Sato puhdistetaan!

"Oi Herra, lähetä tuuli puhdistava, erottava Sinun Henkesi tuuli ja puhalla elämästäni pois kaikki akanat. Hankkiudu kaikesta roskasta eroon.

Anna minulle tuo "jatkuva suru" synnin puolesta, josta Paavali puhui.

Erota minut itsellesi."

Mikä puhalletaan pois ja mitä jää jäljelle?

Me tiedämme Jumalan paljastetusta Sanasta, että kaikki haureus, kaikki valehtelu, kaikki varastaminen, kaikki aviorikos, kaikki juoruilu, kaikki viha, kaikki vääryys, kaikki epäjumalat, kaikki saasta täytyy puhdistaa seurakunnasta pois.

Mutta Hän sanoi myös puhdistavansa kaiken, mikä "on pahennukseksi".

"Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta" (Matt. 13:40,41).

Meidän Herramme aikoo todella laajalti seuloa sadosta pois jokaisen skandaalin, jokaisen vääryydentekijän ja kaiken, mikä loukkaa Jumalaa.

Ja aivan ensimmäisenä lähtevät ne asiat, jotka ovat ihmisten keskuudessa korkealle arvostettuja, mutta kauhistus Jumalalle.

Saarnaajat, opettajat ja evankelistat eivät tule tekemään seulontaa tai lajittelua, kukasn meistä ei tee sitä.

Jeesus tekee kaiken, Pyhän Henkensä kautta.

Seurakunnan ei tarvitse olla huolissaan nikolaiitoista, hauskanpitäjistä, kompromissien tekijöistä, maailmaan sekoittuneista.

Jeesus tekee pian jotain asialle.

Olemme olleet vuodatuksessa valmistautukaa nyt kitkemiseen!

Tuomion päivänä tulee olemaan lopullinen lampaiden erottelu vuohista.

Mutta, minä uskon, että seulontaprosessi tapahtuu täällä maan päällä, ennen viimeistä tuomiota.

Sato puhdistetaan, ennen kuin se kootaan Mestarin aittaan.

"Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?"
(1Piet. 4:17).

Valinta

Hiljenny ja tutki sydäntäsi.

Jos tiedät, että on jotain pois pantavaa, pyydä anteeksi Jumalalta ja ota vastaan Jeesuksen tuore puhdistava kosketus.
Luovuta pois ahdistuksesi, pelkosi, katkeruutesi ja kaikki muu, mikä voi lukita ja sitoa sinua.

Päätä sydämessäsi luottaa siihen, että Jeesuksen veren kautta sinä voit tulla kaikkein pyhimpään eli Pyhän Hengen läsnäoloon.

Ota vastaan Jumalan täydellinen anteeksiantamus ja armo.

Luovu Pyhää Henkeä vastustavista lihallisista asenteistasi.

Päätä hyväksyä Jumalan sana elämäsi täydellisenä ohjeena.

Suostu siihen, että sinun tulee muuttua Jeesuksen kaltaiseksi myös luonteesi ominaisuuksissa.

Älä yritä ymmärtää Pyhää Henkeä, koska sinun luonnollinen ymmärryksesi vain vastustaa Häntä.

Tyhjenny omasta voimastasi ja tunnusta täydellinen ja jatkuva riippuvuutesi Hänestä.

Kutsu Pyhää Henkeä tulemaan niin kuin Hän tahtoo sinua lähestyä.

Ole avoin kaikelle mahdolliselle!

Sinun ei todellakaan tarvitse pelätä, että Isä antaisi sinulle käärmeen, kun olet pyytänyt Pyhää Henkeä.

Älä karkoita Häntä antamalla ajatustesi harhautua turhiin asioihin.

Keskity ja lepää Hänen läsnäolossaan.

Hänen läsnäolossaan on syntiä kuluttava tuli, mutta antaudu siihen.

Vaienna lihasi ja anna Pyhän Hengen kosketuksen syventyä ja viipyä ylläsi.

Vain Hänen kosketuksensa muuttaa sinua Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen.

Kun Pyhä Henki on kohdannut sinua, paina sydämeesi Hänen puhumansa asiat ja tutki niitä.

Jos Pyhä Henki on kehoittanut sinua tekemään jotain, tee mahdollisimman pian ja sopivassa tilaisuudessa se, minkä tiedät kehoituksena saaneesi.

Jumalan sana ilmoittaa meille näin, meidän ei tarvitse kuin vastaanottaa....

Room. 6:16-18: Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

Joh. 15:4-5: Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

Apt 1:7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Joh. 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

1. Kor. 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Pyhän Hengen valo lisääntyy janoisten ja Herralle antautuvien elämässä.

Keskeneräisyys, epävarmuus ja heikkous väistyvät ja tilalle tulee itsenäisyys, vapaus, rauha, voima sekä into Herran työhön.

Näyt, suunnitelmat ja tehtävät selkiytyvät lisääntyvän armon ja Pyhän Hengen voiman kosketuksen kautta.

Kahdella tiellä horjuvien uskovien elämä tulee yhä vaikeammaksi ja ahtaammaksi.

Pyhä Henki kutsuu täyteen antautumiseen ja puhdistautumiseen. Monet ongelmat ratkeavat, kun uskovat alkavat tehdä selkeitä uskon ja elämän valintoja.

Jumalan armo ilmestyy niille, jotka tekevät parannuksen ja suostuvat muuttumaan.

Room. 12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Vangitse ajatukset kuuliaisiksi Jeesukselle Voidellulle.

Älä vietä aikaa epäuskon, pelon, masennuksen, kriittisyyden tai kielteisyyden ajatuksissa.

Nosta ja pidä katseesi joka hetki Jeesuksessa, sillä silloin olet voittaja. Jumalan kirkkaus on sinun ylläsi ja laskeutuu lisääntyvästi - älä epäile ollenkaan.

Jeesus on valmistanut sinulle uuden luomuksen elämän.

Hänen omanaan et ole missään tilanteessa pimeyden orja, vaan Jumalan lapsi, jolla on taivaallinen asema ja perintö.

Elä siis korkean kutsumuksesi arvon mukaisesti!

Ef. 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

Hebr. 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Room. 83 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

TÄMÄ ON SE TOIVO JA PELASTUS VARMUUS

Sak. 3:4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä:

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä".

Ja hän sanoi hänelle:

"Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin".

5 Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

Hebr. 9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

"Minä uskon Jeesukseen ja silloin Hänen verensä on minun täydellinen puhdistajani ja suojani tässä ja nyt ja minulla on jatkuvasti pääsy Jumalan läsnäoloon."

Ajatelkaa siis sydämessänne mitkä etuoikeudet olemme saaneet Jumalan lapsina, mikä valtava voima meille on annettu, meidän synnit on poistettu.

Olemme saaneet anteeksi rikkomuksemme vain ja ainoastaan Jeesuksen veren kautta.

Taivaan Isä katsoo meitä ikääkuin siivilän läpi oman Poikansa Jeesuksen lävitse, eikä näe meidän vikojamme vaan Hän näkee meidät lapsinaan, Hänen perillisinä, taivaalisena papistona.

Kuinka tahdomme käyttää tätä etuoikeutta omassa elämässämme?

Se valinta on sinun ja minun tehtävä!!!!

 

Oletko Gideonin kaltainen?

Gideonin kutsuminen

Herran enkeli tuli Ofran tammen luo ja istuutui sen alle. Tammi kuului abieseserilaiselle Jooakselle, jonka poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa piilottaakseen ne midianilaisten näkyviltä.

Herran enkeli näyttäytyi hänelle ja sanoi ." Herra on kanssasi, sinä urhea sankari !"

Gideon sanoi hänelle :" Minäkö Herrani ? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi kaikki tämä on kohdannut meitä ? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeensä, joista isämme ovat meillevkertoneet ja sanoneet :'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä ?' Mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan."

Herra kääntyi hänen puoleensa ja sanoi ." Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin vallasta,. Minä lähetän juuri sinut !"

Mutta Gideon vastasi hänelle :"Minäkö ? Herra, millä minä vapautan Israelin ? Minun sukunihan on vähäisin Manassessa ja minä olen nuorin isäni perheessä ."

Herra sanoi hänelle :" Koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden miehen."¨
------------------

Sinä, joka tätä luet...ajatteletko samalla tavoin kuin Gideon, että sinä olet vähäisin ja sinun sukusi on vähäisin ja olet vielä ehkä nuorin perheessäsi, että miten Herra muka minua voisi käyttää ???

Ei Jumala katso mistä suvusta olet, ei hän katso niinkuin ihminen katsoo...seurakuntasi ja ystäväsi, veljesi ja sisaresi saattavat katsella sinua, että ei Herra tuota voi käyttää....mutta Jumala katsoo sydämeen, hän on sydänten tutkija, ja hän käyttää juuri sitä, kuka ei mitään ole ihmisten silmissä...

1 Sam 16:4...:" Kutsu sitten Iisai uhriaterialle, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan."

! Sam 6-7 : Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli: "Varmaan Herran edesssä on nyt hänen voideltunsa."

Mutta Herra sanoi Samuelille :" Älä katso hänen ulkonäköään äläkä kookasta vartaloaan, sillä minä olen hänet hylännyt. Ihminen ei näe niinkuin Herra näkee; ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen."

Samuel, Elkanan ja Hannan poika Israelin profeetta, jonka hänen hurskas äitinsä oli jo ennen hänen syntymäänsä määrännyt hänet nasiiriksi, Herran pykökössä Eelin kasvattamaksi erehtyi Eliabia katsellessaan, että Hänet Herra on valinnut voideltavaksi...

Vaikka sinä ystäväni et olisi mitään sinun seurakuntasi ja uskovien sisartesi ja veljiesi silmissä,

ja vaikka sinä omissa silmissäsikin näyttäisit mitättömältä ja kykemättömältä Jumalan valtakunnan työhön - niin, muista, Jumala itse tietää, kenet hän kutsuu jaloon käyttöön...

Koska hän ei lähetä ketään omassa voimassaan, Hän sanoo :" Mene, minä lähetän sinut, ja sinä kykenet siihen, koska minä Herra itse olen sinun kanssasi."

Ja vaikka elämä ympärilläsi näyttäisi samalta kuin Gideonin silmissä, että eihän tässä omassa elämässäkään ole näkynyt Herra sinun ihmeitäsi, että jos sinä olisit minun kanssani, niin eihän elämäni tällaista pitäisi olla..ihmeet ja merkit, missä ne ovat..missä on siunaus, kun kaikki menee alamäkeä, vastustusta ja vahinkoa joka puolella, sortoa ja itkua...

Jumala on sallinut sinulle kaiken kokemasi, jos olet hänen jalan jäljissään kulkenut...

Meidän tulee muistaa, että koulutus on aina tehtävän mukainen, myös hengellisessä elämässä ...Kuinka kauan Mooses oli erämaassa, entä Israelin kansa ? Jeesuskin oli erämaassa neljäkymmentä päivää rukoillen ja paastoten..

Ole uskollinen siinä tehtävässä mihin Herra on sinut asettanut, oli se sitten kuinka vähäinen tahansa...ja Herra on ajalallaan kutsuva sinut sinut - joka on vähässä uskollinen, hänet pannaan paljon haltijaksi...

Ollaan uskollisia, etsitään Häntä ja hänen kasvojaan ja saamme ajantullen niittää, kunhan emme väsy.