

Kreikankielessä sana ”huuto” tarkoittaa rohkaista sanalla, herättää, innostaa, johtaa toimintaan.

Arkkienkelin ääni kuuluu kaikkien voittajien korviin.

”Hän on ovella!

Tulkaa, rakkaani!

Hän, jota te rakastatte, on tullut ottamaan teidät pois”.

Tämä ei ole mitään salaista tulemista, ei nurkissa hiljaa.

Ei!

Jeesus tulee pasuunan kaikuessa, enkelijoukon kanssa, käskyhuudon, arkkienkelin huudon kaikuessa.

Kristuksessa kuolleet nousevat ensin kohtaamaan Häntä yläilmoissa.

He saavat ensin halata Häntä.

Luuletteko, että se tapahtuu hiljaisuudessa?

Uusissa ruumiissa!

Iankaikkisesti pelastetut ovat vihdoin viimein kotona Jeesuksen kanssa?

Rakas lukija, se tulee olemaan jyrisevää riemuitsemista!

Kun he iloitsevat, Hän lähettää enkelinsä kaikkialle maailmaan kokoamaan Hänen lapsiaan.

Mikä ihmeellinen tervetulojuhla se onkaan!

Tässä Hänen tulemisensa on kiteytettynä muutamaan sanaan:

”Niin me saamme aina olla Herran kanssa”
(1 Tess.4:17).

Kuinka tyhmää onkaan kiistellä siitä, elämmekö sitten maan päällä vai taivaassa.

Taivas on siellä, missä Jeesus on.

Jotkut ovat päättäneet, etteivät he koskaan lähde tältä maapallolta, että Jeesus tulee alas meidän luoksemme ja perustaa maailman kuningaskunnan.

Minä halua vain tätä:

”Niin saamme aina olla Herrana kanssa”.

Haluatko sinä olla ikuisesti Herran kanssa?

Tiesitkö, että Hänkin haluaa olla sinun kanssasi?

”Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni”
(Joh.17:24).

Jätä ajat ja aikakaudet Isän käsiin ja elä joka päivä elämääsi, ikään kuin Kristus tulisi tunnin päästä.

Muista kuitenkin, että Hänen tulemukseensa mennessä on tehtävänä paljon työtä.

By : David Wilkerson