Herää sinä joka nukut!

Jumala synnytti seurakunnan, Hän vuodatti Pyhän Henkensä sen ylle. Hän kastoi sen Pyhällä Hengellä, täytti sen Pyhällä Hengellä ja voiteli sen Hengellään.

Siellä, missä Jumalan Henki on läsnä, siitä on selkeitä todisteita.

Kysymykseni on, tuoko tämän ajan seurakunta esiin näitä todistuksia?

Entä sinun seurakuntasi?
Toimiiko se Pyhän Hengen voimassa?
Entä todistaako sinun elämäsi tätä?
Elätkö ja vaellatko sinä Hengen täyteydessä?

Puhutaanko sinun seurakunnassasi epäjumalan palvonnasta,
maalisesta himosta, itsekyydestä, kaikesta joka koroittaa itseään Jumalan tuntemusta vastaan....???

( otteita David Wilkersonilta )

Mutta yhdyn täysin näihin kysymyksiin!!

Pyhä Henki tuo mukanaan sanoman tuomiosta syntiä vastaan.

Se vaikuttaa meissä vanhurskautta, tahtoa puhdistautua.....

Meille ( ainakaan minulle) ei riitä enään kuiva, kuollut saarna!!

Tahdon kuulla seurakunnassani puhdasta Jumalan sanaa!

Tulista ja VÄKEVÄÄ Jumalan sanaa!

Sellainen saarna vaikuttaa minussa tekemään parannusta!!

Se saa aikaan muutosta minun elämässäni!!

Tahdon voida sanoa ystävilleni, omaisilleni, jokaiselle ihmislapselle keihin törmään että, tervetuloa seurakuntaani, koska tiedän että siellä puhutaan Jumalan voitelussa!!

Pyhä Henki on läsnä siellä!

Siellä tahdotaan ja pelastetaan sieluja Jumalan totuudella, ei viihteellä, eikä kompromisseilla!!

( välkkyvillä valoilla, hysyttelyllä, synnin hiljaisella hyväksymisellä, erinlaisilla kursseilla, ( voisin jatkaa loputtomiin )..ynm. )


KUN Pyhän Henki tulee, Hänen tehtävänsä on PUHDISTAA seurakuntansa.

Hän puhdistaa kaiken, joka estää Jumalaa toimimasta.

Kaikki lihallisuus ajetaan POIS, JUORUT, KATKERUUS, EPÄJUMALAN PALVONTA, ITSEKESKEISYYS, RIIDAT, ERIPURAISUUS, TOTUUDEN VÄÄRISTELY, LIHAN HIMO,SIELULLISUUS, KAIKKI SYNTI, kaikki se mikä ei peri taivastenvaltakuntaa!!

JUMALA KYSYY: TAHDOTKO VAPAUTUA?

TAHDOTKO UUDISTUA?

TAHDOTKO SAADA TÄYDELLISEN ARMON?

RAKASTATKO TOTUUTTA?

Mitä sinä, minä, me, seurakunta vastataan??

Pietari saarnasi helluntaina Hengen voitelussa ja silloin ihmiset saivat PISTON SYDÄMEENSÄ!

Ap. t. 2:37
Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Juuri tätä me tarvitaan tänään!!

Kun teemme elämässämme parannusta ei meidän tarvitse pelätä, lukekaamme seuraavat sanan paikat ja olkoon ne rohkaisuna ja opastajana elämässämme.

Annetaan Pyhän Hengen täyttää itsemme kokonaan....


Pimeyttä ja syntiä ei hävitä mikä muu kuin Jumalan VALO!

Ef. 5:14
Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"


Juud.
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".
19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;
23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.
24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

1. Tess. 1:
5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella-niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne-
6 ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä,
7 niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa.
8 Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.
9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Ajatelkaa!!

PALVELEMAAN ELÄVÄÄ JA TOTISTA JUMALAA!

Tehdään parannusta, ja julistetaan Jeesuksen Kristuksen voittoa omaistemme, ystävien ja jokaisen ihmisen elämään!!
Eletään Jumalan sana todeksi!
Olkaa siunattuja ja Jeesuksen verellä pestyjä ja puhdistettuja!! Valmiita morsiammia!

Mitä se on?

Miten Pyhä Henki voidaan tunnistaa?

Miten voin tunnistaa milloin Pyhä Henki toimii tai on läsnä?

Pyhän Hengen tunnistaminen on välttämätöntä, mikäli uskova haluaa välttää väärin henkien vaikutuspiiriin ajautumisen ja sitä kautta pahimmillaan seuraavan eksymisen Jumala yhteydestä.

Pyhän Hengen toiminnalle on tunnusomaista se, että Henki korottaa aina Jeesusta Kristusta.

Pyhä Henki tunnustaa ja korottaa Jeesusta sellaisena kuin me löydämme hänet Raamatun sivuilta.

Mikäli henki markkinoi Jeesusta, joka ei ole yhdennäköinen sen Jeesuksen kanssa, joka esiintyy evankeliumien teksteissä, on henki jokin muu kuin Jumalan Pyhä Henki.

Joh 16: 13 
Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.

14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

15 Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.

16 Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen.”

Pyhä Henki osoittaa meille, että tämä maailma on väärässä.

Hän osoittaa meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.

Synti on siinä, että me emme usko Jeesukseen.

Tämä on Pyhän Hengen työn varma tuntomerkki:

synnintunto, joka pakottaa ihmistä turvautumaan Jeesukseen Kristukseen.

Eikä mihin tahansa Jeesukseen, vaan siihen Nasaretin mieheen, joka kuoli Golgatalla meidän syntiemme takia.

Pyhä Henki osittaa meille Jeesusta aina, silloinkin, kun hän nuhtelee meitä synnistä.

Pyhä Henki vaikuttaa läsnäolollaan joko synnin- tai rauhan tuntoa, riippuu kokijan omasta sieluntilasta.

Synnintunto tulee niille, joiden elämässä on ratkaisematonta syntiongelmaa, kuten se, etteivät he ole alkuunkaan vielä antaneet elämäänsä Herran hallintaan.

Ongelma voi olla myös siinä, että synti on niin rakas, ettei siitä malttaisi luopua.

Pyhä Henki myös varoittaa uskovaa kiusauksen keskellä ja vahvistaa häntä vastustamaan syntiä.

Toisaalta Pyhä Henki on Jumalan rauhan Henki, joka tuo meille rauhan ja vapauden kun elämme oikeassa suhteessa Jumalaan.

Jumalan Henki luo läsnäolollaan rauhaa ja hyvää järjestystä.

Missä Pyhä Henki saa hallita siellä ilmenee rauha ja vapaus.

Ihmisillä on tilaa hengittää ja elää aidosti pyhää elämää.

Aito Pyhän Hengen toiminta tuo uskonelämän keskipisteeseen Jeesuksen Kristuksen.

Pyhä Henki on suorastaan mustasukkainen siitä, etteivät muut asiat pääse himmentämään Jeesuksen kirkkautta.

Pyhän Hengen vaikutus ilmenee siis aina Kristuskeskeisyytenä, ei synti- menestys- tai minkään muunkaan asian keskeisyytenä.

Pyhä Henki on kaikessa sitoutunut kirjoitettuun Jumalan sanaan.

Hän ei ole koskaan kyseenalaistamassa Jumalan sanan totuutta.

Kaikki sellainen toiminta, joka riisuu Raamatun arvovaltaa Jumalan sanana on jostain muusta hengestä kuin Pyhästä Hengestä.

Pyhä Henki on sitoutunut totuuteen, koska hän on totuuden Henki, eikä siunaa valhetta.

Hän pyrkii johdattamaan uskovan kaikkeen totuuteen ja tekemään ihmisistä totuudellisia.

Pyhän Hengen voi siis tunnistaa ainakin seuraavista seikoista.

Hän kirkastaa Jeesusta

Osoittaa todeksi synnin

Sitoutuu Jumalan kirjoitettuun sanaan

ja

Johdattaa uskovat kaikkeen totuuteen.

Kaiken tämän hän tekee rauhassa ja hyvässä järjestyksessä Kristuskeskeisesti synnyttäen uskovassa pyhyyttä, joka kelpaa Isälle.

( http://www.kristinusko.fi )