Antaako Jumala meille kultahippuja?

EI KAIKKI OLE KULTAA 

 

 

"Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä" - Snl 16:16.

Toukokuun Kristityn Foorumissa oli lyhyt kuvaus Silvania Machado nimisestä brasilialaisesta naisesta, jonka iholle ja hiuksiin ilmestyy kokoustilanteissa kultahippuja.

Eräät suomalaiset kristilliset lehdet ovat sittemmin kirjoittaneet ilmiöstä. Lokakuun -99 Sana lehdessä Pirkko Jalovaara ilmoittaa omissa rukoustilanteissaan kultahippujen materialisoituvan ihmisten iholle.

Vuoden 1999 aikana ilmiö sai maailmanlaajan maineen. Sitä esiintyy samoissa seurakunnissa ja piireissä, jotka ovat vastaanottaneet ja hyväksyneet epäraamatullisen "nauruherätyksen" ja "toronton siunauksen". Siunaukseen liittyvät ilmiöt kuten kaatumiset, juopuneen lailla käyttäytyminen, lattiaan liimautuminen, tulen tuntemus käsissä tai muissa ruumiinosissa, hillitön nauru, eläinäänet ym.

Raportteja kultahippujen ilmestymisestä on saapunut ympäri maailmaa ja Toronton seurakunnan "Revival News" kokoaa näitä ilmoituksia yhteen. Samassa yhteydessä kerrotaan ihmisten hampaisiin ilmestyneen uusia kultapaikkoja tai vanhojen paikkojen muuttuneen kullanvärisiksi. Nyt jo maailmanlaajan "toronton herätyksen" historioitsija Richard Riss sanoo herätyksen saaneen uuden ulottuvuuden, kohonneen uudelle tasolle. Toiset johtajat näkevät kultahiput ja kultapaikat Jumalan uutena voiteluna. Englannissa liikkeen johtajiin lukeutuva Gerald Coates puhuu "viimeisimmästä herätyksen aallosta".

Aivan aluksi sanottakoon ettei kyseessä ole uusi ilmiö. Lahkojen ja kulttien parissa on kautta aikojen

kerrottu samanlaisista ilmiöistä. Katolisen kirkon taikauskoisessa ilmapiirissä kullan ilmestyminen ei ole mitenkään epätavallista, kuten myöhemmin kerron.

"Herätyksen" kannattajat painottavat kyseisen ilmiön olevan Pyhän Hengen työtä. Heidän mukaansa ihmeet ja merkit synnyttävät uskoa ihmisissä. Raamattu sanoo toisin. Ihmeet ja merkit eivät synnytä uskoa vaan Sana.

Äärikarismaatikkojen parissa riehuva villitys saa liikkeelle myös väärentäjät. Yli-innokkaat ihmiset haluavat tätä "Jumalan voitelua" niin voimakkaasti, että "unohtavat" oman hammaslääkärinsä tehneen työn. Kanadassa TV evankelista

Willard Thiessen ylläpitää päivittäistä ohjelmaa Winnipegin TV:ssa. Katselijoilleen hän todisti saaneensa

kultapaikkoja hampaisiinsa. Jonkun ajan kuluttua Thiessen joutui nolona myöntämään hammaslääkäriveljensä tehneen työn. Toinen TV-evankelista todisti samaa ja joutui hänkin noloon tilanteeseen kun oma hammaslääkäri sanoi tehneensä työn 10 vuotta sitten.

TACF (Toronton srk) sanoo selvityksessään: "Johtajistomme rohkaisee ihmisiä hankkimaan hammaslääkärinsä todistus ihmeistä... joissakin tapauksissa lääkärit ovat voineet osoittaa, että kulta on ollut jo aiemmin heidän laittamaansa eikä Jumalan ihme. Nämä ihmiset ovat ilmeisesti unohtaneet että kyseinen työ on tehty". Liikkeen tapoihin kuuluu liioittelu, uskottelu ja epämääräisyys sekä erityisesti Raamatun todistuksen tuen puute ilmiöille.

Vuoden -99 lopulla Charisma-lehti vei kokoustilanteesta kerättyjä "kultahippuja" tutkittavaksi. US Geological Survey´n tutkimuksissa hippuset eivät sisältäneet kultaa eivätkä muitakaan arvometalleja vaan osoittautuivat lähinnä kimmeltäviksi muovinpaloiksi. Jo toukokuussa 1999 Machadon ollessa puhujavieraana Toronton lentokenttäsrk:ssa hippusia vietiin tutkittavaksi. Tutkimuksen tuloksia ei ole julkaistu. Siitä huolimatta Machado ja hänen "ihmeensä" saa palstatilaa siellä ja täällä.

Silvana Machado kiertää kokouksissa Ruth Hefner nimisen naispastorin kanssa. Hän kertoo parantuneensa useista samanaikaisista vakavista sairauksista rukouksen kautta. Ennen parantumistaan Silvana oli ollut kosketuksissa noituuteen ja taikauskoiseen roomalaiskatolisuuteen. Hänen todistuksensa ei kerro hylkäsikö hän katolisen taikauskon ja noituuden. Pääpaino on kuvauksella kuinka karismaattiseen liikkeeseen kuuluva nainen laski kätensä hänen päälleen "Pyhän Hengen kasteen" saamiseksi. Tämän jälkeen kultahippuja alkoi ilmestyä hänen iholleen ja hiuksiinsa sekä käsistä alkoi erittyä "pyhää öljyä".

Jo vuosia sitten samojen ilmiöiden sanotaan esiintyneen erinäisissä "uskon sana" ja "menestysteologia" liikkeen seurakunnissa. Etelä-Amerikassa, jossa karismaattinen katolisuus on vahvana, ilmiötä esiintyi jo ainakin 1970-luvulla. Silloin kristillisen maailman enemmistö ei antanut ilmiölle suurta huomiota. Sitä pidettiin - oikeutetusti - vääränä ihmeenä. Saarnaaja Franklin Hall, eräs "latter rain" opin lähteitä 1940-luvulla, puhui kuolemattomasta aineesta, jota saavat hänen kokouksiinsa osallistujat. Tämä aine olisi hienoa kulta- ja hopeapölyä, joka kimmeltelisi iholla. Franklin Hallin erikoisiin opetuksiin liittyi mm. äärimmäisyyteen menevä opetus paastosta ja parantamisesta. Noin 30 päivän täyden paaston jälkeen "Pyhän Hengen" tuli eliminoisi sairauden, väsymyksen ja jopa ihmisruumiin hajut - opetti Hall. Kun Hallia kritisoitiin hän perusti oman liikkeen.

Nykyinen "uudistus" rakentaa "Latter Rain" liikkeen harhaopin varaan, jonka mukaan kristityt "jalostuvat" ajassamme "Jumalan pojaksi", "Jooelin armeijaksi" ottaakseen vallan maailmassa ennen Kristuksen paluuta. Ilmiöitä pidetään todisteina tälle opetukselle.

Kuten aina harhaoppien ja väärien merkkien ilmestyessä ne eivät häviä mihinkään vaan odottavat suotuisampaa aikaa. Nykyisen "herätyksen" vanavedessä on syntynyt suotuisa tilanne kaikkien harhojen päästä esille. Yhteys ilman raamatullista oppia ja kehotus hyväksyä tutkimatta kaikki ovat vuosien aikana kantaneet hedelmää. Kun kristillinen media on suurelta osin sokaistunut ja antanut raamatullisen ihmeen leiman kyseenalaisille ilmiöille niin monet ajattelematta syöksyvät mukaan "herätyksen virtaan". Liikkeen johtajat ja aktiiviset puolustajat ovat ajaneet itsensä nurkkaan ja joutuvat jatkossa puolustelemaan aina kummallisempia ilmiöitä raamatullisina merkkeinä ja ihmeinä.

John ja Carol Arnottin, Steve Clarkin ym. kokouksissa materialisoituu kultahippuja. Benny Hinn kertoi niistä Trinity Broadcast Networkin ohjelmassa 13.9.1999. TV-ohjelman isännän Paul Crouchin kysyessä miksi nämä kultailmiöt tapahtuvat Hinn selitti uskovansa taivaan ovien avautuneen ja kultaisten katujen halkeamista irtoavan kultapölyn putoilevan maan päälle... Uskomaton selitys mutta hän puhui tosissaan.

Olen lukenut yli 50 haltioitunutta todistusta kuinka kultahiput tai - hammaspaikat ovat ilmestyneet eri puolella maailmaa kyseisen liikkeen kokouksissa. Sandy Warner niminen naishenkilö on haltioitunut merkistä ja pitää sitä todisteena kuinka Jumala haluaa palauttaa uskovien auktoriteetin Jeesuksessa vapauttamaan synnin vallassa olevat ja parantamaan sairaat. Cindi Eaton yhdistää kultahiput Jumalan armoon, "armohipuiksi". Lori Hankins kertoo kuinka Jeesus ilmestyi hänelle ja kun Lori alkoi puhua hänen suustaan tuli kultatomua. Marian varoittaa ettei pidä epäillä eikä analysoida vaan ottaa vastaan jne.

Ihmiset ylistävät Jumalaa merkin takia mutta merkille pantavaa on, että kaikesta Jumalasta ja Jeesuksesta puhumisesta huolimatta Jumalan omalle Sanalle ei arvoa anneta. Epämääräiset profetiat ja mielikuvituksellinen raamatunjakeiden yhdistely asiaan on yleistä.

Toronton srk ja muut korostavat, että merkit eivät ole oleellisia. Käytännössä ne ovat liikkeen kannalta elintärkeitä ja koko liike elää ainoastaan niiden kautta. Siksi liikkeen johto puhuu toista ja tekee toista.

Richard Rissin mukaan kultahippujen tarkoitus on todistaa, että "olemme tulleet osallisiksi Hänen jumalallisesta luonnostaan"! Raamatun mukaan me olemme osalliset tästä Sanan lupausten kautta. Kun Sana näin todistaa siihen ei tarvita kultaihmeen lisätodisteluja. Vain Sana voi olla ja on todistus itsessään. Jumalan Sanan pilkkaa on esittää kummajaisia Sanan tueksi. Sana ei tarvitse tukea mutta kaikki muu tarvitsee Sanan tukea. Kultahömpötyksellä ei sitä ole.

Riss kehottaa ottamaan vastaan ja jakamaan edelleen. Kulta on "uusi voitelu", "uusi herätyksen taso", kulta kuvaa kuinka Herra "puhdistaa suumme" ja se osoittaa, että ihmeen kokenut on valmis "todella mahtavia ilmestyksiä varten". Voimmekin odottaa, että lisää "ihmeitä ja merkkejä" syntyy ja ne saavat seuraajansa yhä vähemmän arvostamaan Sanaa kaiken auktoriteettina. Sanan sijaan tulevat ilmiöt ja henki.

Raamatun mukaan olemme täydelliset uudestisyntymän hetkellä Jeesuksen ansiosta. Olemme osalliset Hänen pyhästä luonnostaan koska Hänen pyhyytensä luetaan meidän pyhyydeksemme. Pyhyyttämme eivät osoita kultahiput iholla tai kulta suussa vaan sen todistaa Pyhä Henki Jumalan Sanan, Raamatun kautta. Kun Sana on otettu vastaan ja avautunut meille ymmärryksemme valaistumisen kautta saamme Jumalan rauhan, todistuksen sisimpäämme. 2Piet 1:2-4, Joh.15:3.

Apostolit Pietari ja Johannes olivat matkalla Jerusalemin temppeliin kun syntymästään saakka rampa mies pyysi heiltä almua. Pietari katsoi mieheen sanoen: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan; Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy." Rampa parani täydellisesti, todistettavasti ja pysyvästi. Jumala tekee aina todellisia ihmeitä. Jumalan ihmeellä on merkitys tarvitsevalle ihmiselle, ne eivät ole symbolisia kummajaisia.

Raamattu ei mainitse kultahippujen materialisoitumista opetuslasten läsnäollessa. Paavalikaan ei kammannut kultahiutaleita päästään. Kun Jeesus teki parantamisihmeen oliko se täydellinen, todistettava ja pysyvä? Varmasti oli koska sen alkuperä oli Jumalasta. Sitä ei voitu kiistää. Kun Jeesuksen ja apostolien kautta tapahtui parantuminen ei tarvittu ylimääräisiä, vieraita aineita ihmiskehoon - ei edes kultaa. Jos Jeesus olisi parantanut hampaan Hän olisi tehnyt sen aidosti, hammasluusta.

He eivät opettaneet "uusinta voitelua", jonka kokenut voisi jakaa sitä muille. Pietari ei kehottanut parannettua rampaa jakamaan "voiteluaan" eteenpäin. Nykyisen kultakuumeen johtajat kehottavat ottamaan arvelematta vastaan ja sitten jakamaan kultatomua ja -hampaita eteenpäin. Mutta kuka on jakaja? Ihminen vai Raamatun Jumala tai tässä tapauksessa joku muu?

Kreikkalaisessa tarustossa kerrotaan Midas nimisestä kuninkaasta. Jumala Dionysus antoi hänelle vallan muuttaa kaiken kullaksi ja mihin Midas koski se muuttui. Dionysus oli viinin jumala. Roomalaiset ottivat hänet kreikkalaisesta tarustosta samaan tarkoitukseen antamalla nimen Bacchus. Dionysus oli arvaamaton ja väkivaltainen, etenkin päissään. Nyt ne, jotka "juopuvat uudesta viinistä" - kuten he itse kuvaavat" - näkevät ja kokevat kultailmiöitä. Kaikki ei kuitenkaan ole kultaa mikä kiiltää. Midaskin joutui lopulta ongelmiin taitonsa vuoksi.

Okkultismissa kulta-aineella on huomattava merkitys. Monien kulttien riitit mainitsevat kullan. Kulta on auringon symboli. "Auringon Temppelin Veljeskunta" niminen kultti sai suurta huomiota osakseen Euroopassa muutama vuosi sitten. Sen jäsenet murhattiin tai tekivät itsemurhia joukoittain. Yksi lahkon jäsen oli kuuluisa entinen elokuvatähti ja sittemmin Monacon ruhtinatar Grace Kelly. Ennen kuolemaansa hänet vihittiin kultin jäseneksi. Vihkimismenoihin kuului muun varsin arveluttavan lisäksi makaaminen alttarilla vähäpukeisena kultin johtajien ripotellessa kultapölyä vihittävän kasvoille.

Okkulttisissa symboleissa kulta kuvaa aurinkojumalaa. Heillä kullan pirskottaminen jonkun ylle kuvaa henkistä muuttumista, valaistumista, tulemista osalliseksi jumalallisesta tiedosta ja viisaudesta.

Aurinkojumala, Lusifer, antaa viisauden ja valaistumisen. Kultapöly on esikuva jumalallisesta valosta, joka tulee vihittyjen osalle.

Entisajan alkemistit etsivät tapaa muuttaa metalleja kullaksi. Alkemian perimmäinen tarkoitus on ihmisen henkinen muutos lihallisesta ihmisestä jumalalliseksi olennoksi.

Samaa tarkoitusta palvelee nykyinen opetus lopun ajan kristittyjen muuttumisesta kuolemattomaksi "Jooelin armeijaksi". Hinn, Copeland, Hagin ym. ovat vuosia opettaneet kristittyjen olevan itsessään jumalia. Koska olemme osalliset Kristuksesta ja Kristuksen sanotaan olevan meissä olemme Kristus - näin päättely etenee. Jumalina voimme luoda oman elämämme, vaatia rikkauksia, menestystä ja valtaa. Uskon sanan voimalla saamme tämän tapahtumaan. Tämän opin alkuperä on ikivanha, okkulttinen luulo ihmisen jumaluudesta ja juontaa alkunsa jo paratiisin lankeemuksesta.

Katolinen uskonto tuottaa kultaihmeitä jatkuvasti. Eri puolilla maailmaa tapahtuneet Marian ilmestymiset ovat aikaansaaneet ilmestymispaikan muodostumisen katolisten pyhiksi paikoiksi. Yksi pyhiinvaelluspaikka on Yhdysvalloissa Conyersissä, Georgian osavaltiossa. Siellä Nancy Fowler niminen meedio saa ilmestyksiä "Jeesukselta" ja "Marialta". Näihin liittyy keskeisesti kulta. Allekirjoittaneella on laaja aineisto katolisen kirkon ja Conyersin ilmestyksiä. Jo 31.8.1992 Fowlerille ilmestynyt Jeesus sanoi: "Ihmiset tulevat näkemään kultapölyä käsissään..."

Maria kertoi Fowlerille kuinka rukousnauhat muuttuvat väriltään kultaisiksi. Näin on tapahtunutkin, todistavat monet katoliset. Maria - kuten Jeesus - ilmoitti, että kultahiukkasia tulee ilmestymään.

Katolisten pyhillä paikoilla kultapöly ja kullan materialisoituminen on paljon aiempaa perua kuin äärikarismaattisessa liikkeessä. Surullista on, että nyt samoja asioita propagoidaan protestanttiseen ja evankeliseen liikkeeseen karismaattisen eksytyksen kautta.

Katolisen kirkon parissa ilmenevät "ihmeet ja merkit" ,Marian palvominen mukaan lukien, ovat jo todellisuutta protestanttisessa liikkeessä. Ihmetellä pitää protestanttiseen liikkeeseen lukeutuvien opettajien ja julistajien lausuntoja ja sokeutta. Toistaiseksi harvat ovat selvillä tästä yhteydestä. Karismaattinen liike halutaan edelleen nähdä suurena Jumalan antamana herätyksenä ja mahdollisuutena maailmalle vaikka alusta alkaen se on ollut viemässä ihmisiä pois uskonpuhdistuksen perinnöstä takaisin katolisen kirkon syliin. Katoliselle kirkolle ominainen epämääräinen mystiikka ja taikausko on saanut tukevan jalansijan. Ihmeiden merkitys katoliselle ei ole Jeesuksen työn korostaminen vaan se antaa uskoa siihen, että hän kuuluu oikeaan ja ainoaan pelastavaan kirkkoon. Kirkko pelastaa ei henkilökohtainen usko. Katolisen kirkon yksi kirkonkirous - monien muiden lisäksi - koskeekin kaikkia niitä, jotka uskaltavat uskoa olevansa pelastettuja yksin armosta, Jeesuksen sovitustyön kautta. Katolinen kirkko kiroaa iankaikkiseen kadotukseen jokaisen näin uskovan.

New Age oppien esittäjien mukaan kulta kuvaa uuden ajan oppien ja Kristuksen tuntemuksen yhtymistä.

Heidän "Kristus tuntemuksensa" tarkoittaa ihmisen valaistumista, ihmisen muuttumista henkiseksi olennoksi, jumalaksi ja kaikkea tätä kulta symboloi.

Salaperäinen Maitreya on julistautunut Kristukseksi ja muiksi maailman uskontojen pyhiksi miehiksi. Hänen mainoksiaan on esiintynyt lukuisia mm. laajalevikkisessä TIME lehdessä. Maitreyan ilmoituksen mukaan ennen hänen julkisuuteen tuloaan hän valmistaa ihmiskunnan ihmeiden ja merkkien välityksellä. Tänä päivänä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa samoin kuin katolisessa ja karismaattisessa liikkeessä tapahtuu samantapaisia ihmeitä. Maitreya sanoo tuottavansa näitä.

Hindu guru, "pyhä mies" Sri Sathya Sai Baba edustaa miljoonille jumalan ilmestymistä ihmiskunnan keskuuteen. Vuosien ajan hänen tilaisuuksissaan ovat materialisoituneet kulta, jalokivet ym. esineet. Erään lähteen mukaan Sai Baba tekee taitavia temppuja ja hänet on paljastettu huijariksi - silti häneen uskotaan.

Huijaus voi olla laatuaan inhimillistä (hypnoosi, taikatemput, yms.) tai demonista (joka on ihmisen huijausta edistyneempää). Kun ihminen kokee jotakin hänen toiveensa on, että kokemuksen lähde on Jumala. Kokemuksen kautta hän saa todistuksen, että Jumala huomioi erityisesti hänet. Jälkeenpäin on vaikea myöntää tulleensa petetyksi. Häpeä ja syyllisyys ovat vaikea asia kantaa.

Kuinka surullista, että todellinen evankeliumi ja sen kautta oikea Jumala ja Kristus on hukassa suurelta osalta maailmaa! Oikea Jumala on jo huomioinut jokaisen ihmisen erityisesti ja yksityisesti. Hän on ikuistanut tämän huomioimisen Raamattuun. Sen Sana tulee eläväksi ja omakohtaiseksi jokaiselle rehelliselle etsijälle. Jumalan jokapäiväinen huolenpito tulee selväksi uskovan vaelluksen aikana kun hän oppii luottamaan ja jättämään asiat Herralle. "Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat", on Jumalaan turvaavan asenne hyvinä ja huonoina päivinä.

Hän on sanonut "en minä sinua hylkää enkä jätä" - ei sen todistamiseen kultahippuja tarvita vaan Sana itse todistaa niin.

Kun otamme Raamatun Jumalan ilmoituksena meille se antaa tyydytyksen ja rauhan eikä meidän tarvitse langeta kultakuumeen tai muiden vastaavien ansaan.

Lue myös: Snl 8:10-11, Ps 19:9-11, 119:127.

Juhani Aitomaa

Lisäävätkö ihmeet uskoa?

Hengellisissä piireissä on nykyjään valtavan paljon odotusta, että näkyisi kaikenlaisia ihmeitä ja merkkejä. Uskotaan kyllä Jumalaan, mutta kaivataan ihmeitä, jotta uskosta osattomat vakuuttuisivat Jumalan olemassaolosta.

Moni ajattelee, että ihmeiden avulla voidaan saada muut uskomaan Jumalaan – ja samalla saadaan vahvistusta myös omalle uskolle. Mutta luovatko ihmeet kestävää ja lujaa uskoa? Epäilen tätä vahvasti.

Olen aiemmin kirjoittanut useaan otteeseen Israelin kansan eksoduksesta Egyptistä kohti Luvattua maata. Kuten Raamatusta voimme lukea, niin he saivat nähdä kerta toisensa jälkeen mitä suurimpia Jumalan ihmeitä. Silti he aina seuraavan koetuksen hetkellä unohtivat Jumalan ihmeteot ja alkoivat kapinoida Moosesta ja Jumalaa vastaan. Heillä ei ollut vaikeuksien tullessa pienintäkään uskoa ja luottamusta, että Jumala on heidän kanssaan ja huolehtii heidän tarpeistaan. Nykyaikana on aivan samoin kuin silloin: uskovalla pitäisi olla vain menestystä, eikä ymmärretä, että vaikeudet kuuluvat Jumalan johdatukseen ja uskon kasvuun.

David Wilkerson kirjoittaa osuvasti: ”Me olemme suuresti Israelin kaltaisia. Haluamme, että Jumala puhuu sanan, sallii meille ihmeellisen pelastuksen, täyttää nopeasti meidän tarpeemme, poistaa kaikki tuskamme ja kärsimyksemme. Saatat ehkä juuri nyt sanoa: ’Kunpa Jumala vain päästäisi minut tästä sotkusta – jos Hän antaisi minulle vain tämän yhden ainoan ihmeen – en enää ikinä epäilisi Häntä!’ Mutta entä ne kaikki ihmeet, jotka Hän on jo sinulle tuottanut? Ne eivät ole saaneet sinussa aikaan minkäänlaista uskoa, joka auttaisi sinua nykyisissä vaikeuksissa.”

Wilkerson jatkaa, että suurin ihme tai merkki maailmalle ei ole edes jonkun herääminen kuolleista, vaan: ”… jumalattomien mieleen ja henkeen tekee todella vaikutuksen kristitty, joka kestää kaikki koettelemukset, myrskyt, ahdistukset ja kärsimykset pysymällä luottavaisesti uskossa. Sellainen uskova kohoaa vaikeuksistaan luonteeltaan vahvempana, uskoltaan vahvempana, vahvempana Kristuksessa.”

***

Kerran nuoruudessani yritin saada yhtä kaveria kääntymään uskon tielle kertomalla hänelle Jumalan tekemistä ihmeistä. Muistan hyvin kun tämä kaveri vastasi, että vaikka näkisi ihmeen silmiensä edessä, hän ei uskoisi silti. Jos joku tekee uskonratkaisun näkemiensä ihmeiden ja merkkien perusteella, se ratkaisu ei välttämättä ole kestävällä pohjalla. Oikea uskoontulo lähtee synnintunnosta, hädästä oman sielun iankaikkisesta elämästä.

Ihmeistä suurin on se, että Jeesus on kuollut syntiemme tähden ja antanut meille sovituksen kaikista rikkomuksistamme. Kun ihmiselle tulee synnintunto ja hän saa jättää asiansa Jeesukselle, sitä rauhaa suurempaa ihmettä ei maan päällä olekaan.

Jeesus sanoi: ”Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki” (Matt 16:4). Fariseukset ja saddukeukset pyysivät merkkiä muka uskoakseen, mutta Jeesus vastasi heille vain viittaamalla omaan kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Älkäämme siis tavoitelko ihmeitä vaan sielujen pelastusta. Kun julistamme väkevää evankeliumia puolestamme kuolleesta ja ylösnousseesta Kristuksesta, voivat ihmeet ja merkitkin seurata tällaista julistusta.

Benny Hinn paljastettuna osa 1

Parantaako Benny Hinn?
Benny Hinnin parantamistoiminnan (healing ministry) perusta on seuraavissa Hinnin sanoissa: "Kirjoitukset ovat selvät: Jeesus ei ainoastaan kuollut ottaakseen pois syntimme, hän kuoli myös ottaakseen pois sairautemme." Kaikki uskolla parantajat ovat sisällyttäneet sairauden parantamisen sovitukseen. Tähän väärään Raamatun tulkintaan parantajat ripustavat lupauksensa ihmisten houkuttelemiseksi "ihmekokouksiinsa."

Helsingissä 11.7 2001 Hinn julisti: "Jokainen voi parantua. Sinun tulee vain vapauttaa uskosi, niin parannut. Astu ulos sairaudestasi hänen terveyteensä. Tänään on sinun iltasi kokea ihme. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, että Jumala sallii sairauden. Sairaus on saatanasta". Ilmeisesti Hinn ei ole lukenut Jobin kirjaa.

Hinniä kannustaa hänen "henkioppaansa" Kathryn Kuhlman, joka on luvannut: "Ennen kuin Jeesus saapuu, tulee päivä, jolloin Jumalan voima on niin suuri, että jokainen parantuu. Kristuksen ruumiissa ei tule olemaan yhtään sairasta". Pitää paikkansa, mutta vasta kun pääsemme taivaaseen. Tällainen äärikarismaattinen julistus on restauraatio- eli ennalleenasettamisoppia.  Sen lähtölaukaus ammuttiin 7.5. 1946, jolloin  enkeli ilmestyi "salaisessa luolassa" William Branhamille luvaten antaa hänelle parantamisen lahjan, jos hän olisi kuuliainen. Jopa syöpä lähtisi karkuun. Toiminnassaan Branham oli täysin riippuvainen "enkelinsä", henkioppaan läsnäolosta. Hän ei milloinkaan aloittanut sairaiden puolesta rukoilemista ennen kuin oli siitä varma. Väärä oppi avasi oven demonien vaikutukselle, ne toimivat Branhamin henkioppaina. Valmistaakseen yleisön vastaanottavaiseksi hänessä vaikuttaville maagisille, parantaville voimille, Branham kertoi sankaritarinoita suorittamistaan ihmeistä. Se, mitä Branhamille tapahtui, auttaa meitä ymmärtämään, mistä Benny Hinnin kummallinen voima on lähtöisin.

Ketkä parantuvat?

Eräs sairas kysyi Hinniltä: "Sanokaa, miten minä parantuisin?" "Suuren Parantajan" vastaus oli: "Siten, että tulet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan oikean miehen eteen". Ilmiselvästi Hinn tarkoitti itseään.  "Kun te tulette minun kokoukseeni minun eteeni, te parannutte". Jumalako alistuisi rajoittamaan oman työnsä yhden kunnianhimoisen miehen tilaisuuksiin? Niinkö pieni Jumala meillä on? Kaikkivaltias ei alistu ihmisen kunnianhimoisiin haaveisiin eikä hänen uskon kaavioihinsa. "Suuri Parantaja" asettaa vielä ihmiselle lisäehtojakin. Helsingissä hän opetti: ''Raamatussa ei ole kohtaa, jossa joku olisi parantunut ilman että hän olisi aktiivisesti tehnyt jotain, esimerkiksi ojentanut kuivettuneen kätensä".  - "Sinun tulee vain vapauttaa uskosi, niin paranet. Liikuttele sitä kohtaa ruumiissasi, jota sairautesi vuoksi et ole voinut liikuttaa".

Mitä merkitsee "vapauttaa uskonsa"? Kuinka uskomaton ihminen voi vapauttaa uskonsa ja parantua? Jeesus ei vaatinut ihmisiltä uskoa parantumiseen eivätkä apostolitkaan. Hinn parantaa sairaita näitten oman tekemisen ja uskon vapauttamisen kautta. Tällaista menettelyä Raamattu ei tunne, mutta sen taakse voi lakaista parantumattomat tapaukset - varaovi ulos!

Ahdas portti tulee vieläkin ahtaammaksi, kun Hinn opettaa: "Jumala teki lsraelin kanssa liiton, että jos nämä noudattaisivat hänen käskyjään, heidän päällensä ei tulisi yhtäkään Egyptin sairauksista". Hinnin tulkinta nykyaikaan ulotettuna on, että jos tottelet Jumalaa, et sairastu; ja jos kuitenkin sairastut, paranet. Tämä on uskonliikkeen teoriaa, josta Hinn on luvannut luopua. Jumala ei ole sidottu tällaiseen ehtoon, kaikkihan me olemme tottelemattomia, emmekä siis voisi saada osaksemme parantumisen armoa. Onneksi Jumala on armollisempi kuin Benny Hinn, muutenhan meillä ei olisi toivoa. Lopputulos on, että Hinnin luokse ei kenenkään sairaan kannata mennä. Omassa yksityisessä hiljaisessa rukouksessa löytää paljon helpommin suoran yhteyden rakkauden Jumalaan, joka ottaa vastaan syntisiä ja sairaita heitä erottelematta ja heiltä mitään vaatimatta. Ja hoitokin on täysin ilmainen.

Brutaalia sairaitten kohtelua
Vielä arveluttavammaksi Hinnin parantamistoiminnan tekee hänen väitteensä, että kaikki sairaus on saatanasta.  Sehän tekee parantamisesta koko elämän ajan kestävän hengellisen sodankäynnin. Terveenä pysyt Hinnin väittämän mukaan, kun ylistät lakkaamatta. "Kun me ylistämme, saatana ja demoniruhtinaat sidotaan", Hinn opetti Jäähallissa hurraaville kuulijoilleen. Eräs sovellutus kuului: "Kannattaa soittaa aina kotona musiikkia ja ylistää, niin saatana ei pääse sisään." Näinkö Raamattu opettaa?

Ei! Jumala ei pane tällaisia taakkoja päällemme. Hän on ristillä hankkinut meille täydellisen voiton saatanasta. Tätä harhaoppia oli meillä 1980-luvulla ja kirjoitin siitä oman kokemukseni perusteella kirjankin "Siunauksia syvyydestä" 1983, 1993.  Nyt Hinn yrittää herättää sitä jälleen henkiin. Tämä on lihallista kristillisyyttä, syntisen täysin turhaa touhua. On valitettavaa, että sitä nyt julistetaan ympäri maailmaa ihmisraukkojen kuormaksi. Tällaiset kirjat pitää polttaa, sanoo David Wilkerson. Samaan rovioon joutavat sellaiset Kuvan ja Sanan  kirjat, joissa opetetaan "sukukirouksen katkaisemista".  Siinäkin ajellaan huolettomasti ristin ohi ja kuormitetaan ihmisparkoja. Unohtakaa jo menneisyys älkääkä tonkiko roskakasaa!

Mutta jos saatana kuitenkin hiipisi sisään, olkaa huoletta, "Suuri Parantaja" tulee apuun.  Hinn näki 1980-luvulla Reinhard Bonnken ajavan sokeista ulos "sokeuden henkiä". Tietysti hänen piti seurata esimerkkiä: "Minä yritin käskeä omissa kokouksissani, ja monta sokeaa parani". Ja jotta huomaisimme, miten suuri Hinnin "voitelu" on, hän korostaa: "Herra osoitti minulle aina suurimman demonin, vääryyden hengen tai kuoleman hengen. Kun tämä demoni ajettiin ulos, ihmeitä alkoi tapahtua". Todellisuudessa tässä tapahtuu niin, että demonit houkuttelevat aktiivisia ja herkkäuskoisia työntekijöitä tällaiseen työntekijää korottavaan hommaan. Niiden tarkoituksena on tuhota oikea ristin evankeliumi, jonka mukaan saatana voitettiin ristillä, ja vääristää seurakunnan usko.

Jännittäviä hetkiä koettiin jäähallissa, kun Hinn monta kertaa ajoi noin viisivuotiaasta tytöstä ulos "syövän demonia" huutamalla lavalla tuhatpäisen yleisön edessä voimakkaasti: "Go out of her!" Turhaan tietenkin, koska tällaista demonia ei ole olemassakaan, eikä syöpä ole mikään sairauden henkien aiheuttama tauti (olen siitä jo kaksi kertaa parantunut lääkärin hoidolla ja Jumalan avulla ilman ulosajajia tai uskolla parantajia (Sulkasato 1994). Sen jälkeen tyttöä vielä yritettiin haastatella monen miehen voimin, että hän todistaisi julkisesti parantuneensa. Tyttö tietenkin vain itki tällaisessa shokkihoidossa.

Hinn yritti paikata tappiotaan antamalla vanhemmille ohjeeksi "paastota viisi päivää, mieluiten ystävien kanssa, niin tapahtuu käänne". Toivon sydämestäni, että vanhemmat jättäisivät uskolla parantajat ja veisivät lapsensa Hyksin syöpäklinikalle oikeitten lääkärien parannettavaksi. Se on normaalitie, jonka Herra on hankkinut ihmisille eikä se voi loukata muitten kuin uskollaparantajien kunniaa. Vanhimmat uskolla parantajat kielsivät uskovilta lääkäriin menonkin ja lääkkeitten käyttämisen, mikä aiheutti monien kuoleman, erään parantajankin.

Luettelo ihmeparantumisista
Hinn  kertoo, että siitä lähtien kun hän 1990 aloitti  ristiretkensä  eri puolille maailmaa, hän on saanut voiman ajaa ulos sairauksia aiheuttavia demoneja ja  Pyhältä Hengeltä ohjeet kokouksien johtamiseen. Satoja todistettuja parantumisia on tapahtunut ja tuhansia ihmisiä on tullut kääntymykseen. Jopa pyörätuoleista on noussut liikuntakyvyttömiä ja monet ovat jättäneet kainalosauvansa. Sokeita ja kuuroja on parantunut. Kirjassaan "The Anointing" (Voitelu) Hinn luettelee viisi naista (nimiä ei mainita, vain kotipaikka), jotka parantuivat elimellisistä sairauksista. Kaksi oli parantunut leukemiasta. Yksi oli lähtenyt kävelemään pyörätuolista lopullisesti
parantuneena. Yksi oli parantunut katsellessaan Hinnin TV-ohjelmaa "This Is Your Day".

Pyörätuolipotilas nousee
Jokaisen uskolla parantajan  suuri unelma on saada sairas nousemaan pyörätuolistaan. Sehän olisi konkreettinen ja näkyvä todistus parantajan voimasta. Hinn väittää suorittaneensa tämän testin omassa seurakunnassaan Floridassa jo ennen vuotta 1992, jolloin hänen kirjansa "The Anointing" ilmestyi (tarkkaa aikaa hän ei sano). Ollessaan eräässä sunnuntai-illan kokouksessa rukoilemassa ihmisten puolesta hän äkkiä huomasi moottorilla kulkevassa pyörätuolissa istuvan naisen. Hinn kertoo: "Ääni sisälläni sanoi : 'Mene ja rukoile hänen puolestaan nyt!' Olin kuin puulla päähän lyöty. Nyt! Pomppasin alas lavalta, menin sairaan luo ja halasin häntä oikein kunnolla. Sitten sanoin: 'Vapauta voitelusi, Herra'. Välittömästi nainen hyppäsi ylös pyörätuolissaan. Huusin kuoroa ylistämään Herraa, ja musiikin kohotessa koimme hämmästyttävän hetken. Nainen astui ulos tuolistaan ilman apua ja lähti kävelemään omin jaloin kirkossa.  Nainen kertoi, että hänet oli pannut parantumattomana pyörätuoliin multippeliskleroosi, kudosten ja elinten sairaalloinen kovettuminen".

Mutta: tästä niin kuin kaikista muistakin Hinnin ihmeistä puuttuu lääkärintodistus, joka vastaansanomattomasti todistaisi, että kysymyksessä  on jumalallinen parantuminen. Hinn jatkaa vaarallista ja edesvastuutonta peliään nyt vieläkin innokkaammin, koska hänellä  on ollut taloudellisia tappioita (eikä hänen suunnittelemastaan 30 miljoonia dollaria maksavasta Parantumispuistosta taida tulla mitään). Kysymyksessä on edesvastuuton ihmisten terveydellä ja uskolla leikkiminen oman kunnian ja rahavirtojen synnyttämiseksi. Hinn erosi AOG:stä, Amerikan suurimmasta helluntaiseurakunnasta, jottei hänen tarvitsisi kuunnella ketään eikä vastata kenellekään edesottamuksistaan.

André Kole
Seurakuntien johtajien laiminlyödessä raamatullisen seurakuntien järjestyksenpidon  (l. Kor 14) kaltoin kohdeltujen lähimmäisten auttajaksi nousi yllättäen mies, joka ammattilaisena tuntee sen tekniikan, jota Hinn käyttää kuulijoittensa hämäämiseksi. Hän on maailmankuulu taikuri André  Kole, joka opetti David Copperfieldin häivyttämään New Yorkin Vapaudenpatsaan ja pyramidit. Uskoon tultuaan Kole lähti julistamaan evankeliumia ja paljastamaan Jumalan seurakuntaa rasittavat petkuttajat, mm. uskollaparantajat.

Kole sanoo, että  kaikki parantajat väittävät tekevänsä jumalallisia ihmeitä, mutta heidän kokoelmansa ovat täynnä todistamattomia tapauksia. Olivatpa he uskovia tai ei, uskollaparantajia tai shamaaneja, guruja tai noitatohtoreita, kaikki he käyttävät apuna psyykkistä tekniikkaa: lumoavaa musiikkia, suggestiota, mesmerismiä (hypnoosia) ja silmänkääntötemppuja päästäkseen toivomaansa tavoitteeseen. He eivät kuitenkaan onnistu, he saavat aikaan vain plasebo-vaikutuksia ja näennäisiä lyhytvaikutteisia helpotuksia. Kole vakuuttaa, ettei hän 30 vuotta kestäneen taikuriuransa aikana koskaan tavannut ainoatakaan todistettua jumalallista ihmettä.

Kole paljastaa pyörätuoli-ihmeet trikeiksi. "Parantumisen kohteeksi valittu henkilö kävelee kokoukseen hyvissä ajoin ja saa verhojen takana parantajan hänelle varaaman pyörätuolin. Avustajat työntävät hänet sitten kokouksen aikana esiin. Kun parantaja on rukoillut hänen puolestaan, kaikki ämyrit pannaan soimaan ja nainen nousee vaikuttavasti tuolistaan kansan ylistäessä Jumalaa. Saattaapa hän juosta kirkon ympäri komeamman vaikutuksen aikaansaamiseksi".

Voisiko Hinn tehdä näin - omassa seurakunnassaan? Juuri siellä hän uskaltaa tehdä näin, koska hän 20 vuoden aikana on ehtinyt muovata seurakuntalaistensa uskon mieleisekseen, kaikkia metkujaan ja ilmestyksiään sietäväksi.  Seurakunta on jopa ylpeä paimenestaan. En tiedä, onko se mitä Hinn kertoo, todella tapahtunut vai onko se keksitty kirjaa varten. Joka tapauksessa se on koetus seurakunnalle. Hinn menee yhä pitemmälle. Huippu ei ehkä olekaan tässä vaan siinä, uskooko seurakunta Hinnin saavan aina uuden voitelun Aimee Semple McPhersonin haudalla. Siitä enemmän seuraavassa osassa.

I need a Miracle (Minä tarvitsen ihmeen)
Sitä Hinn todella himoitsee - edes yhtä oikeaa jumalallista ihmettä, joka vastaisi sitä mallia, jonka Jeesus on antanut evankeliumeissa: ihmettä, joka tapahtuisi yhtäkkiä spontaanisti manipuloimatta ja suggestiota käyttämättä ja jonka kuka lääkäri tahansa todistaisi pysyväksi ihmeeksi. Nyt Hinn on kuin nurkkaan ajettu. Yhä useammat arvostelevat häntä siitä, että hän lupaa jokaisen parantuvan kokouksissaan, mutta suuri enemmistö lähtee pettyneenä. Hyvinä päivinä, jolloin rahaa virtasi sisään, rakennettu valtava imperiumi natisee liitoksissaan, velat ovat mahtavat ja uran huipuksi suunniteltu Parantumispuisto uhkaa jäädä unelmaksi. Sponsorit vetäytyvät pois.
Vielä kerran Hinn on turvautunut kirjaan, jonka nimeksi hän on pannut "I need a miracle". Hinn ei tainnut huomata, että nimi oli kaksimielinen, sehän paljasti itse asiassa Hinnin hätätilan. Hänet ajoi kirjan kokoamiseen André Kolen kanssa käymänsä pitkä keskustelu.

Kole  varoitti Hinniä hänen  kokousmenetelmistään, joita Kole ei pitänyt oikeina ja teroitti erotusta uskollaparantamisen ja jumalallisen parantamisen välillä. Nyt ainakin Hinn tietää sen. Koska kolmas osa kaikista sairauksista on orgaanisia, Kole huomautti, ettei Hinnin pitäisi käyttää ilmausta, että jokainen voi parantua. Hinn sanoi Kolelle lähtijäisiksi: "Jumala on kutsunut  minut parantavaan palvelukseen (healing-ministry). Minä uskon tähän työhön. Minä uskon että ihmeet ovat aitoja. Toki muutamat ovat psykosomaattisia. Mutta minun tehtäväni ei ole kysyä sitä ihmisiltä. Minun tehtäväni on rukoilla heidän puolestaan ja uskoa Jumalan tekevän ihmeen. Annetaan ihmeitten puhua puolestaan."  Kunpa antaisitkin, Benny!

Hinn lupasi "heti maanantaina" toimittaa Kolelle aineiston aidoista ihmeistä. Kole odottaa sitä edelleenkin - turhaan. Hän sai tietää, että Hinn oli keskustelun jälkeen useissa televisio-ohjelmissaan pyytänyt niiltä, jotka olivat parantuneet, lähettämään lääkärintodistuksen Hinnin jumalallista parantamista käsittelevään kirjaan, jonka hän aikoi kirjoittaa "todistaakseen skeptikoille, että jumalallisia parantumisia oli todella tapahtunut, eikä vain psykosomaattisia".

Vaikka katsojia, jotka seurasivat näitä hätähuutoja usean kuukauden ajan, oli miljoonia, Hinn sai kirjaa varten vain kymmenen häntä tyydyttävää parantumiskertomusta.  Niistä hän kyhäsi kirjan, jonka suomalainen käännös sai nimen "Tänään Jumala parantaa sinut". Kustantaja oli - kukapa muu - kuin aina uskollinen Kuva ja Sana ja Leo Meller. Mainos julistaa: "Pyhä Henki kehotti minua kirjoittamaan kirjan todellisista parantumisihmeistä – sinulle oppaaksi, jotta sinäkin saisit parantumisihmeen elämääsi. Kirjan lukemisen kautta pääset samaan Pyhän  Hengen läheisyyteen kuin voidelluissa suurkokouksissa." Kustantaja kirkuu: "Jumalan voiman kohtaat myös kirjoissa!" Ja kehtaa asettaa tekstin viereen kuvan tyhjästä pyörätuolista! Mutta onko kustantaja valmis ottamaan vastuun vahingoista, joita tällainen valheellinen julistus saa aikaan? Perusteluksi ei riitä se, että kirjan kannessa Hinn työntää meille
hymyillen Raamattuaan.

Sen piti olla Hinnin musertava vastaisku skeptikoille. Tämä puolentoista vuoden kuluttua Kolen-Hinnin keskustelusta julkaistu teos sisältää vain 166 sivua ja 10 tapausta. Mihinkään tapaukseen ei ole liitetty Hinnin lupaamaa lääketieteellistä todistusaineistoa.  Se oli kertakaikkiaan jätetty pois teoksesta. Mikään tapaus ei myöskään täytä sitä raamatullista kriteeriä, jonka Jeesus asetti oikean jumalallisen parantumisen malliksi. Kole tutki kaksi kirjan tapausta ja totesi, että ennen parantamiskokousta sairaita oli käsitelty perinpohjaisella lääkärinhoidolla ja jopa operaatioilla, mutta niistä  ei ollut kirjassa mitään mainintaa. Toiset henkilöt tarkastivat muut kahdeksan tapausta ja tulivat samanlaisiin tuloksiin.

Kustantajien Thomas Nelsonin ja Leo Mellerin asiantuntemusta ja arvostelukykyä voi oikeutetusti ihmetellä. He ottavat Hinnin rinnalla suuren vastuun petoksen mahdollisuudesta. Sillä tässähän  ajetaan illuusiota (harhakuvitelmaa, toiveunelmaa) kuin "käärmettä pyssyyn'' ja - pahoin pelkään - vielä täysin tietoisesti, tahallaan, varsinkin kun otamme huomioon Kolen Hinnin kanssa 1991 käymän perusteellisen keskustelun. Iluusiolla yritetään vakuuttaa miljoonille ihmisille, että Hinnin kokouksissa kaikenlaiset sairaudet, olivatpa ne millaisia tahansa, ovat parannettavissa.

Lääketieteen tohtori William Nolen, joka on tutkinut Kathryn Kuhlmanin hänelle antaman 82 tapausta käsittelevän aineiston, sanoo: "En usko, että Kuhlman olisi ollut huijari tai epärehellinen. Ajattelen hänen uskoneen, että Pyhä Henki toimi hänen kauttaan. Hän uskoi vilpittömästi, että tuhansia ihmisiä parantui hänen kokouksissaan orgaanisista sairauksista. Mutta hän oli väärässä. Hän ei tuntenut eroa psykogeenisten ja orgaanisten sairauksien välillä. Vaikka hän käytti hypnoosin tekniikkaa (mesmerismiä, PH), hän ei tiennyt hypnoosista eikä suggestion voimasta eikä tuntenut autonomista hermojärjestelmää. Tai, jos hän jotain tiesi näistä asioista, hän oli oppinut pitämään tietonsa salassa. On vielä yksi mahdollisuus: Kuhlman ei halunnut saada sitä tietoa, että hänen työnsä ei ollutkaan niin ihmeenomainen kuin miltä se näytti."

Koska Hinn on sanonut jäljittelevänsä Kuhlmania ja haluavansa tulla hänen kaltaisekseen, on todennäköistä, ellei varmaa, että Nolenin lausunto sopii sellaisenaan Hinniinkin. Hinn on varmasti paremmin selvillä asioista. Kole ja myös Yves Brault (Uskolla parantamista vai mesmerismiä) ovat sitä mieltä, että Hinn käyttää kokouksissaan mesmerismiä.

Kuuluuko parantuminen sovitukseen?
Tämä on  uskollaparantajien teologinen lähtökohta. Mutta pitääkö se paikkansa? Ei missään tapauksessa, sanoo Richard Mayhue. Jes. 53:n perinteinen tulkinta on, että sanojen "meidän sairautemme hän kantoi" varsinainen merkitys on synnin hengellisissä ja iankaikkisissa seurauksissa, ei ruumiin fyysisissä seurauksissa. Mayhue murskaa  uskollaparantajien väitetyn raamatullisen perustan seuraavilla iskevillä johtopäätöksillä:
1. Nykyinen ruumiimme on synnin turmelema, ja meidän on kuoltava. Mutta Raamatun hyvä uutinen on, että me saamme uuden synnittömän iankaikkisen ruumiin ylösnousemuksessa.
2. Kristus kuoli syntiemme tähden. Evankeliumi on välittömästi hyvä uutinen syntiongelmamme suhteen, mutta ei fyysisten ongelmiemme suhteen.
3. Kristus tehtiin synniksi, ei sairaudeksi.
4. Kristus antoi anteeksi syntimme, ei sairauttamme.
5. Kristus antoi itsensä  syntiemme tähden, ei sairauksiemme tähden.
6. Jos parantuminen on sovituksessa ja sitä sovelletaan tänään, niillä - jotka anovat uskolla fyysistä parantumista
eivätkä parannu, ei loogisesti ajatellen ole ole oikeutta luottaa pelastukseensakaan.
7. Jos  uskomme fyysisen parantumisen sisältyvän sovitukseen  ja sen soveltamiseen tänään niin iankaikkista elämääkin tulisi soveltaa tänään kuolemattomissa ruumiissa.

Kristus ei poistanut  sairautta elämämme  jokapäiväisistä kokemuksista, koska hän ei vapauttanut meitä meissä asuvasta synnistäkään. Olemme syntisiä elämämme loppuun asti ja siksi myös sairaita. Muun väittäminen on hurmahenkistä harhaoppia, Fata Morgana, kangastus, joka ei toteudu, joka johtaa tuhoon. Uskollaparantajien historia Amerikassa on surullista luettavaa: rikoksia, aviorikoksia, juoppoutta, vararikkoja, itsemurhia. On järjetöntä, mutta leimaa-antavaa nykyiselle valheherätykselle, että sen johtajat Kenneth Haginista Benny Hinniin kunnioittavat William Branhamia, A.Allenia ja Jack Coeta "suurina Jumalan miehinä".

Noidankehä
Kun Benny Hinn tai kuka tahansa luo illuusion, että hänen kokouksissaan tapahtuu Jumalan ihmeitä, hän saa aikaan noidankehän, koska tämä on juuri sitä mitä ihmiset tulevat katsomaan. Niinpä illuusion täytyy jatkua, jotta ihmiset tulisivat. Tämä on kiusaus!
Tri C.M. Ward, Amerikan helluntailiikkeen Assembly of God johtajia sanoo: "Suurin ongelmamme on pitää työntekijämme erillään kiusauksesta manipuloida kuulijansa uskomaan, että ihmeitä tapahtuu. Kaikki odottavat niitä ja pastorit tuntevat, että heidän täytyy aikaansaada tämä ilmiö (illuusio),  jotta ihmiset eivät ajattelisi, että Jumala ei enää siunaa heidän jumalanpalveluksiaan."

Ei ole olemassa raamatullista perustaa sille, että Jumala tänä päivänä toimisi ihmisparantajien kautta ihmeittensä tekemiseksi. Jumala kyllä vastaa omiensa rukouksiin ja parantaa, mutta silloin kun Hän tahtoo ja siten kuin Hän tahtoo. "Ihmeittentekijöiden" luokse meidän ei pidä mennä.


Lähteet:
Benny Hinn: The  Anointing, Thomas Nelson 1992,1997
Richard Mayhue: The Healing Promise, Mentor l994, 1997
Hank Hanegraaff: Counterfeit Revival, Word Publishing 1997
Paavo Hiltunen: Siunauksia syvyydestä. Tilitystä koettelemuksista, kiusauksista ja eksytyksistä. Päivä 1983,1993

Mikä on Benny Hinnin marketin supertarjous? Osa 2

 

Benny Hinn paljastettuna

Mies maineen takana

 Jos aikoo olla kristitty, tulee käyttäytyä kuin kristitty ja tulla taloon sisälle pääovesta. "Joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on 
lammasten paimen." Mikä se ovi on? Jeesus sanoo: "Minä olen ovi, joka minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu..." (Joh. 10:1-2, 9)
  Millä Benny Hinn hankki maineensa?
  Mikä on hänen salaisuutensa ja mikä hänen menestymisensä avain?
  Jumalan kohtaaminen perinteisestä poikkeavalla tavalla. Sen osoittaminen käytännössä kokouslavalla, että "se" toimi heti ja että "se" toimii edelleenkin. Se on siis oikea yhteydenottomuoto. Se on siis Jumalasta.
  Mutta siinä mentiin sivuovesta, "kyökin kautta", vai mentiinkö ollenkaan sinne, minne piti mennä: Jumalan luo?
  Ei. Suoraan pettäjän syliin ja vielä "intiimiin suhteeseen"?
  Se oli kohtaamista toisen herran kanssa.


  Mikä on Benny Hinnin marketin supertarjous? Se on ihmiskunnan ainainen kaipuu Jumalan yhteyteen. Nälkäinen ja janoinen kaipuu.
  Tarjous kolahtaa niihin, joille Jumalan luo pääseminen perinteisellä tavalla on liian vaativa, työläs ja vaivalloinen.
  Nämä nälkäiset ja janoiset juoksevat jonossa sen luo, joka tarjoaa helppoa oikotietä, jolla ei ole sisäänpääsyvaatimuksia, joka omistaa suoran linkin, yhteyden Jumalaan ja on jokapäiväisissä puheväleissä Hänen kanssaan.
  Hinn ei kuitenkaan ole mennyt sisään Jeesus-ovesta.
  Hän päätti yllättää maailman ja päästä otsikoihin lisäämällä kristinuskoon uuden valikon: Pyhän Hengen persoonan läsnäolon ja entistä voimakkaamman voitelun. Hinn kuvaa huippukokemustaan "intiimisti kaikkien keskellä" antaakseen maailmalle houkuttelevan, seurattavan esikuvan Jumalan erikoisesti siunaamasta miehestä. "Katsokaa minua! Tekin voitte saada samanlaisen kokemuksen kuin minä ja tulla suuriksi jumalanmiehiksi."
  Benny Hinn ei ilmeisesti tiedä tulleensa raskaasti petetyksi. Hän on vain self-made-man, itsetekoinen saarnaaja, ei muuta. Jumala ei ole hänen kanssaan, vaan se Toinen. Hänen kokouksensa eivät olekaan herätyskokouksia - 
vaikka niitä siksi mainostetaan - vaan voimansiirtokokouksia, eräänlaisia seansseja, joissa ihmiset vaivutetaan transsiin ja saadaan siten kyselemättä vastaanottamaan sitä, mitä Toinen tahtoo heille antaa. Ja se näkyy kirkkojen 
käytävillä: pandemonium, kaikkien demonien yhteentulo, kaaos. Se on sirkus, teatteri ja show. Sen ohjaaja Benny on vain petetty ja sokaistu välikappale Toisen käsissä. Häntä kuljetetaan ja käytetään miten vain tahdotaan. Sääli 
vain, ettei Benny itse huomaa, tai jos huomaakin, pitää visusti suunsa kiinni, muuten imperiumi romahtaisi.

Tutkittuani niin pitkälle kuin mahdollista Benny Hinniä koskevaa laajaa aineistoa, erityisesti hänen kirjoittamiaan kirjoja Good Morning, Holy Spirit; Welcome, Holy Spirit; The Anointing ja The Blood olen tullut siihen 
johtopäätökseen, että kysymyksessä on Jumalan lähettämä väkevä eksytys, johon eksyvät, jos mahdollista valitutkin. Kysymyksessä saattaa olla jopa kirkon historian taitavin, laajin ja vaarallisin eksytys.

Sitä ajetaan manipulaation, suggestion ja hypnoosin (mesmerismin) keinoin. Se perustuu yhden läpisliipatun maailmanmiehen näyttävään, hyvin harjoiteltuun ja houkuttelevaan esiintymiseen "ristiretkillään" eri puolilla maailmaa, kansainvälisissä TV-ohjelmissaan ja suuren menekin saaneissa teoksissaan.

Benny Hinn on Palestiinan arabi, mutta esiintyy amerikkalaisena huippusaarnaajana ja parantajana.

Hän on roomalaiskatolinen, mutta esiintyy evankelisena protestanttina.

Hän korostaa vaatimattomuuttaan ja köyhien auttamistaan, mutta johtaa suurelle rahalle ja bisnekselle rakennettua imperiumia suurine henkilökuntineen.

Charmikkaalla olemuksella ja viehätysvoimallaan hän tehoaa sekä naisiin että miehiin, kaikkiin kansalaisuuksiin, ja saa unohtamaan uskontojen väliset raja-aidat.

Hän on tulevan maailmanuskonnon edelläkävijä, pioneeri. Hinnin uskomaton kansansuosio on kuitenkin suuri mysteeri. Takana täytyy olla jotain muuta kuin mikä näkyy. Miksi juuri Hinn, jolla omien sanojensa mukaan ei ollut mitään edellytyksiä tulla maailman kuuluisimmaksi saarnaajaksi: ei akateemista sivistystä, ei systemaattista teologian opiskelua, ei pappiskoulutusta,  nousi kuuluisuuteen huimaavalla vauhdilla? Klassinen Tuhkimotarina? Mies "pystymetsästä"?


  Jos Benny Hinn on aito tosi kristitty, niin se, mihin me olemme perinteisesti protestanttisessa kirkossa uskoneet, on hylättävä. Raamatullinen, Jumalan ilmoitukseen pohjautuva näkemys vaatii ehdottomasti Hinnin ja muiden äärikarismaattisten johtajien paljastamista. Se ei ole vaikeata. Vaikeus on meissä itsessämme. Vaatii rohkeutta uida vastavirtaan; on helpompi ajelehtia virran mukana. Pelätään joutua "herätyksen vastustajan" ja "hengen sammuttajan" kirjoihin ja tulla eristetyksi. Niinhän se on aina ollut: "Totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla...Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin." (Jes. 59:14, 16)
  Harhaoppien takana on aina saatanan vimmattu halu päästä jumalaksi.(Jes. 14:12-14) Jumalaa kumarretaan, heittäydytään kasvoilleen Hänen eteensä. Sekös vihollista kismittää. Se yritti saada Jumalan Pojan kumartamaan 
itseään, ja siihen se koettaa saada meidätkin. Se pyytää Jumalalta lupaa päästä kiusaamaan uskovia ja lankeamaan maahan hänen eteensä.(Job 1-2; Luuk.22:31; 1 Piet.5:8) Herra saattaa siihen joskus myöntyä, koska Hänellä on oma tavoitteensa. Hän antaa saatanan seuloa jyviä koetellakseen uskovien uskoa. Nyt lopunaikana se on saanut luvan koetella kaikkia uskovia. Jumala sallii sen: 2 Tess.2:11. Tämä liike on Jumalan lähettämä väkevä eksytys.
  Saatana saa kaataa ihmisiä, mutta ei eteenpäin, koska he näin palvelisivat Jumalaa (Daniel, Johannes ym), vaan taaksepäin. Tällä tavalla Jumala kohtaa vihollisiaan (Jeesus Getsemanessa: Joh. 18:6) Omiaan ei Jumala kaada 
taaksepäin, elleivät he itse alistu näin häpeälliseen tekoon.
  Tämä on erottava tuntomerkki!


  Tunnettu intomielinen karismaattinen saarnaaja Frances Hunter kertoo saaneensa Pyhän Hengen Kathryn Kuhlmanin kokouksessa, kun tämä kaatoi hänet lattialle pitkälleen. Kotona hänelle avautui mainittu Johanneksen 
evankeliumin kohta, ja Frances piti sitä todistuksena siitä, että kaatuminen on Jumalasta. (Toinen matka ihmeiden maailmaan, s. 101. Kuva ja Sana) Häntä kuitenkin petettiin.
  Saatana ei siis saanut lupaa kaataa ihmisiä eteenpäin, koska se olisi ollut Jumalan tunnustamista. Se saa tyytyä tähän puolinaisuuteen, siksi se raivoaa ja tuo vihansa julki pandemoniumina, sekasortona ja kaaoksena, 
pilkkanäytelmänä Jumalalle pyhitetyissä kirkoissa.
  Tästä pitäisi uskovien nähdä, kuka on ilmiöiden takana. Ne, eivät ole Jumalan, vaan saatanan työtä, vaikka Jumala onkin salatusti läsnä valvomassa omiaan ja ehkä pelastamassakin jonkun muukalaisen, joka sielunsa pitimiksi onnistuu tavoittamaan jakeen tai pari siitä niukasta leivästä, jota kokouksissa tarjotaan, jotta tilaisuus jotenkuten näyttäisi kristilliseltä.
  Jo yksi kokouskertakin vahingoittaa uskovaa, jos hän heittäytyy virtaan, mutta varsinaisesti näin käy "narkkareille". Heistä tulee tarjolla olevasta "voitelusta" riippuvaisia. Siitä kertovat muotiin tulleet huudot: More, more (lisää, lisää) jopa kirjojen nimissä.
  Sen, miten hänestä tuli "perusnarkkari", Hinn kertoo seikkaperäisesti teoksessaan Good Morning Holy Spirit, suomennettu nimellä Hyvää huomenta, Pyhä Henki. Hänen ylistävä kertomuksensa seurustelustaan "Pyhän Hengen" kanssa herättää sääliä petettyä saarnaajaa kohtaan. Samalla se kertoo vihollisen taitavasta manipuloinnista. Benny kokee ensin itse sen, mitä sitten tapahtuu hänen "ihme"kokouksissaan. Hänen täytyy vuodesta vuoteen levittää samaa voimaa muille kautta maailman. Ei mikään miellyttävä kokemus, vaikka se sellaisena esitetään meille esikuvaksi. Itse asiassa se on varoitus.
  Ensimmäinen kokemus omassa makuuhuoneessaan Torontossa joulukuun 21. päivänä 1973 Kathryn Kuhlmanin kokouksessa käynnin jälkeen oli Bennylle miellyttävä, mutta jatko ei aina ole ollut miellyttävää: "Henki" pakottaa 
hänet eteensä polvilleen jopa 8-10 tunniksi päivittäin. Kysymyksessä täytyy olla hirvittävä henkipossessio. Aluksi Benny kertoo voineensa sanoa: "Minä en tahdo tätä", ja kokemus on hävinnyt, mutta ei myöhemmin. Hänen olisi 
pitänyt sanoa EI!  ja maailma olisi säästynyt paljolta pahalta. Myöhemmin Hinn joutuu kokouksen jälkeen sanomaan lähimmilleen: "En tiedä, missä olin, mitä puhuin. Kertokaa minulle." Kun Benny on "hengessä" hänen omien sanojensa mukaan "lapseni pelkäävät minua". Joskus saarnatessaan "hän muuttuu toiseksi ihmiseksi, karjuu, kiroaa arvostelijansa, murisee ja käyttäytyy oudosti". Hän on vain "kanava", niin kuin hän itse myöntää, mutta 
ei Jumalan Hengen. Olla vihollisen välikappale tuhoamassa Jumalan seurakuntaa täytyy olla hirveä henkinen rasitus.


  Todellisuudessa Hinniä on huiputettu. Ei saatana tarvitse häntä ihmisten kaatamiseen, se käyttää Hinniä vain manipuloimaan ja hypnotisoimaan heitä transsin kaltaiseen tilaan. Hinn kuvittelee oman ihmeellisen "voitelunsa" 
toimivan, "vapauttavansa Pyhän Hengen toimimaan", kun todellisuudessa kuulijoiden vaivuttua toiseen tietoisuuden tilaan saatana käyttää ihmisen sielunvoimaa omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Siinä huippumiehen "ihme"! Tätä "manifestaatiota" ei pidä kutsua uudestisyntymiseksi, Pyhän Hengen kasteeksi tai Hengellä täyttymiseksi eikä myöskään siinä ilmenevää "kielillä puhumista" pidä kutsua aidoksi kielillä puhumisen lahjaksi. Saatana voi kaikkia näitä jäljitellä varsin taitavasti.
  Tunnettu kiinalainen julistaja Watchman Nee ennusti jo 1932 julkaistussa kirjassaan, joka on julkaistu suomeksi nimellä Sielun piilevä voima (Päivä), että ihmisen sielu tulisi kauppatavaraksi Babyloniassa - sitä myytäisiin ja 
ostettaisiin (Ilm. 18:13). Saatana ja hänen kätyrinsä Antikristus käyttäisivät sitä toimintansa välikappaleena tämän aikakauden lopussa.
  Nee sanoo:"Saatanan tehtävänä nykypäivinä on kiihottaa (=manipuloida, suggeroida) ihmisen sielua ja laukaista siinä piilevä voima näyttelemään pettävästi hengellistä voimaa. Päämääränä on täyttää maailma sielun piilevällä 
voimalla. Ne, jotka todella ovat hengellisiä (ne, jotka hylkäävät sielun voiman), aistivat ympärillään pahojen henkien kiihtyvän vastustuksen. Koko ilmapiiri on niin hämärtynyt, että eteneminen on vaikeaa. Kuitenkin tämä on 
myös Jumalan valmistusta voittajien ylösottoa varten. Ennen Herran paluuta tämän kaltaiset ilmiöt lisääntyvät ehkä enemmän kuin satakertaisiksi. Sielun voimaa käyttäen saatana tulee suorittamaan monia ihmeteltäviä 
taidonnäytteitä eksyttääkseen Jumalan valitut. Uskovien pitäisi havaita, että tämä voima on niin helvetillinen, että se leviää kaikkiin kansakuntiin maan päällä ja ohjaa koko maailman kaaokseen. Saatana käyttää nyt hyväkseen tätä sielun voimaa palvelemaan Jumalan evankeliumin ja sen voiman KORVIKKEENA. Hän yrittää sokaista ihmisten sydämet sielun voiman ihmeillä ja hyväksymään verettömän uskonnon. Hän käyttää psyykkisen tieteen keksintöjä herättääkseen ihmiset epäilemää kristillisyyden yliluonnollisia ilmiöitä ja pitämään niitä vain sielun piilevänä voimana. Hän yrittää korvata Kristuksen pelastuksen psyykkisellä voimalla. Nykyiset yritykset muuttaa pahat tavat ja huono luonteenlaatu hypnoosilla ovat tämän pyrkimyksen edelläkävijä."

  Watchman Nee sanoo myös selvästi, että missä on sielun voimaa, siellä on myös paha henki. Hän kehottaa meitä kieltämään sielun voiman, ettemme suistuisi saatanan käsiin. Tämän päivän taistelurintama on "sielun voima" vastaan "hengen voima". Jumalan lapsen ainoa turvapaikka on elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen, Kristuksen asuminen meissä.
  Tätä ennen Watchman Neen teos oli vaikea ymmärtää, mutta nyt kun "karismaattiset" kokoukset ovat yleisiä ja tiedämme, mitä niissä tapahtuu ja mitä seurauksia niistä on, toteamme Neen ennustusten täyttyvän 
hämmästyttävän hyvin. Ennustukset käyvät yksiin sen kanssa, mitä amerikkalaiset tutkimustulokset ovat saaneet selville nykyisestä mystisestä uskonnollisesta "herätysliikkeestä".


  Mitä tässä on todella tapahtumassa? Watchman Neetä lainaten on todettava seuraavaa: Ensiksi saatana täyttää tässä ihmiselle antamaansa alkuperäistä lupausta "te tulette olemaan kuin Jumala". Tämän liikkeen johtajat näyttävät todellakin kuvittelevan olevansa suurempia kuin ihminen. Benny Hinn sanoo suoraan sen, mitä muut eivät näin railakkaasti rohkene sanoa, vaikka sitä ajattelevatkin: "Me olemme pieniä jumalia, minä olen Benny Jehovah. Kun katselette meitä, näette Jeesuksen." Entiseen aikaan, jolloin Kristus vielä oli seurakunnan Herra, seurakunta olisi karkottanut keskuudestaan tällaiset pilkkaajat. Tänään heidät hyväksytään, he nauttivat suurta kansansuosiota ja heidän taskunsa täytetään setelitukoilla ja jalokivillä. On ilmeistä, että he eivät palvele Jumalaa, vaan itseään. Hinn väittää, että hänellä on "kuninkaallinen voitelu" (The Anointing). He esiintyvät kuin kuninkaat.


  Toiseksi Saatana hämmentää todelliset Jumalan ihmeet. Se tahtoo ihmisten uskovan, että kaikki Raamatun ihmeet ovat alkuperältään sielullisia. Siten se alentaa niiden arvon. Se tahtoo ihmisten ajattelevan, että he kykenevät tekemään, mitä Herra Jeesus teki, ja suurempiakin ihmeitä. Tätä väittävät kaikki nykyisen "herätysliikkeen" julistajat. He vetävät Kristuksen alas omalle tasolleen, ja niin he voivat kutsua itseään "pieniksi Jeesuksiksi".


  Kolmanneksi Saatana tahtoo sekoittaa Pyhän Hengen työn. Pyhä Henki työskentelee ihmisen hengen kautta, mutta saatana väärentää monia ihmisen sielun ilmiöitä Pyhän Hengen työn kaltaisiksi. Hän saa ihmisen kokemaan 
väärän parannuksen, väärän pelastuksen, väärän uudestisyntymisen, väärän kielilläpuhumisen, väärän rakkauden ja väärän ilon.
  Analysoidessani Benny Hinnin teoksia tulin siihen tulokseen, että nämä väärät kokemukset ovat ilmenneet Hinnin elämässä 11-vuotiaasta alkaen. Hän lienee kuvitellut olevansa uudestisyntynyt, saaneensa Pyhän Hengen kasteen ja puhuneensa aidosti kielillä. Ainoa todellinen kokemus, jonka hän esittää, on kuitenkin joulukuun 21. päivänä 1973 kotonaan saamansa "Pyhän Hengen" persoonan vierailu. Hän pitää sitä perinteisten kristillisten kokemusten ekstrana, voimallisena "uutena voiteluna", mutta pettää itseään. Sama eksytys jatkuu sitten hänen seuraajissaan.


  Neljänneksi panisin asian, jota Nee ei mainitse. Saatana on harhauttanut Hinnin vanhaan gnostilaiseen harhaoppiin, jossa Pyhää Henkeä palvellaan itsenäisenä, Pyhästä kolminaisuudesta erillään olevana Jumalana. Hinn kuvittelee, että henki, jonka kanssa hän intiimisti seurustelee, on jumaluuden kolmas persoona. Väärä näkemys Pyhän Hengen olemuksesta ja toiminnasta on avannut oven saatanalle tai tämän demoneille esiintyä "Pyhänä Henkenä". Tämä järkyttävä sekaannus käy ilmi myös Rodney Howard-Brownen elämästä ja toiminnasta. Tämä vieras henki on inspiroinut Hinnin teokset, joista varsinkin Hyvää huomenta, Pyhä Henki sisältää karkeita harhaoppisia ajatuksia. Hinnin ihastunut "hengen" kuvaus ei voi koskea Raamatun ilmoittamaa Pyhää Henkeä, joka aina toimii yhdessä Isän ja Pojan kanssa, eikä alistu esiintymään yhden kunnianhimoisen saarnaajan "ystävänä ja kumppanina" ja tottelemaan hänen uskon formuloitaan ja merkillistä toimintaansa. Jumalan työtä ja kunniaa on teoksissa vaarallisella tavalla vähätelty ja vääristelty ja Hänestä on tehty ihmisen palvelija. Vain pieni virheliike teologiassa ja iso laiva kääntyy väärälle reitille. Ilman tätä "Pyhän Hengen salaliittoa", kapinaa Jumalan kaikkivaltiutta ja sanaa vastaan, väärät ilmiöt eivät olisikaan mahdollisia.


Paavo Hiltunen
sähköposti: paavo.hiltunen@kolumbus.fi

_________________________________________________________________
 

Jumalan Ihmeiden Vuori


__________

 

 

 

Petos

Toronton petos

Kirj. Paul Gowdy, eräs entinen Toronto Vineyard’in pastori
Apstasy Alert - marraskuu 16. 2006, suom. Samuel Korhonen

 

(Tekstissä TACF on Toronto Airport Christian Fellowship, eli Toronton lentokenttäseurakunta, jossa vuonna 1994 puhkesi ns. Toronton Siunaus. Suom. huom.)

 

Minulta on mennyt yhdeksän vuotta tulla paikalle, että voin kirjoittaa tämän tarinan. Osasyynä oli, etten ollut täysin vakuuttunut, että olisi sopivaa puhua Kristuksen ruumiin heikkouksia vastaan julkisesti. Toinen syy on se, että on vaatinut vuosia tutkia omaa sielua vakuuttuakseni, että se mitä tapahtui Toronton lentokenttäseurakunnassa, oli todellisuudessa pahaa tai ainakin enemmän pahaa kuin hyvää!

 

Muutaman vuoden ajan olen kutsunut sitä ”sekoitetuksi siunaukseksi”. Luulen, että James A Beverly antoi sille tämän nimen kirjassaan ”Holy Laughter and the Toronto Blessing” 1994. Nyt kutsuisin sitä sekoitetuksi kiroukseksi sillä perusteella, että jokaista yksittäistä hyvää, joka tuli tästä kokemuksesta, vastaa paljon suurempi vahinko ja saatanallinen petos. Oletan, että tässä on ollut pulmani. Olen yrittänyt elää elämäni Herran pelossa. Jeesus sanoi meille, että anteeksiantamaton synti oli Pyhän Hengen pilkka, sen liittäminen saatanaan. Jos minulta tiukataan, oliko Toronton siunaus kokonaan Jumalasta vai kokonaan paholaisesta, niin olen edelleen välttelevä. Mutta olen vakuuttunut siitä, että saatana on käyttänyt tätä kokemusta tekemään ihmiset

-sokeiksi historiallisille opeille Jumalasta,

-estämään hedelmän tuottamisen parannuksessa,

-laiminlyömään henkien koettelemisen ja erottamisen sekä

-laiminlyömään profetian arvostelun.

 

Oltuamme kolme vuotta Toronton siunauksen pyörteissä Vineyard-seurakuntamme Scarborough’issa Itä-Torontossa melkein tuhosi itsensä. Söimme toisiamme juoruilla, selkään pistoilla, eripuraisuudella, puoluekiistoilla jne. Kolme vuotta ”liottuamme” (soaking in the spirit, liota hengessä, on ko. liikkeen käyttämä termi kokouksessa transsitilassa olevasta ihmisestä / KF), rukoiltuamme ihmisten puolesta, vapistuamme, kieriskeltyämme, naurettuamme, karjuttuamme, palveltuamme TACF:ssa heidän rukousryhmässään, johdettuamme ylistystä TACF:ssa, saarnattuamme TACF:ssa ja pääasiassa elettyämme TACF.ssa, olimme lihallisimpia, kypsymättömimpiä ja petetyimpiä kristittyjä, joita tunnen. Muistan sanoneeni ystävälleni ja vanhemmalle pastorille Scarborough’in Vineyard-seurakunnassa vuonna 1997, että siitä saakka, kun Toronton Siunaus tuli, olemme vain menneet pirstaleiksi! Hän oli samaa mieltä! Olen kokenut, että 1.Kor. 12. luvussa mainittujen hengellisten lahjojen ilmeneminen oli seurakunnassamme paljon yleisempää ennen vuoden 1994 tammikuuta (jolloin Toronton siunaus alkoi), kuin tänä muka Pyhän Hengen vierailun aikana.

 

Kun vuosina 1992-1993 rukoilimme ihmisten puolesta, koimme sellaista, jonka uskon olleen aitoa profetoimista, vapautumista ja paljon armoa ja mielisuosiota Herralta. Sen jälkeen, kun Toronton siunaus alkoi, koko palvelu muuttui. Ainoa rukous oli ”lisää Herra LISÄÄ”, huutoja ”tulta”, ruumiin nykivää vapisemista, sekä ”ooh ooh OOH OOOAAH” –rukousta. Olen tosissani!

 

Tammikuun 20. päivänä 1994 noin 15 ihmistä seurakunnastamme matkusti Toronto Airport Vineyard’iin kuuntelemaan Randy Clark’ia, Vineyard’in pastoria USA:sta. John Arnott oli soittanut vanhemmalle pastorillemme ja pyytänyt meitä mukaan. Hän kertoi, että Randy oli ollut Rodney Howard Browne’n kokouksissa ja että SE oli alkanut hänen seurakunnassaan seuraavilla viikoilla. John toivoi, että jotakin alkaisi myös meidän keskellämme. Olimme Toronton lentokenttäseurakunnan tytärseurakunta ja aloitimme vuonna 1992. Tuohon aikaan Torontossa oli kolme Vineyard-seurakuntaa. Yksi oli Down Town-seurakunta, Scarborough-Vineyard idässä ja Lentokenttäseurakunta (AirPort Church).

 

Olimme yksi iso, onnellinen perhe. Koska olimme jäsenluvultamme pieni, pidimme erikoiskokouksia, konferensseja jne. yhdessä. Edellisenä vuonna suurin osa johtoryhmiemme jäsenistä oli lähtenyt Nicaraguaan lyhytkestoiselle lähetysmatkalle. Meillä oli aito rakkaus ja toveruus toistemme kanssa. Jätettyäni Vineyard-seurakunnat, olen lukenut melkoisen määrän arvostelijoiden analyyseja. Jotkut käsittävät, että Toronton siunaus oli yksi suunnaton salaliitto Kristuksen ruumiin johtamiseksi eksytykseen. Epäilen, että eksytys ja luopumus voivat hyvinkin olla tulos, mutta kumpikaan päämäärä ei ollut tarkoituksellinen. Olen rehellisesti vakuuttunut, että Vineyard-seurakuntien johtajat ovat aitoja uudestisyntyneitä kristittyjä, jotka rakastavat Herraa, mutta ovat langenneet petokseen. He eivät ole rakastaneet Herraa niin paljon, että olisivat pitäneet Hänen käskynsä. He eivät totelleet Kirjoituksia ja heidät on johtanut harhaan kaipauksemme johonkin suurempaan ja kirkkaampaan ja jännittävämpään ja voimallisempaan.

 

Minäkin olen syyllinen tähän syntiin. Olen saarnannut tätä ”uudistusta” Koreassa, Englannissa, USA:ssa ja Kanadassa. Kadun todella ja kirjoittaessani tätä pyydän teitä Kristuksen morsiamena ja ruumiina antamaan minulle anteeksi, varsinkin teitä helluntailaisia ja karismaattisia, sillä te olette teologisesti ydinperhettäni. Olen evankelinen kristitty enkä usko hengellisten lahjojen lakkaamiseen apostolisen ajan lopulla. Uskon, että evankeliset juureni (perheeni on baptisteja ja minä uudestisynnyin presbyteerikirkossa) avasivat silmäni näkemään ongelmia tässä ns. uudistuksessa.

 

Katselen menneisyyteen ja mietin, kuinka saatoin olla niin sokea? Nauroin ihmisille, jotka käyttäytyivät kuin koirat teeskennellen virtsaavansa TACF:n rakennuksen pilareille. Katselin ihmisiä, kun he teeskentelivät olevansa eläimiä, haukkuivat, karjuivat, kotkottivat, näyttelivät lentämistä ikään kuin heillä olisi siivet, koko ajan teeskennellen juopunutta ja laulaen mielettömiä lauluja. Kuinka saatoin ajatella, että tämä kaikki voisi olla Jumalan Pyhästä Hengestä? Se hämmästyttää minua tänä päivänä. Se oli äänekästä, epäkunnioittavaa ja rienaavaa Raamatun Pyhää Jumalaa kohtaan. Oletan järkeilleeni, että niin kauan kuin he eivät opettaneet jotakin, joka olisi selvästi Kirjoituksia vastaan, se oli vain eksoottista. Tämä on peitesana ilmiöille, joita ei voi oikeuttaa Raamatulla.

 

Minulle opetettiin puhujakorokkeelta, että meillä olisi kaksi vaihtoehtoa: Lastenhuoneen järjestys täynnä elämää ja epäjärjestystä tai hautausmaan järjestys! Nuorena ja kypsymättömänä pastorina halusin elämän ja epäjärjestyksen. En muistanut Jumalan tahtovan, että meistä tulee kypsiä ja kasvamme Hänessä. Minua hämmensivät profeetalliset sanomat, joita tuli esiin ja varsinkin eräs sanoma Carol Arnott’in kautta. Siinä hänellä oli kokemus morsiamena olemisesta Jeesuksen läsnäolossa. Hän sanoi, että hänen kokemansa rakkaus oli jopa ”seksiäkin parempaa”! Olin hengessäni järkyttynyt ja ajattelin kuinka joku voi verrata Jumalan rakkautta seksiin?

 

Kun epäilimme demonien riehuvan valtoimenaan tilaisuuksissamme, niin John Arnott opetti, että meidän pitäisi kysyä, ovatko ne tulossa vai menossa. Jos ne ovat lähtemässä pois, niin OK! John puolusti kaaosta sanoen, että meidän ei pitäisi pelätä petosta. Jos kerran olemme pyytäneet Pyhää Henkeä tulemaan ja täyttämään meidät, niin kuinka saatana voisi tulla ja pettää meidät? Silloinhan saatana olisi hyvin vahva ja Jumala hyvin heikko! Hän sanoi, että meillä täytyisi olla enemmän uskoa suojelevaan suureen Jumalaan, kuin meitä pettävään suureen paholaiseen. Tämä kuulosti hyvin vakuuttavalta, mutta se on täysin vastoin Raamattua. Jeesus, Paavali, Pietari ja Johannes varoittavat meitä eksyttävien henkien voimasta varsinkin viimeisinä päivinä. Emme rakastaneet Jumalaa niin paljon, että olisimme totelleet Hänen Sanaansa ja tulos oli, että avasimme itsemme eksyttäville hengille. Jumala meitä armahtakoon!

 

Kun eräänä iltana kieriskelin lattialla ”juovuksissa Hengestä”, kuten tapasimme sanoa, aloin lopulta käsittää. Kieriskellessäni aloin laulaa ja lasten laulu ”Mary had a little lamb its fleece was white as snow” (Marialla oli pikku lammas, sen villa oli valkoinen kuin lumi), tuli mieleeni. Lauloin sitä pilkkaavassa hengessä ja välittömästi sydämeni sanoi minulle, että tässä on demoni. Kaduin ja olin täysin shokissa. Kuinka demoni saattoi päästä minuun? Enkö rakastanut Jumalaa? Eikö minulla ollut halua Jumalan asioihin? Enkö ollut hulluna Jeesukseen? Tiesin, että saastainen henki oli juuri manifestoinut minun kauttani ja olin syyllinen suureen syntiin. Tämän kokemuksen jälkeen pysyin poissa TACF:sta. En mennyt sinne enää. En omistanut vakaumusta tuomita koko kokemusta, mutta ajattelin, että emme kyenneet paimentamaan siunausta kyllin hyvin.

 

Kun lakkasin kannattamasta TACF:ää, minun oli kuitenkin paimennettava sen hedelmää. Yksi esimerkki oli, kun jotkut ihmisistä palasivat TACF:n kokouksesta kysyen meiltä: olimmeko saaneet kultaisen miekan Herralta? Kysyin, mistä he puhuivat ja ajattelin sen olevan jokin profeetallinen viittaus Pyhiin Kirjoituksiin. Mutta he sanoivat: ”Ei se ole Raamatussa, se on näkymätön kultainen miekka, jonka vain todella puhtaat voivat saada. Jos otat sen epävanhurskaalla tavalla, niin Herra tappaa sinut, mutta jos olet kyllin pyhä saamaan sen, niin silloin sinä voit heiluttaa tätä miekkaa ja se parantaa sairauksia, syöpää jne. ja tuo pelastuksen.” (Tähän liittyvästä Carol Arnottin profetiasta on otteita mm. Kristityn Foorumin videolla: Karismaattinen Herätys ja Jumalan läsnäolon kokoemus? /KF) Miekkaa käytettiin näyttelemällä, että näkymätön miekka on kädessä ja tekemällä iskuliikkeitä rukoiltaessa! Ajattelin tuolloin, vaikka olinkin vielä petoksessa, että TACF:sta oli tullut hullujen huone! Sanottiin, että Carol Arnott sai sen ensin ja antoi sitten muille kyllin pyhille!

 

Toinen asia oli kultapaikat hampaissa. Meillä oli ihmisiä kirkossamme, jotka kurkistelivat toistensa kurkkuihin etsien kultapaikkoja, jotka Jumala muka oli pannut sinne osoittaakseen kuinka paljon Hän rakasti heitä! Koko aikanani siellä kuulin vain yhden saarnan parannuksesta, jonka piti vieraileva puhuja Hong Kongista nimeltä Jackie Pullinger. Se ei mennyt jakeluun. Emme olleet siellä tekemässä parannusta, olimme juhlimassa Herrassa!

 

Kun siunausta oli kestänyt vuoden, minä puhuin pastorien kokouksessa ja sanoin: ”Toverit, me olemme vapisseet, rämisseet, kierineet, nauraneet, itkeneet ja ostaneet T-paidan. Silti meillä ei ole herätystä, ei pelastusta, ei hedelmää eikä lisääntynyttä evankeliointia, joten miten on?” Minua nuhdeltiin selkeästi – mikä minä olin etsimään hedelmää, kun Herra oli parantamassa särkynyttä kansaansa? Olimme olleet lain alla kyllin kauan ja Jumala käytti tämän ajan haavoittuneidensa parantamiseen vapauttaakseen meidät lain alta. Minua käskettiin olemaan painostamatta Herraa ja sadonkorjuu tulisi Hänen ajallaan.

 

Tiesin tämän olevan väärin, koska Herra on käskenyt meitä menemään kaikkeen maailmaan ja tekemään opetuslapsia. Ei niin, että jokaisen pitäisi ottaa työstä lomaa ties kuinka pitkäksi aikaa, kun Jumala tekee jotakin kummallista ja uutta! Lopuksi en voinut hyväksyä jotakin niin kiistanalaista kuin naispappeus. Itse uskon Raamatun perusteella, että naisten ei pitäisi olla pastoreita tai vanhimpia paikallisseurakunnassa. Saatan olla väärässä tässä ja siitä väitellään paljon seurakunnissa, mutta tämä on minun vakaumukseni. Vineyard-seurakunnissa tehtiin kaikista pastorien rouvista pastoreita paimentamaan heidän kanssaan. Kannatan ilman muuta naisten palvelutyötä, mutta uskon, että vanhimman tai pastorin rooli paikallisseurakunnassa on miehiä varten. En ole kirjoittanut Raamattua, mutta Jumala suokoon minulle armon tästä lähtien totella sitä.

 

Tässä on tarinani. Voisin jatkaa ja todistaa paljon ylilyönneistä, typeryyksistä, synnistä ja viimeisten päivien hallitsemisen opetuksesta, joita ilmenee tämän siunauksen profeetallisella puolella. Monet ovat kirjoittaneetkin niistä. Lauloimme Joelin armeijasta ja tuhannen miljoonan sielun herätyksestä ikään kuin se olisi yksi kymmenestä käskystä. Kuten aina, niin se oli ihan nurkan takana, ensi kuussa, ensi vuonna jne. Jeesus tosin sanoi, että kun Ihmisen Poika tulee, niin löytäneekö Hän uskoa maan päältä? Ja jos Hän ei palaa silloin kun palaa, niin mikään liha ei pelastuisi, mutta valittujen tähden Hän tulee. Tämä on hyvin kaukana dominionismista, jota opetetaan kautta Vineyard’in ja profeetallisessa/hengellisen sodankäynnin liikkeessä. Uskon täysin, että he luulevat valtaavansa koko maailman! Ollessani Vineyard’issa omaksuin elämänohjeen apostoli Paavalilta: ”Ei yli sen, mitä on kirjoitettu!”

 

Lopuksi haluan pahoitella vahinkoa, jonka olen henkilökohtaisesti aiheuttanut opettamalla asioita, jotka eivät ole raamatullisesti oikein. Kadun ihmisten edessä, kuten olen jo tehnyt Jumalan edessä. En halua puolustella lankeamistani petokseen. En välittänyt koetella asioita, vaikka Raamattu käskee niin tekemään. Jokainen, joka oli siellä, kun tämä asia alkoi, tietää, että mitä kirjoitan, on totta. He vain tulevat erilaisiin johtopäätöksiin, varsinkin, jos edelleen mainostavat ”virtaa!”

 

Niille, jotka vielä ovat virrassa, sanoisin: uikaa siitä pois! Siinä vedessä on asioita, jotka purevat sinua todella pahasti! Rakastan TACF:n ja Vineyard’in ihmisiä, mutta luulen, että meillä on paljon vastattavaa ja saakoon Herra avata silmäsi mieluummin pian kuin myöhemmin. Luulen, että kun tämä kirje tulee yleiseen tietoon, niin joudun pommitetuksi sähköposteilla molemmista leireistä. Toiset tuomitsevat minut siitä, että edelleen uskon Pyhän Hengen työhön ja vaellan yhä petoksessa. Jotkut vanhat ystävät tuomitsevat minut lian paljastamisesta tai siitä, että suhtaudun negatiivisesti Herran voideltuihin! No, Herra tuntee sydämeni ja armonsa kautta Hän johtaa minut kaikkeen totuuteen, kun pyrin tuntemaan Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna!

 

Jos uskot, että vaellan synnissä ja harhassa, niin rukoile puolestani: että Herra antaisi minulle anteeksi ja avaisi silmäni. Haluan tutkia sanaa ja kutsua kaikkia, jotka lukevat tämän, rukoilemaan, että Herra avaisi kaikkien tähän petokseen sotkeutuneiden silmät. Olimmepa johtajia tai seuraajia, olemme rakastettuja ja Herra on anteeksiantavainen Jumala. Hän sanoo, että jos tunnustamme syntimme, niin Hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Uskon, että olemme kuin seurakunta Laodikeassa. Luulemme olevamme rikkaita, menestyneitä, emmekä mitään tarvitse. Emme huomaa olevamme kurjia, säälittäviä, köyhiä, sokeita ja alastomia. Meidän täytyy ottaa vaari Jeesuksen neuvosta ja ostaa kultaa, tulessa puhdistettua, valkeat vaatteet häpeällisen alastomuutemme peitoksi ja silmävoidetta, että näkisimme jälleen. Jeesus kutsuu parannukseen - ja kiitos Herralle siitä - sillä se vie meidät todelliseen ennallistamiseen Isämme kanssa! Jos Jumala on antanut minulle anteeksi ja avannut silmäni, niin Hän voi tehdä sen myös kaikille tähän petokseen joutuneille. Lopetan Paavalin varoitukseen: ”Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.”

Sama Toronto herätys leviää edelleen

Varokaa tätä eksytystä!!!
Toronton siunaus eli torontolaisuus on karismaattista liikehdintää, johon kuuluu muun muassa hallitsematonta naurua ja eläinten jäljittelyä, kuten haukkumista. Herätys käynnistyi tammikuussa 1994, joka nykyisin tunnetaan Toronton lentokenttäseurakuntana (engl. Toronto Airport Christian Fellowship). Kyseinen seurakunta tuli poistetuksi Vineyard-liikkeen yhteydestä joulukuussa 1995 ja jatkoi toimintaansa itsenäisenä kirkkona. Toronton siunaus otettiin vastaan suomalaisissakin seurakunnissa.

Vuonna 1995 Suur-Helsingin seurakunnassa puhkesi Toronton herätyksen tyylinen nauruherätys, joka sai suurta huomiota tiedotusvälineissä. Tämän herätyksen vaikutukset levisivät karismaattisiin seurakuntiin ympäri maata. Kaikissa helluntai- ja vapaaseurakunnissa uutta ilmiötä ei hyväksytty. Tästä johtuen uudistuksen kannattajat perustivat omia rukouspiirejä ja sittemmin kokonaan uusia seurakuntia. Kaikki uuskarismaatikot eivät suinkaan irtautuneet omiksi seurakunnikseen, vaan jäivät vanhan emoseurakunnan sisälle. Tällaisia seurakuntia ovat esimerkiksi helluntaiherätykseen kuuluva Pakilan Risteyspaikka seurakunta ja Järvenpään vapaaseurakunta Arkki. (

Tunnetuimmat uuskarismaattisita seurakunnista ovat City-seurakunnat, joista ensimmäinen perustettiin Joensuuhun vuonna 1995. Cityseurakunnat ovat järjestäytyneet Seurakuntien yhteys ry:n alle. Suomalaiset uuskarismaattiset ryhmät tekevät yhteistyötä keskenään. Tärkein yhteistyön foorumi on Helsingissä kesäisin vuodesta 1997 pidetty Näky-konferenssi. Toinen tärkeä yhteistyön muoto on Visio-kustannuksen tuottama Näky-lehti. Uuskarismaatikkojen ryhmään kuuluu Suomessa muutama tuhat ihmistä.

Niin sanottuun Toronton siunaukseen eli nauruherätykseen liittyy monia ulkoisia ilmiöitä, kuten kaatuminen, hallitsematon, jopa hysteerinen nauru, itku, nytkähtely, juopumusta muistuttava tila, karjahtelu jne. Tällaiset ilmiöt herättävät paljon huomiota sekä väittelyä puolesta ja vastaan. Hengellisten liikkeiden ja ilmiöiden arvioinnissa ei kuitenkaan pidä jäädä tuijottamaan vain pintaa. On kysyttävä ennen kaikkea, mikä on se oppi, joka on ko. liikkeen perustana.
Raamattu kehottaa vakavasti koettelemaan henget, (1 .Joh.4:1).
1.Joh. 4:1 ”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.”
Emme saa uskoa suin päin mitä hyvänsä, mitä meille kristillisyyden nimissä esitetään ja opetetaan.

Tämä ns. Toronton siunaus on tuonut mukanaan myös muutamia muita asioita, jotka ovat saastuttaneet seurakuntia. Yksi näistä ilmiöistä on ylistysmusiikkina käytettävä Rock-musiikki vilkkuvine värivaloineen ja jopa savukoneineen. Tällainen disco-meininkiä kuvaava esitys ei todellakaan kirkasta Kristusta, eikä se ole myöskään soveliasta Jumalan huoneessa. Ilmiö ei ole pelkästään vain vapaiden suuntien, kuten helluntaiherätyksen ym. harha-askel, vaan ilmiö on jo pidemmän aikaa saastuttanut kansankirkkoammekin, mm. metalli-messut ja sen kaltaiset tapahtumat. Messun järjestäjät ja puolustajat perustelevat, että ”järjestämällä messu saadaan nuoria ja uskosta osattomia ihmisiä seurakuntaan. Täytyy uudistua, käyttää tämän ajan keinoja ja antaa ihmisille seurakunnassakin sitä mitä he haluavat! Täytyy "paketoida" evankeliumi niin, että se menee kaupaksi.” Jos Jumalan Sanan välittäminen nuorille on näin heppoisissa kantimissa, niin miten mahtaneekaan käydä Suomen Siionien tulevaisuudessa? Siinäpä meillä pohtimista.tämä teksti on tutkittu ja on myös aiheelinen koska nähtävästi ei monikaan osaa eroittaa aitoa -epäaidosta ,RISTIN VALOSSA.

Olemmeko todella valveilla?

Nyt kysyn sinulta veljeni tai sisareni:

Mitä sinä näet, kun tutkit Sanaa Herran edessä ja katsot tilannetta seurakunnissa?

Herra antakoon meille silmävoidetta nähdäksemme ja öljyä lamppuihimme.

Kun Jeesus taisteli oman tahdon ja Isän tahdon tekemisen välillä, hän oli Getsemanessa.

Hebreaksi Getsemane on Gat shmane, ja se tarkoittaa öljypuristinta.

Olkoon meilläkin se mieli, mikä Jeesuksella oli. Ottakaamme joka päivä ristimme ja olkaamme kuuliaisia kuolemaan asti (Filipp.2:5-13).

Silloin meillä on öljyä.

Helluntai käy Golgatan kautta.

Ilman kuuliaisuutta ei ole Hengen täyteyttä. Tottelemattomuus sammuttaa Hengen, johtaa paatumukseen ja lopulta kuolemaan.

Pysykäämme Kristuksessa ja Sanassa, silloin Hän pysyy meissä ja tuottaa hedelmää.

Hän myös kurittaa, jotta kantaisimme runsaammin hedelmää.

Älkäämme pelätkö Herran kuritusta ja ohjausta, sillä se on parhaaksemme, vaikka se käykin monesti kipeää.

Kurituksessa Hän ilmoittaa itsensä meille ja meissä (Joh.15:1-15, Joh.14:21-23)

Se, mikä on Jumalasta, kestää kyllä päivän valoa ja tarkastelua.

Valitettavasti monia kuitenkin pelotellaan tutkimasta ilmiöitä, joita tänä aikana tapahtuu seurakunnissa.

Tämän takana ei silloin ole kuitenkaan lainkaan Jumala, sillä Jeesus sanoi:

"Jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
(Joh.3:20-21)

Kaikella on aikansa, niin kuin saarnaaja sanoo:

"Aika on istuttaa ja aika repiä istutus." (Saarn.3:2)

Tämä vaikea tehtävä annettiin myös profeetta Jeremialle (Jer.1:9-10).

Ja kun Jeesus nuhteli fariseuksia siitä, että he olivat tehneet Jumalan sanan tyhjäksi omilla perinnäissäännöillään, he loukkaantuivat häneen.
Silloin Jeesus sanoi:

"Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois." (Matt.15:13)


Kun Pyhä Henki tuli helluntaipäivänä ja täytti uskovat, he eivät kaatuneet maahan tai tehneet muutakaan sellaista, mitä nykyisin tapahtuu "ihmekokouksissa".

He eivät myöskään olleet juovuksissa niinkuin eräät väärin opettavat, vaan jotkut pilkkasivat heitä ja väittivät niin, koska eivät keksineet muuta (Apt.2:1-15).

Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus tälle maailmalle, mutta se ei oikeuta meitä käyttäytymään typerästi, sillä silloin olemme häpeäksi Jumalalle.

Kun ihminen tulee uskoon, jotkut pilkkaavat ja sanovat että "Se on mennyt sekaisin!".

Sanoma on siis hullutus tälle maailmalle.

Päihtyminen on Raamatussa yleensä tuomion kuva, olipa se viinistä tai hengellistä.

Pyhä Henki on raittiuden Henki, siis terveen harkinnan Henki.

Juopuneella ei ole tervettä harkintakykyä, siksi meitä kehotetaan olemaan juopumatta viinistä, olemaan raittiit ja täyttymään jatkuvasti Pyhällä Hengellä, mikä on päihtymisen vastakohta eikä vastaava kokemus (Efes.5:15-20, 1Piet.1:13, 5:8, 2Tim.1:7, Luuk.21:34-35, Matt.24:48-51).

Usko ei synny ihmeiden näkemisestä ja kokemisesta, vaan Jumalan Sanasta.

Emme voi rakentaa elämämme olettamuksiin ja sellaiseen, mitä ei löydy Raamatusta.

Raamattu eli Jumalan Sana tuli lihaksi Jeesuksessa ja Hänen tulisi olla esikuvamme, muuten joudumme harhapoluille.

Seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia ja tehdä ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä Hän on käskenyt pitää.

Jumala kyllä huolehtii ihmeistä, jotka seuraavat julistettua Sanaa.

Nykyään on vain niin, että uskovat seuraavat "ihmeitä ja merkkejä".

He juoksevat milloin sinne, milloin tänne.

Jumalan voima ilmenee kuitenkin heikkoudessa.

Me olemme saviastioita, ja tämä tulisi vapauttaa meidät lepoon Herran edessä ihmeiden suorittamisesta.

Tavoitellessamme "suuria tehtäviä" ja ollessamme "väkeviä Jumalan miehiä" unohdamme totuuden, että joka tahtoo suureksi tulla, hänen tulisi olla toisten palvelija.

Jumalan teot voivat monesti olla sellaisia, että me emme itse huomaa niitä.

Usein Jumalan teot ovat esimerkiksi veljien kuormien kantamista arjen keskellä, kenenkään näkemättä.

Taivaallinen Isä näkee ne kuitenkin.

Älkäämme siis etsikö kunniaa ja mainetta ihmisten edessä. Väärien profeettojen vetoomus tuomiolla oli päinvastoin:

"Emmekö me tehneet ihmeitä sinun nimessäsi!"
(Matt.7:22-23).

Nämä samat ihmiset, jotka sanovat, ettei Jumalaa voida panna laatikkoon, juoksevat kuitenkin itse hakemassa "pyhää henkeä" ja "voitelua" milloin mistäkin paikasta ja tuovat sitten "herätyksen" matkalaukussa kotiin.

Jumala kyllä voi tehdä mitä tahtoo.

Hän voi vaikkapa kaataa ihmisen kumoon.

Kysymys ei ole kuitenkaan tästä, vaan siitä, onko tämä käytäntö löydettävissä Raamatusta.

Puhuessaan tulemuksensa merkeistä, Jeesus varoitti uskovia juoksemasta sinne ja tänne "voideltujen" perässä
(Kristus tarkoittaa kreikaksi Voideltu).

Hän sanoi, että monia vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja tulee nousemaan, ja nämä eksyttävät monia uskovia ihmeillään ja tunnusteoillaan (Matt.24:3-5, 11, 23-24).

Tulee siis monta väärää profeettaa ja monta väärää voideltua, jotka eksyttävät monta.

Monien uskovien rakkaus Kristukseen eli kuuliaisuus tulee kylmenemään, kun synti leviää kaikkialle.

Monet uskovat tulevat vainojen takia myös luopumaan uskostaan.

Jeesus myös sanoi, että lavea tie vie kadotukseen ja monet sitä kulkevat.

Väärää julistusta seuraavat valheihmeet ja -merkit.

Koska Raamattu puhuu vääristä profeetoista heidän omalla nimellään, meidänkin tulee nimetä heidät, jotta ihmiset osaisivat varoa heitä. Kuuluisimmat ovat mm. Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Kenneth Copeland, TB. Joshua…..ynm...

Jumalan voimavaikutukset:

Mitkä ovat sitten Jumala voimavaikutukset?

Ovatko ne mitä tahansa ilmiöitä?

Raamattu tulee selittää Raamatulla, joten katsotaan mitä Sana sanoo.

"Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama."
(1Kor.12:4-6)

Näin ollen

a) Pyhä Henki siis jakaa armolahjoja niinkuin itse tahtoo, ja ne ovat kaikki myös Sanasta löydettävissä.

b) Herra Jeesus itse, joka on seurakunnan pää, armoittaa seurakuntavirkoihin eli palvelutehtäviin ihmisiä tahtonsa mukaan. Palvelutehtävät ovat myös Sanasta löydettävissä.

c) Jumala eli Isä vaikuttaa itse uskovissa voimansa kautta eri asioita, jotta Hänen tahtonsa tapahtuisi.


Tutkikaamme nyt voimavaikutuksia Raamatun valossa.

Isä Jumala siis vaikuttaa uskovissa voimansa kautta erilaisia asioita, jotta Hänen tahtonsa tapahtuisi.

Voimavaikutukset eivät siis ole armolahjoja (kuten terveeksitekemistä tai voimallisia tekoja) eivätkä seurakuntavirkoja.

"Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa." (1Piet.4:11)

"Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa." (Gal.2:8)

"Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa." (Efes.1:17-20)

"Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antasi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys
on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden joka on kaikkea tietoa ylempänä;
että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen." (Efes:3:14-21)

"Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on." (Efes.4:14-16)

Jumala vaikuttaa meissä Kristuksen mielenlaatua, eli kuuliaisuutta ja päivittäistä ristin ottamista.

Liha panee kyllä hanttiin meissä, mutta Henki auttaa meitä heikkouksissamme, jotta lihamme, vanha luontomme, pysyy ristiinnaulittuna.

Meidän tulee vain totella Jumalaa päivittäin. Saamme voimaa päivittäin seurustelemalla Hänen kanssaan
(Filipp.2:5-15, Gal.5:16-25, Room.6, 8:26).

"Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä." (Koloss.1:11)

"Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa." (2Tim.1:8)

"Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen." (1Piet.1:5)

Jumala on antanut raittiuden hengen meille, mikä tarkoittaa tervettä harkintakykyä (2Tim:1:7).

Meidän tulee kasvaa kaikessa tiedossa ja käsittämisessä erottaaksemme oikean väärästä, aidon väärennöksestä, sielullisen hengellisestä (Filipp.1:9-11, Hebr.4:12, Hebr.5:12-14).

Valitettavaa on, että nykyään lähes kaikki, mitä "Herran nimessä" puhutaan ja tehdään, otetaan heti vastaan kyselemättä. Sana "koetella kaikkea” tarkoittaa tarkoin tutkia (1Tess.5:20-22, 1Kor.14:29, 1Joh.4:1).

Pyhä Henki on Isän Jumalan henki ja Kristuksen Henki, Jumaluuden kolmas persoona, eikä mikään erillinen jumala tai mystinen voima.

Raamatusta ei löydy Pyhän Hengen palvontaa, vaan Isää rukoillaan ja palvotaan Pyhässä Hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Tämä ei tarkoita jotain hokemista ja loitsuamista, vaan se on asema, kun pysymme Sanassa, me Hänessä ja Hän meissä. Rajallinen järkemme ei voi tätä käsittää, mutta uskon kautta voimme sen ymmärtää. Karitsaa myös palvotaan (Joh.ilm.5:12-13).

Pyhä Henki ei ole koskaan ristiriidassa Sanan kanssa, koska Hän on sen kirjoituttanut profeettojen ja apostolien kautta.

On helppoa mennä lauman mukana kyselemättä mitään, mutta entä jos laumaa viedään harhaan?!

Meistä on tullut pelkureita, jotka mukavuuden halusta eivät välitä puuttua tilanteisiin, koska ne tuottavat ristiriitaa ja tuskaa.

Tämä on väärin ja meidän tulisi tehdä parannus tästä ennen kuin Herra itse puuttuu asioihin, jolloin seuraukset ovat paljon vakavammat.

Herra antakoon meille rohkeuden, sillä meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki.

Tutkikaamme siis itseämme Sanan valossa nähdäksemme, onko meillä parantamisen varaa.

Pergamon seurakunta oli kärsinyt vainoissa, mutta Herralla oli silti vakava nuhde heille:

"Minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että he söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla." (Joh.ilm.2:!4-16)

Bileam oli opettanut, miten saadaan Israel lankeamaan:

lähettämällä Mooabilasia naisia viettelemään miehiä ja kumartamaan heidän jumaliaan.

Tämän tähden Herran viha oli syttynyt Israelia kohtaan. Mutta onneksi sieltä löytyi mies nimeltä Piinehas, joka kiivaili Herran pelon puolesta ja pani tuomion täytäntöön leirissä.

Ellei näin olisi tapahtunut, hapatus olisi levinnyt ja vielä enemmän kansaa olisi kaatunut. Tästä hyvästä Herra teki hänen kanssansa liiton. Lue 4Moos.25.

Nikolaiittain-oppi oli ilmeisesti samankaltainen oppi kuin Bileamin.

Jotkut kuitenkin kertovat sen tarkoittavan niitä, jotka hallitsevat seurakuntaa herroina, rautaisella otteella, eivätkä palvelijoina ja esikuvina niinkuin Sana opettaa (1Piet.5:1-4).

Tällaiset eivät hyväksy mitään kysymyksiä, vaan heitä on toteltava sokeasti. Sellainen oli mm. Diotrefes, josta apostoli Johannes varoitti kirjeessään (3Joh.9).

Pergamon seurakunta oli uuden liiton seurakunta, mutta salli keskuudessaan harhaopettajia.

Seurakunnan olisi pitänyt erottaa harhaopettajat seurakunnasta, koska nämä pitivät kiinni vääristä opeista varoituksista huolimatta.

Meidän tulee harjoittaa seurakuntakuria, sillä silloin uskovat varjeltuvat ja jotkut harhaopettajat ja niiden kannattajat voivat siten myös herätä ymmärtämään tilanteen vakavuuden ja tehdä parannusta, kun ovat joutuneet Saatanan haltuun kuritettavaksi eli erotetuiksi seurakunnan yhteydestä (1Kor.5:11-13,1Tim.1:18-20, 2Tim.2:15-26, Tiit.3:10).

Sana opettaa, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu kuin kotijumalan palvelusta (1Sam.15:23).

Kuningas Saul oli hylännyt Herran Sanan halutessaan palvella Jumalaa omalla tavallaan.

Jos siis joku opettaa palvelemaan Jumalaa eri tavalla kuin Sana opettaa, hän ei silloin palvele Raamatun Jumalaa, vaikka käyttäisikin Jeesuksen nimeä ja muuta Raamatun sanastoa tai tekisi jopa ihmeitä.

Lopunajan eksytykset ovat juuri sellaisia.

Siksi monet tulevat eksymään, koska eivät tunne kirjoituksia, eivätkä kykene arvostelemaan ja koettelemaan kaikkea.

Ellemme harjoita seurakuntakuria, niin Herra on sen tekevä, mutta seuraukset ovat silloin todella vakavat.

Mitä pitemmälle kuolio etenee ruumiissa, sen suurempi on poistoleikkaus. Samoin on seurakunnan laita.

"Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikealle tielle. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi." (Sanal.4:10-13)

"Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Saarnaa Sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti." (2Tim.4:1-5)

Uskon, että vertauksessa kymmenestä neitsyestä tyhmät olivat niitä, jotka eivät suostuneet Herran kuritukseen.

Heillä oli tietoa Sanasta ja Herran paluusta, mutta he eivät olleet kuuliaisia.

He eivät pyrkineet pyhitykseen, eivätkä luopuneet vääryydestä.

Siksi Herra ei tunne heitä omikseen. He eivät tutkineet, mikä on Herran tahto, eivätkä koetelleet itseään, ovatko uskossa ja asuuko Kristus heissä.
He luottivat uskonratkaisuunsa, jonka olivat joskus tehneet.

Olemmeko todella valveilla?

Rakkaat ystäväni, tahdon todella rukoilla meidän kaikkien puolesta, kun Jeesus tulee noutamaan omiaan, olkoon meillä jokaisella öljyä ja rakkaus totuteen.

Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.

Kommentit

09.07.2019 09:15

Hörönblöö

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006166571.html
Olikos Sarilla tähän mitään sanottavaa?

28.07.2019 20:10

Sari

Ei yhtään enempää kuin sinulla tähän

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/e600012f-a383-455c-b63e-62236c901c47

14.10.2018 04:02

Eetu Hiltunen

Niin pitää tutkia ja koetella kaikki. Ja rukoilla nöyryyttä ettei ylpisty ja ajattele että ei voi itse eksyä.

15.10.2018 18:48

Sari

Kyllä, aivan juuri näin. Yeshua armahda meitä ja lisää rakkautta totuteen.

27.11.2016 16:24

Reino Telenius

Tosi hyvä blogi!

13.12.2015 13:48

Marianne F.

Kiitos hyvästä blogista <3 ja kirjoituksesta Antaako Jumala meille kultahippuja?

14.12.2015 22:30

Sari Långström

Kiitos Marianne ja siunausta elämäsi ylle <3