Rukoilkaa ja valvokaa.

Laittomuuden eli synnin valtaanpääsy

Kun katsomme, mitä kaikkialla tapahtuu, näemme, että kaikkinainen syntielämä rehottaa. Lyhyessä ajassa maailma on muuttunut niin, että kaikki perusarvot romutetaan ja niitä pilkataan, vieläpä lain nojalla.

Kaikki käännetään ylösalaisin ja kerskataan asioilla, joita vielä joitakin vuosia sitten pidettiin häpeällisinä. Ihmiset luulevat hulluudessaan ja synnin pimeydessä ratkaisevansa ongelmat kieltämällä ne tai tekemällä niistä sallittuja. Näin maailmaa valmistetaan ja kypsytetään vastaanottamaan Antikristus eli synnin ihminen, pahan ruumiillistuma.

Maailma on kypsymässä myös Jumalan oikeudenmukaisille tuomioille.
Laittomuuden salaisuus on vaikuttanut maailmassa alkuseurakunnan päivistä lähtien ja huipentuu Antikristuksen tuloon.

Ensin poistetaan kuitenkin este, joka mahdollisesti on maanpäällinen seurakunta
(2. Tess. 2).

Ikävä kyllä on myös uskovia, jotka tulevat rakastumaan tähän maailmaan, ja luopumaan uskostaan.

Tämä on uskosta pois lankeamisen kiusaus (Luuk. 21:36, 22:46).

Jeesus ei turhaan käskenyt uskovia valvomaan ja rukoilemaan, etteivät joutuisi kiusaukseen, vaan saisivat voimaa vaikeita aikoja varten. Meidän tulee pukea yllemme Jumalan koko sota-asu, että kestäisimme pahana päivänä.

Kylväjä-vertauksessa puhutaan ihmisistä, jotka kuulevat Sanan, mutta se tukehtuu tämän maailman huoliin, rikkauteen ja himoihin (Luuk. 8:14).

Joka haluaa olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen, eikä Isän rakkaus ole silloin hänessä. Tämä on hengellistä haureutta, sillä olemme Kristuksen morsian.

Jeesus on mustasukkainen meistä, sillä olemme Hänen omaisuuttansa. Raamattu kuvaa langennutta uskonnollista järjestelmää portoksi
(1. Joh. 2:15-17, Jaak. 4:4-5, Joh.ilm. 17:1-6).

Emme siis voi palvella Jumalaa ja mammonaa, vaan jompi kumpi on sydämemme valtias (Matt. 6:19-24).

Eksytykset. Voimmeko me eksyä?

Olen jättänyt tämän aiheen viimeiseksi, koska haluan tutkia erityisesti tätä koetuksen aluetta, sillä se näyttää olevan erityisesti länsimaailmaa koskeva alue.

On merkillistä, että tästä aiheesta on vaiettu niin paljon, vaikka Jeesus ja apostolit varoittivat nimenomaan uskovia eksymisen vaaroista. Näytämme kuitenkin luulevan, että nämä asiat eivät kosketa uskovia, tai sitten luulemme, että eksyttäjät ovat niin selvästi havaittavia tapauksia, että ne havaitaan automaattisesti.

Kuitenkin jo alkuseurakunnan päivistä lähtien on jouduttu taistelemaan ja paljastamaan vääriä opettajia ja profeettoja, emmekä mekään ole poikkeus tässä asiassa. Miksi muuten vieläkin tarvittaisiin henkien erottamisen lahjaa, tai miksi meitä kehotetaan jatkuvasti tutkimaan ja koettelemaan kaikkea?

Me suomalaiset olemme aika rehellistä kansaa. Ehkä meidän on sen tähden vaikeaa käsittää ja uskoa, että on olemassa petkuttajia, jotka eivät kaihda mitään keinoa saadakseen rahaa ja hyötyä itselleen. Petkuttajat käyttävät Herran nimeä pelkäämättä ja vievät siten monia mukaansa.
Ennen kuin tutkimme, millaisia nämä eksyttäjät ovat, katsomme, mitä Raamattu sanoo uskovien eksymisestä. Jeesus sanoi näin:

"Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia." (Matt. 7:15)

ja "Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta... Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta... Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut."
(Matt. 24:4-5, 11. 24-25)

Jeesus varoittaa tässä uskovia eksymästä ja sanoo: "jos mahdollista".

On yhtä mahdollista eksyä kuin langeta syntiin tai luopua uskosta. Sen tähden meidän tulee valvoa ja rukoilla, tutkia Sanaa ja pukea yllemme Jumalan koko sota-asu, jotta voisimme vastustaa perkeleen kavalia juonia.

Nämä asiat eivät ole automaattisia, vaan ne täytyy opetella samalla tavalla kuin lapsi tekee opetellessaan kävelemään, syömään jne.

Ja niin kuin vanhemmat opettavat lapsilleen erilaisia asioita, samalla tavalla Jumalan asettamat vanhimmat valvovat ja opettavat meitä paikallisseurakunnissa meidän parhaaksemme, palvellen ja rakentaen Jumalan seurakuntaa armolahjojensa ja varustuksensa mukaan.

On myös mielenkiintoista huomata, että Sanassa kehotetaan sairastavaa uskovaa kutsumaan seurakunnan vanhimmat tykönsä voitelemaan hänet öljyllä ja rukoilemaan, jolloin Jumala voi parantaa.

Raamatussa, varsinkaan Uudessa Testamentissa, ei missään kehoteta menemään jonkun "voidellun Jumalan miehen" luokse, vaan oman seurakunnan vanhimpien luokse. Jumala on sitoutunut paikallisseurakuntiin. Se on turvallista, vaikka siinä ei olekaan "showmeininkiä" tai sensaatiota.

Jumala ei tarvitse meidän mainostamistamme eikä Hän ole mikään viihdeammattilainen, joka tyydyttää meidän sensaationnälkäämme.

Toki Jumala varustaa niitä, jotka lähtevät perustamaan seurakuntia niille paikkakunnille, missä niitä ei vielä ole, ja varustaa lähtijöitä niin että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua Sanaa (Mark. 16:15-20).

Mutta valitettavasti on olemassa myös sellaisia "ihmemiehiä", jotka mainostavat itseään suuriksi ja julistavat kaikkea muuta kuin ristin sanomaa paikoissa, joissa jo on seurakuntia. Nämä miehet keräävät suuria määriä rahaa luvaten sitä ja tätä ilman katetta, ja vahingoittavat todellista uskoa.

Monet, jotka lähtevät näiden "ihmemiesten" perustamiin uudistusliikkeisiin, kertovat, kuinka kuivaa heidän uskonelämänsä oli ja kuinka epätoivoisia he olivat, kunnes nämä "herätykset" tulivat kuin tilauksesta.

Samalla tavalla kävi israelilaisillekin erämaassa, kun manna ei enää riittänyt heille, vaan he kyllästyivät siihen.

Niin on nytkin: Jumalan sana ei riitä enää meille, vaan me himoitsemme jotain erikoista, jännitystä, ilmiöitä. Emme halua enää vaeltaa uskossa, vaan näkemisessä. Jumala halutaan nähdä, ja niin teemme Jumalasta "kuvan" ja eksymme (1. Kor. 10:1-15).

Sana 'Kristus' tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa 'Voideltua'. On vain yksi ainoa Voideltu tässä mielessä, ja Hän on Jeesus Nasaretista.

Hänet voideltiin ja erotettiin määrättyä tehtävää varten.

Hän on Kuningas, Profeetta ja Ylimmäinen Pappi sanojen varsinaisessa merkityksessä.

Vanhan liiton aikana kuninkaita, profeettoja ja pappeja voideltiin öljyllä ja erotettiin eli pyhitettiin Jumalalle, mutta Jeesus on se varsinainen ja viimeinen pyhitetty, joka suoritti täydellisesti tehtävänsä, ilman syntiä.

Meitä ei missään käsketä etsimään "voitelua", sillä se on jo meissä. Voitelua ei voida siirtää ihmisestä toiseen, vaan se tulee suoraan Jumalalta.

Jumala on jo voidellut meidät. Olemme hänen omaisuuttaan
(2. Kor. 1:21-22, 1. Joh 2:20-29)

Pyhä Henki asuu meissä ja pysyy meissä loppuun saakka
(Joh. 14:16-17).

Paavali profetoi Herran Hengessä näin: "Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa." (Apt. 20: 29-30)

Paavali varoitti Efeson seurakunnan vanhimpia tulevasta vaarasta. Hän sanoi, että eksyttäjät tulevat uskovien tykö, ja heitä nousee myös uskovien joukosta.
Niin on tänäkin päivänä. Usein käy niin, että joku "ihmemies" tulee jostakin, hankkii kannattajia eri paikkakunnilla, ja näin hapatus leviää vauhdilla. Se on helppoa varsinkin tänä aikana, kun käytössä ovat kaikki tekniset apuvälineet, kuten televisio, satelliittikanavat, Internet jne.

Paavalin profetia toteutui Efesossa, kuten apostoli Johannes kertoo ilmestyksessä, joka koskettaa myös meitä lopunajan uskovia. Jeesus sanoi:

"Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi". (Ilm. 2:2)

Efeson seurakunta koetteli siis näitä apostoleja, eikä noin vain uskonut heitä. Samassa Raamatun tekstissä varoitetaan myös menettämästä ensirakkautta Jeesukseen.

Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. (Room. 16:17-18)

Tästä käy ilmi, että uskovien vilpittömyys ei takaa sitä, etteivät he voisi eksyä. Tästä huomaa myös sen, kuinka taitavia eksyttäjät ovat manipuloimaan ihmisiä kauniilla puheilla. Niin on nytkin. Usein kerrotaan sensaatiojuttuja, joita ei voida todistaa, ja ihmiset ovat innoissaan siitä, mitä "Herra" tekee tai tulee tekemään, kunhan vain muistetaan tukea sen ja sen järjestön/puhujan työtä.

"Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi... Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei siis ole paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen." (2. Kor. 11:3-5, 13-15)

Tässäkin meitä varoitetaan uskomasta kaikkea. Siitä käy myös ilmi, kuinka innokkaita me uskovat olemme aina ottamaan uutta tietoa vastaan.

Mutta Paavali kehotti Timoteusta saarnaamaan Sanaa ja olemaan kaikessa raitis:
"Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin." (2. Tim. 4:3-4)

On mielenkiintoista lukea, kuinka Paavali otti huomioon senkin mahdollisuuden, että kuka tahansa, jopa hän itse, voisi pettää uskovat esiintymällä uhrautuvana, palkkaa vaatimatta, jos saisi sillä uskovat pauloihinsa (2. Kor. 12:16).

Kaikki on siis mahdollista hengelliselläkin kentällä, joten älkäämme olko liian sinisilmäisiä.

Ellemme valvo vaellustamme, meillä on suuri vaara, että emme tee enää parannusta, vaan etsimme sellaista julistusta, joka tukee meidän syntistä luontoamme. Ja sellaisia julistajiahan toki löytyy joka lähtöön.

On hyvä muistaa, että lopunaikana Jumala itse lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ota vastaan totuudenrakkautta (2. Tess.2)

Jumala on toiminut näin muulloinkin. Esimerkiksi israelilaisten napistessa erämaassa lihan puutetta, Jumala lähetti heille lihaa, mutta pani siihen myös taudin (Ps. 106: 14, 78:18-31).

Israelilaisten tavoin myös kuningas Aahab uskoi mieluummin vääriä profeettoja, joihin Herra itse oli lähettänyt valheen hengen, kuin oikeaa profeettaa. Tämän seurauksena Aahab kuoli (1. Kun. 22).

Tässä on apostoli Pietarin profetia:

"Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo eikä heidän perikatonsa torku." (2. Piet. 2:1-3)

Samoin myös Juudas varoittaa meitä kirjeessään, kehottaen kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille annettu:

"Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora... He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden... Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole." (Juud. 11, 16, 19)

Nämä jakeet puhuvat voimakkaasti siitä, että eksyttäjät ovat uskovien joukossa, ja että moni tulee seuraamaan heitä. Vilpittöminkin meistä voi eksyä. Ihminen on jo suuressa vaarassa silloin, kun luulee, että nämä varoitukset eivät koske häntä.

Joka luulee seisovansa, katsokoon, että ei lankea. Vanhassa Testamentissa olisi varmasti paljonkin asiaa tästä, mutta ottakaamme vain kuningas Daavidin esimerkki varoitukseksi. Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies heikkouksistaan huolimatta, sillä hän oli valmis parannukseen, kun siihen oli tarvetta.

Jumala halusi rangaista Israelia sen synneistä, ja salli sen takia Daavidin eksyä. Jumala lähetti saatanan yllyttämään Daavidia väenlaskentaan, vaikka se oli kiellettyä. Jopa Jooab tiesi sen ja yritti estää kuningasta tekemästä syntiä, mutta turhaan.

Daavid todellakin luuli saatanan ääntä Jumalan ääneksi (1. Aikak. 21.., 2. Sam. 24).

Oletko muuten huomanut kuinka tänä päivänä myös kerskataan ns. uskoon tulleiden ja "parantuneiden" luvuista suurissa kokoussarjoissa. Kummallista kyllä, näitä ihmisiä ei sen jälkeen usein näy missään seurakunnissa.

Raamatussa on lukuisia varoituksia syntiin, kurittomuuteen tai harhaoppeihin eksymisestä (2. Piet. 3:17, 1. Kor. 6:9, 15:33, Gal. 6:7, Jaak. 1:16).

"Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin." (2. Tim. 4:3-4)

Minkälaisia nämä väärät profeetat, apostolit, opettajat ja "voidellut" ovat?

Mistä heidät tunnistaa?

Eivätkö ihmeet ja merkit ole todistus Jumalan toiminnasta?

Eivätkö he kuitenkin julista myös evankeliumia?

Eivätkö he rukoile Jeesuksen nimessä?

Tutkikaamme nyt tätä näkökulmaa asiasta.

Eksyttäjien tuntomerkit

Ensiksi täytyy todeta, että jos petos olisi heti havaittavissa, se olisi helppo voittaa. Mutta Raamattu sanoo, että pettäjät tulevat lammasten vaatteissa. He siis näyttävät oikeilta "lampailta".

Eihän kukaan ole niin tyhmä, että tulee omana itsenään halutessaan pettää, vaan hän naamioituu huolellisesti, matkii. Eiväthän setelien väärentäjätkään piirrä omaa kuvaansa seteliin.

Lampaat ja karitsat eivät välttämättä oivalla totuutta, jos susi tekeytyy lampaaksi heidän joukkoonsa, mutta paimen kyllä huomaa sen. Siksi Paavali varoitti juuri seurakunnan vanhimpia ja kehotti heitä pitämään huolta uskovista.

Ainoastaan aikuisten uskovien aistit on harjoitettu erottamaan oikea väärästä uskovasta (Hebr. 5:13-14).

Jumala on asettanut seurakuntaan apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja paimenet sitä varten, että uskovat tulisivat täysi-ikäisiksi uskossa, eivätkä joutuisi harhaoppien pauloihin (Efes. 4:11-16).

Pyhä Henki jakaa myös henkien erottamisen lahjaa seurakunnalle (1. Kor. 12:10).

Sananpalvelijan tehtävä on saarnata Sanaa ja opettaa sitä, eikä vain kertoa "lämpimiä juttuja" tai luoda tunnelmaa erilaisilla keinoilla.

Eräs piirre, mikä yhdistää näitä eksyttäjiä, on rahanahneus. Kun seuraa näiden julistajien elämää, sieltä löytyy jotain hämärää. Heidän piireissään liikkuu suuret määrät rahaa, ja he elävät ylellistä elämää, vaikka Raamattu opettaa elämään vaatimattomasti ja tyytymään elatukseen ja vaatteisiin, varoittaen samalla rahanhimosta, johon jotkut lankeavat eksyen pois uskosta (1. Tim. 3-10).

Jeesus sanoi näin:

"Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa huonoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra!", pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä "Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?" Ja silloin minä lausun heille julki: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." (Matt. 7:15-23)

Eksyttäjät voidaan siis tunnistaa heidän vaelluksestaan, elämästään. Niin kuin puu tuottaa ajallansa hedelmiä, samoin näiden julistajien vaellus paljastaa, ketä he ovat.

On muistettava, että ahneus on Jumalan silmissä epäjumalanpalvelusta, eivätkä ahneet ja epäjumalanpalvelijat pääse Taivaaseen
(1. Kor. 5:9-13, 1. Kor. 6:9-10).

Raamattu kehottaa meitä tyytymään siihen, mitä meillä on. Samoin meidän tulee tarkkailla johtajiemme uskonvaellusta ja seurata heidän jälkiään, mikäli havaitsemme ne hyviksi (Hebr. 13:5,7).

"Vaurauden ja menestyksen evankeliumin" julistajat eivät näytä kuitenkaan noudattavan Raamatun kehoitusta. He asuvat luksustaloissa, ajelevat hienoilla autoilla, joillakin on jopa oma lentokone.

Kun he lähtevät "kiertueelle" he vaativat parhaimmat hotellit ja heillä on jopa omat henkivartijat niin kuin rocktähdillä. Näiden näkyvien hedelmien tulisi ravistaa meidät hereille, puhumattakaan heidän julistuksestaan.

Mutta ihmiset ovat lumottuja, kun heidän kokouksissaan tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita, vaikka usein käy kuitenkin niin, että kun niitä aletaan tutkia, todellisia ihmeitä ei löydykään.

Psykosomaattisia sairauksia saattaa parantua tunnelman ja odotuksen johdosta, samoin ns. plasebon (lumelääke) vaikutuksesta. Mutta vaikka ihmeitä tapahtuisikin, se ei todista mitään julistajista, vaikka he vetoaisivatkin viimeisellä tuomiolla ihmeisiin, joita tekivät Jeesuksen nimessä. Mutta Jeesus ei tunnista heitä omikseen, sillä he ovat synnin tekijöitä.

Eivätkö he kuitenkin julista evankeliumia?

Ehkä joskus ja jollakin tavalla, mutta voi tutkia, onko se sitä evankeliumia, jota julistetaan Raamatussa.

Usein näillä "ihmemiehillä" on pääpaino ajallisessa elämässä, parantumisessa ja ihmeissä. Se on evankeliumia, johon myös korinttolaiset eksyivät valheapostolien vaikutuksesta.

Paras petos on sellainen, joka muistuttaa mahdollisimman paljon aitoa.

On esimerkiksi hyvä tietää, että uskonliikkeen Jeesus ei ole sama kuin Raamatun Jeesus, vaan sen taustalla on ns. JDS-oppi (Jesus died spiritually), jossa opetetaan, ettei Jeesus sovittanut syntejämme ristillä, vaan vasta oltuaan kolme päivää helvetissä saatanan kidutettavana, jolloin Jeesus otti päällensä saatanan luonnon.

Eikö tämä ole Jumalan pilkkaamista?!

Menestysteologian opin taustalla on ajatus, että risti on tappion paikka, vaikka Raamatun mukaan Jeesus voitti ristillä vihollisen, synnin ja kuoleman vallan.

Raamatun mukaan risti on myös Jumalan voima ja viisaus (Kol. 1:16-23, 2:13-15, 1.Kor. 1:18-25, 2:1-5).

"Ihmemiehet" eivät kaihda kertoa, kuinka suuria he ovat, vaan he kutsuvat itseään apostoleiksi ja profeetoiksi ja väittävät omistavansa erikoisen suhteen Jumalaan.

He kerskaavat mielellään ilmestyksillään ja ennustuksillaan, jotka eivät edes toteudu, mutta eivät välitä siitä, kunhan on jännitystä ja aina jotakin uutta. Kukaan ei edes vaivaudu tarkistamaan heidän hurjia väitteitänsä, vaan salit tulevat täyteen kuulijoita. Jumala varoitti Israelin kansaa jo muinoin näin:

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne." (5. Moos. 13:1-3)

Ihmeet eivät siis ole takeena siitä, että tekijä on Jumalan mies. Joku ehkä sanoo, etteivät nämä "ihmemiehet" kehota seuraamaan muita jumalia.

Eivätkä he ehkä kehotakaan suoraan tai puheissaan, mutta käytännössä he voivat tehdä niin. Mikä henki antaa esimerkiksi vääriä profetioita ja epäraamatullisia ilmestyksiä?

Ei ainakaan Jumalan Henki!

Vanhan liiton aikana käsiteltiin ankarasti vääriä profeettoja:

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimissä, sellainen profeetta kuolkoon. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: "Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?" niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä." (5. Moos 18:20-22)

On siis vakavaa puhua Herran nimessä asioita, joita Herra ei ole käskenyt puhua. Se on kuolemansyntiä, Herran nimen väärinkäyttöä, ja ihminen, joka sellaista tekee, on laittomuuden tekijä.

Jos sellainen ihminen, olipa hän kuka tahansa, kieltäytyy tekemästä parannusta asiasta, hänet on erotettava seurakunnasta ja häntä on kartettava.

Sellaisia ovat muun muassa Benny Hinn, Rodney Howard-Browne ja Morris Cerullo. He ovat vääntäneet kieroon kirjoitukset ja puhuneet Herran nimessä valhetta ja ennustaneet muun muassa, että 1990-luvulla Amerikassa tuhoutuu homoyhteisö, talous romahtaa, suuria onnettomuuksia tapahtuu ja Fidel Castro kuolee hirvittävällä tavalla vuoteen 2000 mennessä.

Jos nämä eivät ole vääriä profeettoja, niin ketkä sitten?! Mutta viis siitä, kunhan viihdettä on, sanovat monet.

Näitä profeettoja ei tarvitse kuitenkaan pelätä, vaikka he uhkailevatkin lainaten Raamatun jakeita, kuten
"älä koske Herran voideltuun"
tai "älä arvostele Hengen toimintaa" yms.
Benny Hinn kirosi vuonna 1999 julkisesti jokaisen, joka nousee hänen palvelustehtäväänsä vastaan.

Hurja juttu "Jumalan palvelijan" suusta. Hän on tainnut unohtaa Raamatun kieltäneen kiroamisen ja kehottavan meitä siunaamaan kaikkia, jopa vihamiehiäkin!
(Room. 12:14, Matt. 5: 43-48)

Raamatussa kehotetaan koettelemaan ja arvostelemaan kaikkea.
Kukaan ei ole tämän asian yläpuolella
(1. Tess. 5:20-21, 1. Kor. 14:29, 1. Joh. 4:1).
Jo tämän kieltäminen todistaa, että jotain on pahasti vialla. Mutta niin kuin oli profeetta Jeremian päivinä, niin on nytkin:

"Kauheita ja pöyristyttäviä tekoja tapahtuu maassa: profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa." (Jer. 5:30-31)

Jos hiukan kärjistetään asiaa, niin kysyn: palvelevatko jehovantodistajat, mormonit, katoliset, muslimit ja muut samaa Jumalaa kuin me?

Jehovan todistajat kieltävät Jeesuksen jumaluuden; mormoonien jumala on ihminen toisella planeetalla; muslimien allah-jumalalla ei ole poikaa, ja koraanin mukaan Jeesus ei ole kuollut ristillä; katolisen kirkon Jeesus uhrataan messussa aina uudelleen, eikä hänen kertakaikkinen uhrinsa riitä pelastamaan. Eivät nämä asiat ole sivuseikkoja tai makuasioita.
Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, eikä totuudessa ole valhetta, ei pienintäkään (Joh. 16:13, 1.Joh. 2:21).

"Ihmejulistajat" puolestaan joutuvat usein kiinni valheistaan, niin opissaan kuin elämässäänkin. Apostolit varoittivat monta kertaa uskovia poikkeamasta harhaoppeihin, ja kehottivat pysymään alkuperäisessä julistuksessa. Silloin pysymme Kristuksessa, ja pääsemme kerran voittajina perille
(Joh. 15:1-8, 1. Kor. 15: 1-2, 2. Tess. 2:15, 2. Tim. 3: 14-15, 2. Piet. 3:14-18, 1. Joh. 2: 15-29, Ilm. 3: 10-11).

Vähäinen määrä hapatusta hapattaa koko taikinan, samoin vähäinen määrä myrkkyä on vaarallista.
Meidän tulee rakastaa totuutta, joka on Jumalan Sana. Jeesus kehotti kavahtamaan erityisesti neljää asiaa, jotta emme eksyisi:

Fariseusten hapatusta eli perinnäissääntöjen noudattamista Sanan sijasta.
Saddukeusten hapatusta eli Raamatun auktoriteetin kieltämistä
(Matt. 16:6) (siitä on kyse myös, kun "ilmestystieto" nousee Raamatun rinnalle ja menee sen yli)

Herodeksen hapatusta eli maailmallisuutta (Mark. 8:15). Luksuselämä on maailmasta, samoin ihmissuosion ja kunnian tavoittelu.

Vääriä profeettoja (Matt. 7:15).

Meidän tulee pysyä apostolien opetuksessa, tutkia Sanaa, etsiä muinaisia "polkuja" ja seurata johtajiemme vaellusta eikä "uusia teitä". Näin kannamme ajallamme hedelmää, jota Herra tuottaa meissä Henkensä kautta. Tämä on pitkä ja hidas tie, jossa ei ole oikopolkuja eikä temppuja. Kasvu on aina pitkä ja tuskallinen prosessi niin luonnossa kuin ihmiselämässäkin. Se on itsensä kieltämisen ja kuolemisen tie, nisun jyvän tie, jota Herra kävi edellämme (Joh. 12:24-26).

Jos sanomme pysyvämme Kristuksessa, olemme velvolliset vaeltamaan niin kuin Hän vaelsi (1. Joh. 2:6).

Jo tämä jae kertoo kaiken; Jeesus ei ollut mahtipontinen tai sensaatiohakuinen. Hän ei uhkaillut, kironnut eikä ollut rikas. Hän oli hiljainen ja nöyrä eikä tavoitellut ihmisten, vaan Isän suosiota. Opimme ainoastaan Raamatusta tuntemaan, millainen Jeesus on. Samalla muutumme itse yhä enemmän Hänen kaltaisekseen.

Mitä enemmän Hän saa tilaa meissä ja vähenemme itsessämme, sitä enemmän Jumala saa kunniaa ja voi käyttää meitä työssään.
Joku ehkä ajattelee, että meidän ei tarvitse tietää vääristä opetuksista, vaan meidän tulee keskittyä Raamatun tuntemiseen. Näinhän asia onkin, mutta valaisen asiaa myös toisesta näkökulmasta esimerkin avulla.

Pankkivirkailijat opetetaan tunnistamaan oikeat setelit, jotta he osaisivat erottaa ne vääristä seteleistä. Mutta kun vääriä seteleitä on liikenteessä, kassatyöntekijöitä varoitetaan ja heille kerrotaan, miten he voivat tunnistaa väärät setelit. Jos näitä tietoja ei annettaisi, petos menisi taatusti helpommin läpi. Meidänkin on hyvä tietää jotain vääristä opetuksista. Silloin osaamme olla varuillamme, jos julistuksessa alkaa esiintyä tiettyjä vivahteita.

"Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa." (2. Tim. 3:14-15)
"Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet." (1. Kor. 15:1-2)

Merkki, joka erottaa oikean väärästä

Onneksi on olemassa tietty merkki, joka paljastaa meille paljon. Se merkki on RISTI. Vanhassa hebrean kielessä viimeinen kirjain 'Tav' kirjoitettiin ristin muodossa. Tämä merkki kirjoitettiin nimenomaan Jumalalle uskollisten otsaan:

"Herra sanoi hänelle [enkelille]:

"Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee [ristin] merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään". Ja niille toisille [kaupungin rankaisijat] hän sanoi minun kuulteni: "Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan [ristin] merkki¸ ja aloittakaa minun pyhäköstäni." (Hes. 9:4-6)

Pietari puhuu samasta asiasta näin: "Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"
(1. Piet. 4:17-18).

Jumala aloittaa puhdistavat toimenpiteensä vastuunkantajista. Risti ei ole ainoastaan pelastuksen, vaan myös kuoleman merkki. Jokaisen Jeesuksen seuraajan on kannettava ristinsä. Vanha minä, egomme, on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, ja sen on pysyttävä siinä. Emme ole enää itsemme omat, vaan Jumalan. Olemme osalliset Kristuksen ylösnousemusvoimasta, mutta olemme osalliset myös Hänen kärsimyksiinsä. Emme saa enää elää synnissä, vaikka emme olekaan lain alla. Pelastumme uskon kautta, armosta, mutta sitä varten, että kuljemme Jumalan edeltä valmistetuissa hyvissä teoissa
(Matt.. 16: 24-26, Room. 6, 2. Kor. 11:23-31, Gal. 5: 16-25, Efes. 2:8-10, 4:17-25, Filip. 2:5-15, 3:8-21).

Tämä pyhityksen tie on sama kaikille. Jumala haluaa viedä meidät jokaisen sille tielle, jotta Kristuksen elämä tulisi meissä näkyviin. Ellemme antaudu tähän, luisumme pois tieltä emmekä pääse perille
(1. Kor. 10:1-14, Hebr. 12:14, 2. Piet. 1:3-11).

Jumala on tietysti pitkämielinen, ja jokainen elää omaa vaihettaan, mutta meiltä kysytäänkin vain halua pyrkiä Kristuksen kaltaisuuteen. Kaikkihan me epäonnistumme ainakin jossakin asiassa. Seula on kuitenkin tiiviimpi ja tuomio kovempi, kun on kyse vastuunkantajista ja näkyvistä hahmoista (Jaak. 3:1).

Väärät profeetat ja muut "ihmemiehet" eivät elä Raamatun mukaista elämää, vaikka neuvovat muita. Jeesuksen, Paavalin ja muiden esikuviemme elämä oli aivan toisenlainen. Tässä on vakava varoitus ja kehoitus: "Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä." (Filipp. 3:17-19)

Emme voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Rikkaus ei ole sinänsä syntiä, jos sen avulla autetaan muita ja tuotetaan näin Jumalalle kunniaa. Rahan himo taas on kaiken pahan alku ja juuri, sillä sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta. On kuitenkin eri asia olla rikas kuin rikastua evankeliumin avulla, kuten useat menestyssaarnaajat tekevät.

"Ekumania" ja "karismania"

Uskovien tulisi sanoutua irti vieraista opeista ja julistajista. Ihmispalvonta ja ihmeiden ja merkkien perässä juokseminen on hedelmätöntä eikä kestä koetusta, vaan vie lopulta uskovat harhaan. Uskon, että "ekumeeninen liike" ja "uuskarismaattisuus" ovat valkeuden enkeliksi tekeytyneen saatanan ja hänen palvelijoidensa kaksi kättä.

Se on eksytyksen verkko, joka valmistaa tietä lopunajan väkevälle eksytykselle, jonka Jumala lähettää niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen (eli Jumalan Sanaan) voidaksensa pelastua.
(2. Tess. 2)

Molemmat liikeet ovat luopuneet Sanasta. Ensimmäinen "yhteyden" nimessä ja toinen "hengen kokemusten" nimessä. Seurakunta, joka ei ole enää uskollinen Sanalle, ei ole enää morsian, vaan portto.

Hengellisestä haureudesta tulisi tehdä parannusta ja palata Sanan tielle. Tarvitaan uskonpuhdistusta. Tarvitaan "huutavien ääniä" erämaassa.

Johannes Kastaja valmisti tietä Messiaalle, eikä tehnyt ainoatakaan tunnustekoa, vaan julisti parannusta kansalle. Hän maksoi sen hengellään, niin kuin muutkin profeetat.

Samoin seurakunnan tulee tehdä tietä Messiaan paluulle. Seurakuntien johtajien ja vastuunkantajien tulisi nousta tätä saastatulvaa vastaan "Elian hengessä", eikä tehdä kompromisseja väärien profeettojen kanssa. Jeesus käski kavahtaa heitä eikä neuvotella heidän kanssaan
(Matt. 7:15).

Lampaat ovat kuitenkin hajallaan, ilman oikeita paimenia, jotka todella välittäisivät heistä ja antaisivat henkensä heidän puolestaan. Kun seuraamme Jeesusta ja otamme ristimme, Hän tekee meistä ihmisten kalastajia ja työmiehiä elovainioillensa. Lähetyskäskyyn ei ainoastaan sisälly evankeliumin julistaminen tai "niittäminen", vaan myös opettaminen, täysikäiseksi tekeminen.

Samoin meillekin tehdään, meistä perataan pois se mikä ei kelpaa, jotta kelpaisimme "syötäväksi". Me olemme maan suola silloin, kun Jeesus saa tilaa meissä, ja elämämme on elämistä ristiinnaulittuna. Silloin emme enää elä me itse, vaan Kristus meissä, kirkkauden toivo.

Unohdetaan siis se, mikä on takana, ja juostaan palkintoa kohti.

Silloin olemme Kristuksen tuoksu niin kadotettujen kuin pelastuvienkin joukossa.

"Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: 'Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.'" (Matt. 9:36-38)

Jumalan siunausta Kristuksessa Jeesuksessa, toivoo veli Herrassa.

(Teksti kopsattu)

Toinen evankeliumi

Toinen Jeesus, toinen henki, toinen evankeliumi.

Jokin aika sitten eräs pappi soitti toimistoomme, hyvin huolestuneena.

Hän sanoi, että hän saarnaa pyhyyttä ja ristiinnaulittua elämää seurakunnassaan, ja hänellä näytti olevan todellinen paimenen sydän.

Sitten hän sanoi, että jotkut hänen seurakuntansa jäsenistä olivat käyneet eräänlaisessa erikoisessa seminaarissa ja he olivat tulleet sieltä kotiin, valmiina jättämään hänen seurakuntansa.

He kertoivat hänelle, Jumala vei meidät sellaiseen uuteen ilmestykseen, joka on muuttanut elämämme.

Kuulimme asioita, joita emme olleet kuulleet milloinkaan aikaisemmin.

Aikaisemmin me luulimme olevamme pelastettuja, mutta nyt me tiedämme, että me emme olleet. Kaikki se, mitä uskoimme lopun ajoista, oli väärää.

Me olemme nähneet uuden totuuden.

Pastori, sinä ja seurakuntasi olette väärässä.

Eihän teidän kansanne ole edes pelastunt!

Sinä luulet saarnaavasi pyhyydestä, mutta me olemme saaneet selville, mitä todellinen pyhyys on.

Olemme löytäneet jotain uutta!

Tänä päivänä tuo sama ihmisryhmä ei käy enää seurakunnassa, koska he eivät löydä ketään, joka veisi heitä syvemmälle.

Sen sijaan he ahmivat jotain opetuskasetteja.

Heidän paimenensa kertoi minulle jotain sellaista, mitä olen kuullut seurakunnilta kaikkialta ympäri kansakuntaa.

Hän sanoi, Mitä on tapahtumassa?

On niin monia uusia, outoja oppeja, niin monia uusia opettajia, joilla on uusi ilmestys.

Ja kaikilla heillä näyttää olevan Raamatun kohtia tukemassa heitä.

Kukaan ei erota, mikä on Jumalasta ja mikä on saatanasta, mikä on typeryyttä ja mikä on vanhurskautta.

Kansamme alkaa olla sekaisin.

Hän oli oikeassa!

Uusia oppeja, uusia ilmestyksiä ja uusia evankeliumeja versoo lähes päivittäin.

Ja asiat vain pahenevat.

Raamattu varoittaa selvästi, että viimeisinä päivinä tulee esiin vieraita oppeja joissa esitellään toinen Jeesus, toinen henki ja toinen evankeliumi!

Apostoli Paavali kutsui yhteen Efeson seurakunnan vanhimmat, ja hänen viimeiset sanansa näille rakkaille pyhille olivat:

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa
(Apt. 20:29-30).

Koko sen ajan, kun Paavali palveli perustamiaan seurakuntia, hän hautoi mielessään pelkoa, jota kesti hänen kuolinpäiväänsä saakka.

Se on sellaista pelkoa, mikä jokaisella oikealla paimenella on oltava, ja se oli aina Paavalin mielessä:

Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä (Apt. 20:31).

Se oli pelkoa siitä, että väärät opettajat tulevat pettämään.

Paavali sanoi korinttolaisille, minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella (2Kor. 11:2).

Mutta hän ei puhunut siitä, että joku varastaisi hänen lampaitaan.

Hän ei sanonut, Hei, nämä lampaat ovat minun!

Minä olen heidän opettajansa he ovat minun alaisiani.

Ei, vaan ennemmin Paavali suuttui ajatellessaan, että joku opettaja tulisi hänen opetuslastensa ja heidän Jeesukselle omistautumisensa väliin:

minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen (jae 2).

Paavali sanoi, että hänellä oli yksi päämäärä, yksi tarkoitus, yksi halu ja se on se sama halu, mikä jokaisella oikealla paimenella täytyy olla:

seisoa Kristuksen tuomioistuimen edessä ja esitellä Hänelle jokainen hengellinen lapsi puhtaana, tahrattomana, pyhänä ja vanhurskaana, Sanaan juurtuneena ja perustuneena.

Se on sitä, että näkee heidän seisovan Hänen valtaistuimensa edessä, tietäen, että olet antanut heille kaiken Jumalan neuvon... että heitä ei heitelleet kaikki opintuulet, eivätkä riivaajien opit pettäneet heitä... että he läpäisivät jokaisen koettelemuksen Jumalan Sana sydämeen kätkettynä!

Rakkaat, suurin iloni kirkkaudessa sekä Paavalin ja jokaisen Jumalan todellisen palvelijan - tulee olemaan se, kun Herra kutsuu teistä jokaista nimeltä, kun näemme teidän seisovan Hänen edessään omistautumisesta ja nöyryydestä ylitsevuotavina, ja kuulemme Hänen sanovan teille, Hyvin tehty, hyvä ja uskollinen palvelija!

Tuo on todellakin minun sydämeni halu.

Ja siitä syystä saarnaan tulella ja innolla.

Jos Paavali olisi elossa tänä päivänä ja hän saarnaisi Times Squaren seurakunnan saarnatuolista, hän sanoisi kyynelet silmissä teille samaa asiaa joka kerta, kun hän puhuisi:

Varokaa!

Hyökkäys on tulossa!

Väärät opettajat ja väärät opit pommittavat teitä joka puolelta.

Ne tutustuttavat teidät toiseen Kristukseen.

Ne eivät ole Pyhästä Hengestä, vaan toisesta hengestä.

Ja se ei ole todellista evankeliumia se on toista evankeliumia.

Paavali tunnusti pelkonsa heidän puolestaan:

Minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan (2Kor. 11:3).

Paavali tiesi, että korinttolaiset olivat liian alttiita väärille opettajille.

Hän sanoi, Te olette liian avoimia, liian halukkaita kuuntelemaan, liian innokkaita kuulemaan jotain uutta!

Usein joku hyväsydäminen, luja kristitty ojentaa minulle kasetin ja sanoo, Sinun on kuultava tätä opettajaa.

Sanoma on uskomatonta, voimallista! Jokainen puhuu siitä. Niinpä minä kuuntelen.

Ja se kuulostaa hyvältä voidellulta, uudelta ja tuoreelta. Mutta sitten Henki alkaa kuohua sisälläni.

Tapahtuuko tätä milloinkaan sinulle?

Kun kuuntelet, tunnet levottomuutta niinpä odotat ja jatkat kuuntelua.

Sanot, En kuullut mitään väärää vielä. Mutta jokin ei kuulosta oikealta. Ja jos pysyt siinä, äkkiä, se tulee vääryys.

Valtava, täysi vääryys, pelottavaa harhaoppia!

Epäraamatullisia tulkintoja, mielikuvituksellisia unelmia, omia ajatuksia ikään kuin joku salaisuus olisi avautunut.

Mutta se ei mene Jumalan Sanan mukaan.
Paavali hämmästyi, kuinka nopeasti jotkut galatalaisista alkoivat horjua:

Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu (Gal. 1:6-8).

Paavali tarkoitti, Älkää olko niin hellävaraisia ja ystävällismielisiä sen suhteen.

Jos se ei ole sitä evankeliumia, mitä kuulitte minulta, se ei ole Jumalasta.

Se on kirottua, mätää ja tappavaa. Se on vakava asia ja se tekee sinut murheelliseksi, jos jäät siihen kiinni.

Älä siis ota sitä kevyesti.

Älä siedä sitä äläkä osoita sille ystävällisyyttä.

Se, joka sitä saarnaa, olkoon kirottu!

Sillä ei ole merkitystä, vaikka enkeli ilmestyisi ja kertoisi sanoman olevan Jumalalta.

Sillä ei ole merkitystä, jos sinä ja ystäväsi havaitsette, että kaikki on hyvin.

Raamattu tekee asian selväksi:

Jos se ei ole Paavalin evankeliumin mukaista, se on saatanasta, kirottua.

Mistä me sitten voimme tietää, mikä on oikeaa evankeliumia ja mikä on kirottua?

Ensin minun on sanottava, että jopa kaikista pahimmat väärät opettajat aloittavat varoituksilla väärästä opista.

Kovalla äänellä ja voimallisesti he varoittavat sellaisista asioista, jotka eivät ole Kristuksen kaltaisia.

Lähes jokainen väärä opettaja, jota olen kuullut, huutaa kovaan ääneen väärästä opista ja jatkaa sitten saarnaten juuri sitä, mikä on väärää.

He kuluttavat paljon aikaa taivutellessaan kuulijoitaan uskomaan, että he ovat erilaisia kuin väärät opettajat he valmistelevat sinua heidän sanomansa kuulemiseen.

Oppi ei ole oikeaa sen tähden, että opettaja näyttää olevan pyhä, hyvä, hurskas ja vilptön.

Läpi kirkkohistorian kaikista tuhoisimmat harhaopit ovat sellaisten miesten opettamia, joita pidettiin hyvinä ja vilpittöminä.

Tämä tekee väärästä opista vielä vaarallisemman.

Monet kristityt ovat sanoneet, Mutta hän on niin hyvä mies, niin maltillinen, niin vilpitön ja niin rakastava.

Todellakin, Kristus-keskeinen opettaja on pyhä, maltillinen ja vilpitön mutta paholaisen valkeuden enkelit esiintyvät myös sellaisina.

He tulevat vanhurskauden, totuuden ja ilmestysten sanansaattajina.

Paavali sanoo, että saatana yrittää pettää meitä aivan kuten se petti Eevan puutarhassa. Se käyttää samaa oveluutta, samaa petosta:

Minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu (2Kor. 11:3).

Mikään ei ole muuttunut sen jälkeen!

Se väärä evankeliumi, jota saatana opetti Eevalle, on samaa evankeliumia, mitä se julistaa tänä päivänäkin ja kaikilla väärillä evankeliumeilla on samat yhteiset piirteet.

Jumala ei jättänyt tätä tärkeää asiaa arvailtavaksi. Hän on tehnyt sen todella selväksi, ja on ehdottomia vihjeitä, jotka paljastavat opetuksen vääräksi:

Mikä opetus tahansa, joka heikentää Jumalan pelkoa, on kirottua paholaisesta!

Kaikilla väärillä opettajilla on tämä yksi yhteinen sanoma:

Rentoudu, ei Jumala voi olla kova.

Hän ei sinua satuta Hän rakastaa sinua.

Rakastava Jumala haluaa sinun nauttivan elämästä.

Vihollisen yrittää viedä sinulta pois synnit tuomitsevan, pyhän Jumalan kunnioituksen ja pelon.

Kaikilla väärillä opeilla on tämä yksi kohde heikentää Jumalan pelkoa sinussa.

Ainoastaan voimallinen, ehdoton Jumalan pelko piti Aadamin ja Eevan tottelevaisina Hänelle.

Se ei johtunut heidän rakkaudestaan Jumalaa kohtaan, eikä heidän päivittäisestä yhteydestään. Se oli tätä:

Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen... hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman (1Moos. 2:16-17).

Mutta saatana tuli tyynnyttävän sanoman kanssa:

Ette suinkaan kuole (1Moos. 3:4).

Tämä oli täyttä totuuden vääristämistä toista evankeliumia!

Kuitenkin se oli juuri sitä, mitä Eeva halusi kuulla. Jokin hänen sisällään vastusti Jumalan käskyä.

Herran asetus näytti liian raskaalta ikeeltä ja hän ärtyi sen alla.
Saatana tiesi, että Eeva ajatteli näin, ja hän alkoi välittömästi heikentää hänessä olevaa Jumalan pelkoa:

Sanoiko Jumala todella näin?

Ei Jumala ole tuollainen.

Sinulla on Hänestä väärä käsitys.

Luuletko, että Hän kieltäisi sinulta tiedon ja viisauden, kun Hän itse on Tieto ja Viisaus?

Minkälaisena jumalana sinä Häntä pidät?

Et sinä kuole!

Voi olla, että istut kuuntelemassa voimakasta saarnaamista, joka tuntuu raskaalta ikeeltä.

Saattaa olla, että hermostut sen alla ja sanot, En pidä siitä!

Mutta älä tule petetyksi:

Juuri tämä on se asia, joka tuo sinulle vapauden, rauhan ja ilon. Kuitenkin, edelleen huudat sisälläsi, En voi palvella Jumalaa tällä tavalla.

Haluan vapauden!

Juuri nyt karismaattisissa liikkeissä pyörii opetusta uudesta vapaudesta.

Siinä sanotaan, Tulkaa, laulakaa ja huutakaa ja puhukaa kielillä ja sitten menkää ja eläkää kuin paholainen!

Tuo ei ole vapautta. Se on saatana, joka puhuu, Ette te kuole.

Ei Jumala ole kova.

Hän on liian rakastava, liian armollinen.

Saatana löysi evankeliumin, joka sopi hyvin Eevan lihan himoon ja hän löytää myös levottomien kristittyjen korvasyyhyyn sopivan evankeliumin!

Olen kuullut jumalallisista nuorten paimenista, joiden sydämet ovat särkyneet, ja jotka on erotettu seurakunnistaan tai jotka ovat lopettamassa.

He saarnaavat pyhyyttä ja Jumalan pelkoa teini-ikäisille, mutta papit ja vanhemmat valittavat, että he asettavat siteitä nuorille:

Me emme halua sinun saarnaavan tuollaista lapsillemme. Nämä teini-ikäiset
(joista osa on saarnaajien lapsia) elävät täydessä kapinassa.

He ovat kunnioittamattomia, vanhempiaan pilkkaavia ja maailmaa himoitsevia.

Ja sanomat pyhyydestä ja Jumalan pelosta järkyttävät näitä lapsia, koska he eivät ole kuulleet sellaista milloinkaan aikaisemmin.

Olemme kasvattaneet kokonaisen sukupolven, joka on täysin vailla Jumalan pelkoa.

He eivät ole ikinä tienneet mitään tuomiosta.

Heillä on aina ollut kaikkea, mitä he ovat halunneet. He sanovat, Me tahdomme rokkia, ja heidän vanhempansa sanovat, älkää masennuttako heitä.

Viedään rokki seurakuntaan ja laitetaan siihen kristilliset sanat.

Tai, he harrastavat seksiä kuitenkin, joten annetaan heille ehkäisyvälineitä.

Nämä nuoret eivät ole milloinkaan tunteneet Jumalan pelkoa, koska papit ja vanhemmat ovat tehneet Jumalasta taivaalla olevan suuren tyynnyttelijän.

Vain kourallinen tämän päivän kristitystä nuorisosta vaeltaa pyhyydessä.

Miksi?

Koska myös paimenet ovat liian heikkoja saarnaamaan evankeliumia saarnatuolissa ja koska vanhemmat elävät kaksoiselämää ja heidän lapsensa tietävät sen!

Jotkut kristityt ovat kirjoittaneet minulle, Veli Dave, saarnaat niin kovaa.

Saarnaatko tuolla tavalla koko ajan seurakunnassasi?

Kestääkö kansa sen?

Minun vastaukseni on tämä:

Meidät on kutsuttu saarnaamaan Sanaa sellaisella voimalla ja vallalla, että se tuottaa jatkuvan Jumalan pelon jokaisessa kuulijassa.

Ne, jotka eivät hylkää salaisia syntejään, eivät jää, koska he loukkaantuvat.

He kääntävät korvansa pois totuudesta ja etsivät opettajia, jotka ruokkivat heidän himojaan (katso 2Tim. 4:1-4).

Jumalan Sana sanoo, Herran pelolla paha vältetään (Sananl. 16:6).

Tässä on luettelo siitä, mitä minä uskon, että oikean evankeliumin täytyy tuottaa meissä:

Sellainen viha syntiä kohtaan, joka ei salli tekosyitä eikä puolusteluja.

Kaiken hengellisen laiskuuden ja kompromissien tekemisen tuomitseminen.

Sisäinen tieto siitä, että Jumala ei katso läpi sormien syntejämme.

Vakaumus, että me niitämme sitä, mitä kylvämme.

Vanhurskas ja pyhä Jumalan pelko.

Luottamus siihen, että Hän vapauttaa meidät jokaisesta synnistä, jota me vihaamme ja vastustamme.

Oletko epävarma tai epätietoinen tarpeesta vaeltaa Jumalan pelossa?

Lopettaaksesi sen epävarmuuden heti ja ainiaaksi, katso Jesajan kirjan luvusta yksitoista kolme ensimmäistä jaetta.

Tämä kohta profetoi Hänestä, jonka päällä Herran Henki tulisi lepäämään Hänestä, jolle annettaisiin tiedon ja Herran pelon Henki.

Tämä kohta kertoo Jeesuksesta!

Ja jos Jeesus vaelsi Isän pelossa ja iloitsi siinä, kuinka paljon enemmän meidän tulisi siinä vaeltaa!

Varokaa jokaista sanomaa, joka vastustaa synnin tuomitsemista, joka tuottaa varomattomuuden henkeä, joka hyväilee selkääsi pehmeästi ja kuiskaa, Kaikki on hyvin. Kaikki sellaiset rauhoittelijat julistavat väärää evankeliumia!

Varo jokaista evankeliumia, joka johdattaa sinua pois yksimielisestä omistautumisesta Jeesukselle Kristukselle.

Paavali varoittaa meitä vakavasti, että saatana muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi että hän nostattaa omia valheopettajiaan, ja kaikki he esiintyvät vanhurskauden pappeina.

Valo edustaa totuutta, evankeliumia, ilmestystä. Saatana tulee, käyttäen Jeesuksen ihanaa nimeä, ja hän yrittää eksyttää jopa valitutkin: ...jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi (2Kor. 11:13).

Ajattele, kuinka kauheaa se on!

Kohdata viimeiset päivät väärien apostolien vallan alla, syleillen paholaisen oppia, väärän hengen hallitsemana.

Kuinka sellainen voi tapahtua?

Kuinka kukaan voi istua kuuntelemassa sellaista kieroon väännettyä evankeliumia, jota Paavali kuvailee, tietämättä sitä?

On ainoastaan yksi tapa kieltäytymällä synnin hylkäämisestä ja jatkamalla törkeässä tottelemattomuudessa vaeltamista. Himo on se magneetti, joka vetää ihmisen valheapostolien luokse.

Voin luvata sinulle, että jos pidät kiinni himostasi, tulet väärän opin alle.

Se on väistämätöntä sinä löydät sen ja se löytää sinut. Ja tulet olemaan niin sokea, että et näe sitä.

1700-luvulla esiteltiin toinen evankeliumi, jota kutsuttiin nimellä antinomianismi, joka tarkoittaa lainvastaista.

Tämä evankeliumi on meidän kanssamme tänä päivänäkin, ja se on vahvempi kuin koskaan ennen. Se heikentää Jumalan pelkoa ehdottamalla, että kun uskot, voit tehdä syntiä eikä sinua ikinä kirota, koska Jeesus on peittänyt kaiken.

Tri. Tobins Crisp oli yksi tämän uuden opin opettajista, mikä pyyhkäisi koko Saksan yli. Sen kannattajat käyttivät Jeesuksen nimeä sananlaskuna:

On paljon puhetta armosta ja sydänten tutkimisesta, mutta antakaa minulle Kristus!

En etsi lupauksia, vaan Kristusta!

En etsi pyhitystä, vaan Kristusta!

Älkää puhuko maltillisuudesta tai velvollisuuksista kertokaa minulle Kristuksesta!

Kuulostaa puhtaalta omistautumiselta Kristukselle evankeliumilta, joka on keskittynyt Jeesukseen.

Mutta Jeesus itse sanoo meille, että ei jokainen, joka sanoo, Herra, Herra, pääse sisään Hänen valtakuntaansa.

Ei jokainen, joka heittelee ilmaan Jeesuksen nimeä, saarnaa oikeaa evankeliumia.

Antinomianismin oppia saarnataan yhä tänä päivänä, ja karismaattinen liike on jäämässä sen koukkuun, siimaan ja painoon.

Kuuntele loput tästä opista:

Uskova voi olla varma anteeksisaamisestaan heti, kun hän tekee synnin, jopa aviorikoksen tai murhan. Jumala ei enää ole tyytymätön, vaikka uskova tekee syntiä usein.

Uskova ei voi tehdä sellaista syntiä, mikä loukkaisi häntä millään tavalla ei siis ole mitään syytä pelätä syntiä.

Synti on kuollutta eikä se ole enää vaarallista. Jos kerromme uskoville, että heidän täytyy vaeltaa pyhinä ja tehdä hyviä tekoja tai Jumala suuttuu heille, me käytämme Raamattua väärin.

Silloin me valehtelemme Jumalalle vasten kasvoja. Jumala on tehnyt kaiken Kristuksessa ei ole mitään pelättävää!

Ne kristityt, jotka pitävät tästä opista kiinni, ikään kuin istuvat jossain synkässä kuopassa odottamassa Jeesusta mukaan.

He sanovat, Herra, Sinä tiedät, missä minä olen. Jos rakastat minua, tule, nosta minut täältä pois.

Ei! Raamattu käskee meitä vastustamaan perkelettä, ja hän pakenee luotanne!

Olemme saaneet kristityt näyttämään kasalta avuttomia raajarikkoja ei voimaa eikä valtaa, syntisten tapojen sitomina, odottaen ihmeellistä vapautusta.

Ei ole pyhää kiivautta syntiä vastaan, ei Jumalan pelkoa.

Ilman pyhyyden vaellusta ei voi olla omistautumista Kristukselle
Näin kaikki oppi täytyy tuomita:

Vahvistaako se sinua Kristuksen kaltaisuuteen?

Et voi kutsua evankeliumia puhtaaksi yksinkertaisesti sen tähden, että opettaja saarnaa syntiä vastaan, tai koska Kristukseen viitataan usein. New Age liike puhuu paljon Kristuksen Hengestä.

Minä olen kuullut moraalittomien, selkärangattomien saarnaajien huutavan Jeesuksen nimeä mikrofoniin, huutavan homoja, huumeita ja yhteiskunnan syntejä vastaan.

Mutta mitä pitemmälle kuuntelin, sitä enemmän minä ymmärsin:

tämä mies ei ole oikeasti särkynyt. Hänen sanomansa ei ole syyllistävää. Hän puhuu jokun toisen synnistä, ei omastaan.
Sellaiset saarnaajat näyttelevät väkijoukoille, kiihottaen intoa. He eivät oikeasti syyllistä, heillä ei ole kuluttavaa halua kasvattaa kansaa Kristuksen kaltaisuuteen.

Kristityt rakastavat sellaisiin kokouksiin menemistä, joissa he kuulevat saarnaajan puhuvan rukoilemattomuudesta kouluissa. Ehkä hän mainitsee jotain meidän petollisuudestamme, ylpeydestä tai aviorikoksista, asioista, jotka ovat sydämissämme.

Mutta sitten tulee hemmottelevaa, rentouttavaa sanaa. Ja kun luottamus on jo saatu, Jumalan pelko heikkenee.

Todelliselle pyhyyden saarnaamiselle on yksi varma koe.

Se löytyy kohdasta 2Tim. 2:19:

Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: Herra tuntee omansa, ja: Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.

Minä tunnen, kuten Paavalinkin on täytynyt tuntea, sydäntä murskaavan huudon, varoittaa Jumalan kansaa siitä, mitä on tulossa. Edessä on suuria teologisia sotia.

Koko karismaattinen liike jakautuu erilaisiin leireihin, kokoontuen oppiensa, opettajiensa ja kirjojensa taakse, syytellen toisiaan vääryydestä ja valheellisista profetioista. Ja kaikki tulevat uskomaan, että he puolustavat uskoa!

He eivät taistele paholaista vastaan, koska heillä on liikaa kiireitä nimitellessään toisiaan harhaoppisiksi.

Se tulee olemaan suuren sekaannuksen aikaa, ja oppimattomat kristityt eivät tiedä, ketä tulisi uskoa.

Rakkaat, minä tahdon taistella todellista vihollista vastaan. Ja tuo vihollinen on ulkona, kaduilla ja omissa sydämissämme!

En aio riidellä profetioista. Haluan seisoa jokaisen sellaisen veljen ja sisaren rinnalla, joka vaeltaa Jumalan pelossa, ja jonka sydän on puhtaasti antautunut Jeesukselle Kristukselle.

Meidän on saatava silmämme pois opettajista ja evankelistoista ja opiskeltava Jumalan Sanaa.

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa (2Tim. 2:15).

Älä etsi koeteltua paimenta tai evankelistaa.

Kuljet vain yhden miehen luota toisen luokse, ja petyt heihin jokaiseen, kunnes viimein menetät toivon.

Käännä silmäsi kaikista saarnaajista pois, kohti Jeesusta Kristusta!

Todellinen evankeliumi vaikuttaa sydämeesi sillä sieltä elämä lähtee!

Fariseukset näkivät muutamien Jeesuksen opetuslasten syövän leipää pesemättömillä käsillä, ja he havaitsivat virheen. Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, ennenkuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä (Mark. 7:3).

Nämä miehet kysyivät Jeesukselta, miksi Hänen opetuslapsensa eivät vaeltaneet tällaisessa pyhyydessä. Kuitenkin heidän pyhyytensä oli ainoastaan muodollinen perinnäissääntö.

Se oli kaikki ulkoista, sillä oli tekemistä vain lihan tekojen kanssa.

Jeesus vastasi heille, Oikein Jesaja on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana (jae 6).

Jeesus sanoi, sisällöltään, Kaikki opetuksenne on turhaa. Se ei muuta sydäntänne. Kaikki on näytöstä, sanoja ja teennäisiä tekoja!

Jeesus sanoo tässä meille, Jos evankeliumi ei anna minulle mitään muuta kuin palvelusta huulilla, eikä se vaikuta sydämeesi, älä tuhlaa aikaasi siihen.

Todellisen opin on mentävä sydämen syvyyksiin. Jeesus paljastaa kaikkien valhe-evankeliumien ongelman:

Ne eivät saavuta sitä, mikä saastuttaa ihmisen ne eivät syyllistä eivätkä muuta sydäntä. Ne tarjoavat jumalisuuden ulkokuoren, ilman sydäntä.

Mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen (Matt. 15:18).

Paavali sanoi, Harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä (2Tim. 2:22).

Älkää kertoko minulle ihmeistä seurakunnassanne ylistyksestä, palvonnasta, tai kuinka hyvin paimen saarnaa.

Ei kertokaa minulle ihmisistä, jotka kutsuvat Jumalaa puhtaasta sydämestä!

Kertokaa minulle, että vaikka he eivät ole vielä päässeet perille, heitä ohjataan siihen suuntaan. He antavat Jumalan tutkia ja koetella heidän sydämiään paljastaakseen heidän syntiset asenteensa.

Tuo on oikeaa Jeesuksen evankeliumia.

Se on evankeliumia, joka syyllistää sydämen, tekee työtä sydämessä ja muuttaa sydäntä!

Onko tämä sitä evankeliumia, mitä sinulle saarnataan?

Syyllistääkö se sinua noista sisäisistä, kätketyistä synneistä?

Pahoista ajatuksista?

Aviorikoksista?

Haureudesta?

Murhasta?

Varkauksista?

Petollisuudesta?

Pahuudesta?

Ylpeydestä?

Jos ei ole, siinä tapauksessa etsi sellainen seurakunta, jossa sydämesi paljastetaan, sitä järkytetään ja se muuttuu Kristuksen kunniaksi!

David Wilkerson

Yhdyn sydämestäni tähän Davidin saarnaan..
Katsotaan itse kukin vaelustamme ja olkaamme " viisaita neitsyeitä ".

Rauha

Jeesus sanoo:

”… joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias (Matt. 10:38).”

Meitä uskovia , niin aivan sinua ja minua... ei ole kutsuttu kulkemaan mitään helppoa tietä,

se ei ole menestyksen tie vaan menetyksen tie.

Jumala riisuu meistä pois kaikki omavoimaisuuden ja itsekyyden niin, että meidän on pakko luottaa kaikessa vain ja yksin Häneen.

Mutta tiedän että
Herraa lähellä olevia ihmisiä, Jumala puhdistaa kuin parasta kultaa....

Jumala kysyy meiltä...:

”Luotatko minuun kaiken tämän keskellä?”.

Kun luotan ja uskon elämässäni täysin Jumalan tahtoon, astun ahjosta entistä kestävämpänä ja täynnä luottamusta Häneen.

Pyhä Henki liikkuu hiljaisen tuulen lailla siellä missä julistetaan ristiinnaulittua Kristusta.

Sellaista julistusta kuunnellessani koen valtavan Pyhän Hengen läsnäolon.

Sen parempaa kokemusta en voisi kaivata siinä on Jeesus lähellä minuakin syntistä.

Jumala ei ketään hylkää, joka Häntä katuen lähestyy.

Hän on armahtava ja rakastava Isä.

Jumalalta ei voi salata mitään.

Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
(Hepr. 4:13-16)

Etsi Jeesusta, niin saat osaksesi sellaiset todelliset hengelliset kokemukset, jotka kantavat sinua päivästä toiseen.

Löydät Ystävän, jonka kanssa voit jakaa elämäsi ilot ja surut.

Saat kokea tässä levottomassa ajassa valtavaa rauhaa, josta tiedät varmasti, että Jumala on kaikessa turvanasi.

Vaikka sinua vainottaisiin Hänen nimensä tähden, luota Häneen

Hän ei sinua jätä eikä hylkää.

”… Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun (Jes. 43:1).”

Nyt on aika nöyrtyä Jumalan edessä

Nykypäivänä maailmassa vallitsee suvaitsevaisuus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen voi luoda itselleen oman "totuutensa".

Samoin tämä suvaitsevaisuus toitottaa, että kaikki uskonnot ja uskomukset ovat osia ja palasia totuudesta ja johtavat yhteen ja samaan päämäärään.

Tämä suvaitsevaisuus ei kuitenkaan suvaitse Raamatun totuutta, vaan asettaa kaikki uskomukset yhtä oikeiksi, paitsi ei Raamatun sanaa.

Tämä johtuu siitä, että synnin vallassa oleva ihminen pakenee sitä tervettä synnintuntoa, joka johtaisi ihmisen pelastumaan synnin vallasta sekä eheytymään Kristuksen kanssa.

Pahan saatanan luoma valhe Jumalasta saa aikaan sen ettei ihminen tunnista Parantajaansa ja Pelastajaansa, Luoja Jumalaa.

He jotka tuntevat Raamatun...He tuntisivat JEESUKSEN KRISTUKSEN! !

Mutta he eivät tunne, eivätkä edes tahdo tuntea koska se loukkaa heidän kierootunutta
" rakkautta " syntiin!!!

Tulevaisuudessa tulemme näkemään kaikkien uskontojen liittyvän yhteen yhteisen mystisen kokemuksen perusteella, jota seuraavat

"valheen kaikki voima ja tunnusteot ja ihmeet".

Luopumus, jonka Raamattu varoittaa olevan ilmeinen viimeisinä päivinä, on nyt käynnissä täysillä.

Vain ne, jotka pitävät lujasti kiinni Jumalan Sanasta, varjellaan ja pelastetaan.

Tätä uskollisten jäännöstä pidetään vanhanaikaisina, ahdasmielisinä jarruttajina, jotka ovat "valtakunnan" perustamisen esteenä.

Kuten Paavali kirjoitti Timoteukselle viimeisinä päivinä:

Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

Sana sanoo :

2. Tess. 2: 6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Mutta. .... Sana sanoo myös :

Hepr. 3:7
Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,

Joh. 16:13
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Jokainen joka katsoi Massachusettsin dokumentin tasa-arvoisen avioliitto lain hyväksymisen jälkeiset seuraukset kaupungissa, ei voi sanoa mitään järkevää!!

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=40301

Tapahtuuko tämä myös Suomessa? ?

KYLLÄ , tämä tapahtuu!

Tämä on jo tapahtunut kun seuraa FACEBOOK:n kirjoituksia sekä mediaa. . .

Ja nämä muutkin erikois "himoineen" alkavat vaatimaan oikeuksiaan.....

Oikeasta on tehty VÄÄRÄ!

Ja väärästä OIKEA?!

"Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa" (1. Moos. 1:27-28)

Miksi meille ei anneta valinnanvaraa?

Piispa Mäkisen takiako, vai eduskunnan???

Miksi meidät pakotetaan hyväksymään, kaikki saasta ja moraalittomuus ?
Piispa Mäkisen takiako?

Entä perinteinen avioliitto, joka on miehen ja naisen välinen liitto?
Siis NAISEN, ei lapsen, joka on kohta sallittua myös meidän maassamme...

Miten voimme suojella lapsiamme? Eikö kaikilla LAPSILLA ole OIKEUS isään ja äitiin.....lapsuuteen,
koskemattomuuteen ?

Mikä laki suojelee meitä "perinteisiä" perheitä?

Enään siis ei ole
"miestä" tai "naista" ????!!!
On siis vain A tai B!

Ja he jotka vastustavat tasa-arvoista avioliittolakia niin leimataan välittömästi sivistymättömäksi, suvaitsemattomaksi ja ahdasmieliseksi.....?

Periköö Suomen maa Luojan kirouksen vai siunauksen???

Kehotan uskon sisaret ja veljet toimimaan tämän sanan mukaan. ...

Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita ja kehota, kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen.

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen.
( 2Tim.4:1-4)

Tää juttu on uus muotivillitys jossa kaikki tahtoo olla mukana rakkauden nimissä. . Sana sanoo :
2. Piet. 2:2

Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

Mutta kun totuuden Henki tulee.....
Joh. 16:13

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Video alla olevassa linkissä.

http://www.tv7.fi/vod/player/40301/

 

Arkkipiispan irtiotto

Arkkipiispa Kari Mäkinen teki rajun irtioton kristillisen kirkon opista ja perinteestä. Kun eduskunta oli 28.11. äänin 105–92 päättänyt avioliittolain muuttamisesta homoliitot salliviksi, arkkipiispa ilmoitti julkisuuteen iloitsevansa äänestyksen tuloksesta. Hän totesi lisäksi, että ”avio- liittokäsityksemme tarvitsee perusteellista tarkastelua ja siinä on uudelleen arvioimisen paikka”.

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/arkkipiispan-irtiotto/1949196?pwbi=c301f86c73b6d0952ae397b121ec58a0

Että kaikki kristityt yhtä olisivat!!

 

Tässä piilee suuri vaara luopua niistä opetuksista, jotka Jumalan sanasta olemme oppineet Pyhän Hengen kautta.

Paavali kirjoitti Timoteukselle varoittamaan. ..

" Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi
eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin".
(1Tim 1:3,4).

Paavali kirjoitti myös Tiitukselle valitsemaan vanhimpia jotka pysyvät luotettavassa sanassa. ...

" hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet".
(Tiit 1:9).

Paavali varoittaa myös. ...

"Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu".
( Gal. 1:8 )

" Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu".
( Gal. 1:9)

Raamatussa sanotaan että Paavali ei hyväksynyt mitä tahansa oppia....

Eikö siis meidänkin tulisi huomioida tämä, ettemme eksyisi ja joutuisi "virran" vietäväksi.

Paavalilla oli kyllä Jumalan mielipide ja Pyhä Henki oppaana me emme ole Paavaleita mutta sen tähden nämäkin on kirjoitettuna Raamattuun meille jokaiselle opetukseksi...

Hänhän sanoo selvästi, että meidän tulee vaeltaa samaa tietä.

Jeesus on tie

" Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani".
(Joh 14:6)

ja Hän on myöskin Sana

" Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala".
(Joh 1:1).

Emme voi kuvitella mielikuvituksissamme JEESUS KRISTUSTA, miten vain tahdomme ja sitten sen mukaan perustaa joku "oppi" muutamalle jakeelle....
Minä sanon että se on jo vaaralista.

Mutta se kuva, jonka RAAMATTU meille esittää, on TODELLINEN ja vie meidät oikealle ja raittiille pohjalle.

Siksi tulee meidän vaeltaa sanan tietä ja sillä tiellä kirkastuu meille Jeesus Kristus oikeassa valossa.

Sillä jos kerran julistamme RAAMATUN arvovaltaa ja sanomme sen olevan JUMALAN SANAA , niin silloin haluamme myöskin pysyä TOTUUDESSA.

Ei siis ole aivan sama mitä uskomme, mitä puhumme ja mistä oppimme otamme.
Jumala ei hyväksy tekosyitä...

Joten kysynkin:

Kuka antaa valtuudet puhua vastoin Jumalan sanaa?

Kuinka edes voit ajatella ottavasi vastaan jotain muuta opetusta kuin mitä Raamatussa on ilmoitettu?

Jeesus sanoi: "Sinun Sanasi on Totuus"

"Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus".
(Joh 17:17).

Meidän tulee rakastaa jokaista Jumalasta syntynyttä , mutta se ei tarkoita sitä että otamme vastaan mitä tahansa opetusta!

" Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt".
(1Joh 5:1).

Raamattu opettaa meitä rakastamaan jopa vihamiehiämmekin. Mutta se ei saa tapahtua TOTUUDEN KUSTANNUKSELLA .

Sillä rakkaus

"ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa"
(1Kor 13:6).

"Ja rakkaus Jumalaan on se, että pidämme Hänen käskynsä"
(1Joh 5:1-3).

Pyhä VELVOLLISUUTEMME on korottaa äänemme silloin, kun VÄÄRISTELLÄÄN Herran SUORIA teitä.

Yhdyn lopuksi Paavalin sanoihin:

"Me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta" (2Kor 13:8).

Lisää 

Olemme ajassa, joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyys saa aikaan myös luopumusta totuudesta sekä saatanan kavalia ansoja sekä eksytyksiä. Eräs tällainen eksytys on harhaoppi, joka opettaa että kadotus ei ole iankaikkinen, sillä ihmisen olemassaolo päättyy kun hän kuolee. Tämä opetus on kuitenkin epäraamatullinen ja vastoin Jumalan sanan opetusta, sillä Raamatun sanan selkeä opetus on, että kadotus on iankaikkinen.

Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. William Marrion Branham oli väärä profeetta, jota oli vaikea tunnistaa vääräksi profeetaksi, jos ei tunne Jumalan sanan opetusta. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä.

http://www.kotipetripaavola.com/harhaopit.html