http://www.hs.fi/m/kotimaa/a1397094220850

 

rasismia vastaan
04.11.2015
Kaikki eduskuntapuolueet ovat tänään uusineet allekirjoituksensa Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaiseen peruskirjaan ja näin irtisanoutuneet rasismista.

Peruskirjan allekirjoitus oli etnisten suhteiden neuvottelukunnan, Ihmisoikeusliiton ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteinen aloite. Edellisen kerran silloiset eduskuntapuolueet allekirjoittivat peruskirjan vuonna 2011.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Ihmisoikeusliitto ja yhdenvertaisuusvaltuutettu pitävät puolueiden sitoutumista peruskirjaan nykytilanteessa erittäin tärkeänä.

Peruskirjan mukaisesti puolueet sitoutuivat muun muassa puolustamaan ihmisoikeuksia, torjumaan kaikkia rasistisen väkivallan muotoja sekä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Puolueet myös sitoutuivat kieltäytymään näyttämästä, julkaisemasta tai levittämästä näkemyksiä, jotka herättävät tai lietsovat ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä.

Lisäksi eduskuntapuolueet sitoutuivat puuttumaan kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen ja rasistisiin mielipiteisiin sekä pidättäytymään kaikenlaisesta poliittisesta liittoutumisesta ja yhteistyöstä sellaisten poliittisten puolueiden kanssa, jotka yllyttävät tai yrittävät lietsoa rodullisia tai etnisiä ennakkoluuloja ja rotuvihaa.

Lisätietoja:

Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto, p. 050 536 8195
Reetta Helander, tiedottaja, Ihmisoikeusliitto, p. 044 706 2392
Liitteet:

Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastainen peruskirja (pdf)

Politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle (pdf)

Charter of European Politicial Parties for non-Racist Society (pdf)

http://ihmisoikeusliitto.fi/eduskuntapuolueet-sitoutuivat-toimimaan-rasismia-vastaan/