Vapaa liikkuvuus EU:ssa

EU:ssa on vapaa liikkuvuus, mutta Yksikään EU-maa ei ole toivottanut kerjääviä romaneja avosylin tervetulleeksi, vaan heitä vastaan on säädetty varsin syrjiviä lakeja ja muita määräyksiä.

 

Miksi näin on?

Valtaväestö joka maassa pitää itseään oppineena ja sivistyneenä, romaneita taas oppimattomina ja "eläimellisinä".

Vai onko näin?

Kuinka sivistynyt ja oppinut ihminen voi kohdella etnisentaustan omaavaa ihmistä kuin eläintä?

 Kyllä minun mielestäni tuollainen kohtelu mitä tahansa kansanryhmää kohtaa kertoo että ollaan oppimattomia ja hyvin kaukana sivistyksestä!

http://english.svenko.net/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Romani_people

http://romani.humanities.manchester.ac.uk/whatis/classification/dialect_classify.shtml

http://www.soininvaara.fi/2010/01/20/mita-tehda-romaneille/

http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus/vahemmis/romanit/kansvalt.html

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_006.html?s=0

http://yttt.fi/2012/01/pako-joka-muuttaa-eurooppaa/

 

Olisi aika päivittää tätäkin kirjaa joiltakin osin?

 

Tässä muutama lainaus kirjasta, EFRAIM miten minä voisin hylätä sinut?

Mustalaiset ovat epäilemättä salaperäisiä ihmisiä.

He ovat elänneet euroopassa 1000-luvulta lähtien josta alkaen on koetettu saada selville, keitä he ovat ja mistä he tulevat.

1. Valtaosa mustalaisista on lukutaidottomia,eivätkä he tallenna kirjoitettuja muistitietoja pitäen sitä osana Jumalan kirousta.

2. He välittävät tuleville sukupolville vain vähän historiastaan, koska se on usein niin kammotavaa, mutta myös siksi, että se ei pahemmin kiinosta heitä. He eivät halua elää sen paremmin menneessä kuin tulevassakaan. Ainoastaan tätä päivää.

3. He suhtautuvat hyvin epäluulosesti ei-mustalasiin(joita he kutsuvat "kaajeiksi") ja antavat usein väärää tieoa suojellakseen itseään.

4. He pitävät kielensä ja tapansa hyvin salaisina eivätkä opeta niitä ulkopuolisille.

Mustalaisten itsensä suosima nimitys itsestään on "romani".

Jossain vaiheessa mustalaiset hajosivat kolmeen osaan:

romaneihin, jotka muutivat eurooppaan ja länsimaihin;

domaneihin, jotka levisivät Lähi-Idän alueelle ja

lomaneihin, jotka levittäytyivät itä-turkin ja ja Armenia alueelle.

On mielenkiintoista havaita, että kun Israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen, heidän sijoitettiin kolmeen eri paikkaan:

"assyrian kuningas....siirsi israelilaiset assyriaan ja sijoitti heidät halahiin ,gosaniin haburin varsille sekä meedian kaupunkeihin"(2.kun.17:6)

Joten heidätkin jaettiin todennäköisesti kolmeen osaan, siksi on mahdollista että mustalaisten kolme pääryhmää edustaa näiden kolmen alkuperäisasutuksen jälkeläisiä.

Ehkäpä jokainen ryhmä vapautui orjuudesta eri aikaan, eikä siitä syystä tiennyt kahden muun ryhmän kohtalosta.

Nämä mustalaisten kolme ryhmää on edelleen jaettu heimoihin, joilla on oma heimopäällikkö.

Mustalaiset ovat yleensä tummaihosia ja heillä on ruskeat silmät mustat hiukset,vaikka joukossa on toki joitakin vaaleampi-ihosiakin.

Missä tahansa he ovatkaan eläneet, he ovat aina pysyneet sosiaalisesti erillään valtaväestöstä.

Tämä on omalta osaltaan suojannut heitä sulautumisesta vieraisiin kansoihin.

Romanit ovat erittäin ylpeitä siitä, mitä ja keitä he ovat ja tuntevat usein tietynlaista ylymyydentunnetta ympärillän eläviin ei-mustalaisten nähden.

katsotaanpa,minkä ominaisuuksien perusteella näitä ihmisiä voidaan pitää kymmenen kadoteun heimon jälkeläisinä ja juutalaisten veljinä.

Tässä yhteydessä kannattaa muistuttaa mieliin, mitä Raamattu sanoo tapahtuvan Jumalan kansalle, jos se jatkaa niskurointia ja verrata sitä mustalaisten historiaan.

perustavaa laatua oleva kuvaus löytyy

5.mooseksen kirjan luvun 28 ja jakeissa 15-68, jossa Mooses varoittaa israelin lapsia tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan.

Otetaanpa siitä erilleen muutamia tärkeimpiä piirteitä: kirottuja kaikialla, kirotut viljakorit ja taikinakaukalot, kirotut lapset, kirottuja työssä, sairausuudessa, sodassa, kuolemassa, sekasorrossa, kirotuna karkotetaan Jumalan maasta ja hajotetaan ympäri maailmaa jne.

Palattuaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta juutalaiset saivat kokea vielä toisen pakkosiirtolaisuuden Jerusalemin ja temppelin tuhon jälkeen vuonna 70 j.Kr.

Joten tämä tarkoittaa sitä, että sekä juutalaisten että mustalaisten historian tulisi heijastella noita Mooseksen kirjassa kuvattuja kirouksia.

Toisaalta heidän historiansa sekä muun maailman kohtelu pitäisi olla hyvin samankaltaisia, mikäli mustalaiset todellakin ovat israelin kadotettujen heimojen jälkeläisiä.

Mikäli tässä ei ole mielestänne tarpeeksi todisteita mustalaisten kuulumisesta noihin kauan kadoksissa olleisiin heimoihin, koetapa löytää toinen ihmisryhmä tämän päivän maailmasta, johon viitaukset sopivat paremmin.

Mustalaiset ja juutalaiset ovat samanlaisia,ja miten niiden kummankin historia kuvastaa näitä kammottavia kirouksia?

1.VÄESTÖ

Maailmassa on pyöreästi 12 miljoonaa mustalaista ja noin 13 miljoonaa juutalaista.

2.ULKONÄKÖ

Kummatkin ovat pääsääntöisesti tummaihoisia muutamaa poikkeusta lukuunottamatta

3.HAJANATUMINEN

Kummatkin ihmisryhmät ovat hojonneet alkuperäisestä kotimaastaan kaikkiin maailman neljään kolkkaan. Historia myös osoittaa, että niin mustalaisten kuin juutalaisten kohdalla lähes kaikki suuremmat siirtolaisuudet olivat vainojen aiheuttamia, eivät vapaaehtoisia.

4.ERISTÄYTYMINEN

Kummatkin ovat pitäneet itsensä erillään ympäröivistä yhteiskunnista, ja ovat säilyttäneet hyvin vahvan ja erillisen edentiteetin. Ja tosiasia, että sinua ei hyväksytä. vain vahvistaa

laajaa eristäytymisen halua.

5.VÄLINPITÄMÄTTÖMYS

Kummatkin ovat taipuvaisia pitämään itseään naapureitaan parempina ja pitäytyvät tästä syystä näistä erillään.

6.MUSIIKKI JA VIIHDE

Kummallakin on vahvat musiikilliset perinteet, ja ovat vaikuttaneet tuntuvasti länsimaiseen musikkielämään.

7.RAKKAUS KULTAAN

Kummatkin säilövät varansa kultaan; ja niin edelleen. ..

8.MORAALINEN SÄÄDÖSTÖ TAI LAKI ELÄMÄN OHJEENA

Kumpienkin elämää säätelevät varsin tiukat säännöt.(Tämä tietnkin pitää paikkansa ortodoksi-juutalaisten kuin muiden juutalaisten kohdalla)

Nämä säännöt koskevat peseytymistä, puhtautta, ruoan valmistus, naisten hygieniaa, avioliittoa ja varsinkin ulkopuolisten kanssa avioitumista.

Uskon mustalaisten lakien periytyvän Mooseksen laeista.

Mutta ne ovat muuttuneet vuosituhansien kuluessa, koska mustalaiset eivät harrasta kirjallisuutta ja kirjoitettuja lakeja.

9.AVIOLIITON SYMBOLIT

Kummankin heimon naimisissa olevat naiset peittävät päänsä osoittaakseen olevansa varattuja(ortodoksi-juutalaiset)(muun maan romanit)

10.TUNNE-ELÄMÄ

Kummatkin ovat hyvin tunteellisia ihmisiä, ja heillä on vahvat siteet esimerkiksi lapsiinsa. He myös osoittavat tunteitaan yhteisön toiminnoissa kuten esimerkiksi hautajaisissa.

11.VAINOT

Kumpiakin on vainottu täällä Euroopassa;heitä on

hyljeksitty ja jopa teloitettu pelkästään siitä syystä, että he ovat juutalaisia tai mustalaisia. Vakavien lakien puristuksessa mustalaisilla ei ole

ollut muuta mahdollisuutta kuin tulla "kansojen seassa kiertelijöiksi"(Hoos.9:17)Juutalaisia on kohdeltu länsimaissa nykyään paremmin, varsinkin laajan USA:han suuntautuneen siirtolaisuuden jälkeen. Tässä suhteessa uskon mustalaisten saaneen kokea kiroukset voimakkaammin.

12.JOUKKOTUHO

Natsi-Saksassa kummatkin jouttuivat osallistumaan "lopulliseen ratkaisuun" keskitysleireillä. Itse asiassa suurempi osuus Euroopan mustalaisista kuoli noilla leireillä kuin juutalaisia.

13.MAANVILJELY

Sen paremmin juutalaiset kuin mustalaisetkaan eivät mielellään hakeudu töihin, joka sitoo heidät maahan(paitsi Israelin maahan). Kun mustalaisille on annettu maata ja heitä on kannustettu asettumaan aloilleen, he eivät ole osoittaneet mielenkiintoa, aivan kuin tietäisivät olevansa tuolla alueella kirottuja.

Eli tuossa oli jotaikin yhtäläisyyksiä, mutta tarkastellaanpa nyt selviä eroja heidän välillään

14.KIELI

Ennen 1800-luvun loppua, hepreankieli oli säilynyt ainostaan juutalaisten pyhien kirjoitusten traditioiden kielenä. Mutta sitten

sionistit elvyttivät sen takaisin puhekieleksi.

Joten Israelissa asuvien juutalaisten lisäksi useimmat muut juutalaiset eivät vieläkään pysty keskustelemaan hepreaksi.

Mutta ei tämä tee heistä yhtään vähemmän juutalaisia .

Mustalaiset eivät puhu hepreaa vaan omaa romani tsibiski kutsumaansa sanskritin sukuista kieltä.

Mutta miksi, sen haluaisin tietää.

Miksi mustalaiset puhuvat täysin eri kieliperheeseen kuuluvaa kieltä kuin juutalaiset?

Johtava mustalaisia tutkinut kirjailija Angus Fraser toteaa kirjassaan "the gypsies" että historialliset kielitieteilijät eivät ole päässeet yksimielisyyteen varhaisten romanien kieltä puhuvien ihmisten rodullisesta tai etnisestä alkuperästä.

Hänen mukaansa on todisteita ,että monien etnisten ryhmien on todettu vaihtaneen kieltä aikojen saatossa, joten millään varmuudella ei voida todistaa sukulaiskieltä puhuvien ihmisryhmien olevan sukua keskenään.

Tätä taustaa vastaa voimme todeta,että kielten ero ei estä meitä uskomasta, että romani tsibiä puhuvat mustalaiset olisivat pohjoisten israeliläisten jälkeläisiä.

Voimme myös olettaa että romani tsib ei välttämättä ole mustalaisten alkuperäinen kieli.

Eli jos kielitieteilijät eivät pysty todistaa mustalaisten rodullista ja etnistä alkuperää.

Niin on ainakin mahdollista heidän puhuneen hepreaa tai vaihtaneen sen joskus sanskritin sukuiseen kieleen paettuaan israelista.

Meidän pitäisi kuitenkin vielä selittää miksi muinaiset pohjoisisraelilaiset alkoivat puhua assyriaan siirtonsa jälkeen intialaista kieltä.

Pohdiskellessaani näitä asioita luin werner kellerin kirjaa
"the bible as history".

Selailessani kirjaa pysähdyin kohtaan,joka ei välttämättä kiinostanut minua tutkiessani kadotettuja heimoja.

Kirjan kohta kertoi nimittäin israelilaisten viettämistä 40 vuodesta erämaassa.mutta juuri silloin löysin hämmästyttävän asian.

Luin suwardata-nimisen prinssin kuninkaalleen kirjoittamasta kirjeestä.tässä lyhyt ote kirjasta:

"mielenkiintoisin asia tässä kirjeessä oli tyylin ja sisällön lisäksi sen kirjoittaja,
prinssi Suwardata.

Hänen nimensä osoittaa selvästi hänen olleen indoarjalaisten jälkeläisiä.

Prinssi Indaruta jonka hän myös mainitsee kirjeessään oli samaten indoarjalainen, vaikka saattaa kuulostaa omituiselta, kolmanneksella kirjeenvaihtoa harrastaneista kaanaanin prinsseistä on indoarjalainen tausta"

Mitäpä muutakaan tämä voisi merkitä kuin, että muinaiset kaanaanilaiset puhuivat sanskritin sukuista kieltä.

Tuo tieto ei olisi muuten ehkä merkinnyt minulle mitään,mutta olin juuri lukenut jakeita Jesajan kirjan 19.luvusta.

"sinä päivänä on viisi kaupunkia egyptin maassa puhuva kaanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille." (Jes.19:18,vanha käännös)

Tämä voimakas raamatun kohta kertoo viidessä kaupungissa puhutun Kanaanin kieltä kuten olemme nähneet, tuo kieli oli muinaisen sanskritin sukuista aivan kuten romani tsinbin.

And Laban called it Jegar-sahadutha: but Jacob called it Galeed." (1 Moos.31:47.) Eli tässä on neljä eri sanaa, Jeggar- saha-dutha ja galeet
"Massa ja Meriba".( 2.Moos.17:7)

Hoos. 9:17 Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan.

Hoos.9:17
My God will cast them away, because they did not hearken unto him: and they shall be wanderers among the nations.

Eli "Minun Jumalani on hylkkäävä Efraimin, koska se ei ole kuunnellut häntä.
KANSOJEN SEASSA SE JOUTUU KIERTELEMÄÄN"

5. Moos. 28:64 Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.

5. Moos. 28:65 Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.

5. Moos. 28:66 Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi.

5. Moos. 28:67 Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi.

Lisää linkkejä :

http://jasmi.kuvat.fi/blog/13/ROMANIYST%C3%84V%C3%84T+JA+KIRJOITUKSENI+HEIST%C3%84/

tutustumisen arvoinen linkki , englanniksi.
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm

Kuinka totta
http://m.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/nuoren-romaninaisen-koskettava-tarina-ihmisyys-katoaa-etnisyyden-taakse/4962882

Suomalaiset romanit kuuluvat ”Manouche”-ryhmään, jonka vuoksi heitä on joskus kutsuttu halventavasti ”manneiksi.”

Romaniryhmiä on useita, esimerkkeinä Kale Kelderash, Xoraxane, Lovari ja Sinti.

http://www.webbisivu.com/Romanitietoisku/Yleistietoa-romaneista

http://romanitar.blogspot.fi/2010/10/valikoituja-perustietoja-romaneista.html?m=1

https://joshuaproject.net/people_groups/14567/NU

http://www.livescience.com/25294-origin-romani-people.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Romani_people_in_France

Historiaa tutkittu...

The True Origin of Roma and Sinti (Jewish Tribe)

https://youtu.be/pZaetvrp2ZA

http://www.strangehistory.net/2012/03/09/a-romani-mystery-in-eleventh-century-england/

Nomadinen Romani (mustalainen) ihmiset ovat tunnettuja syvään juurtunut perinteitä, mutta suurin osa niiden historiaa on tallennettu ulkoisista lähteistä. Löydämme todisteita Romani geneettistä linjaa Englannissa kauan ennen niiden kirjattu saapumista sinne.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17148187

Israelin Domari yhteisö

ISRAELISSA 1000-HENKINEN DOMARIYHTEISÖ (Romanit, Domarit ja Lovarit muodostavat yhdessä maailmanlaajuisen mustalaisyhteisön):

- Sain yllättäen tietooni, että Israelissa, Vanhassa Jerusalemissa, Gazan alueella, sekä Länsi-Rannalla asuu yhteensä tällä hetkellä usean tuhannen hengen käsittävä Domariyhteisö. He ovat asuneet oman kertomansa mukaan Palestiinassa jo useita satoja vuosia, jopa 5600 vuotta, siis jopa ennen Israelin valtion perustamista v. 1948. He elävät köyhissä oloissa aika sorrettuina yhteiskunnan taholta. Lapsilla ei ole varaa ostaa koulukirjoja eikä edes reppuja, ja he joutuvat koulussa syrjinnän kohteeksi jopa opettajien taholta. He ovat perustaneet oman järjestön: Society of Gypsies in Jerusalem, jota johtaa Ms. Amoun Sleem.

Olen ottanut yhteyttä Ms. Amoun Sleemiin ja hänen edustamaansa järjestöön saadakseni tarkempia tietoja heidän taustastaan ja nykyisistä elinoloistaan. Informoin teitä Kadonneet kansat-osion alasivuilla saatuani tarkempaa tietoa asiasta.

Intian romanit Israelilaista alkuperää

Helsingin Saalem-seurakunnan Pastori Jyrki Palmi kertoi sähköpostissaan minulle seuraavaa Intiassa asuvista romaneista joiden oletetaan olevan Israelilaisia:

Terve!

Juuri nyt saimme lähetysteologian kurssilta tehtäväksi laatia lähetysstrategian jonkun saavuttamattoman kansan tavoittamiseksi. Valitsin Intian suurimman mustalaisheimon: banjarat. Heitä on yli 5 ja puoli miljoonaa ja ovat täysin saavuttamattomia evankeliumilta! Löysin Joshuarprojectin kautta mielenkiintoista tietoa heistä. Yleisesti heidän alkuperän uskotaan olevan juutalainen. Heidän oletetaan laskeutuvan suoraan osasta siitä juutalaisesta joukosta, joka pakeni Egyptistä.

ks. http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=111445&rog3=IN

Toistaako Historia Itseään

Aikanaan ranskan kuninkaalliset metsästivät kettuja huvikseen, heidän verikoiransa repivät ja raatelivat kettuja kuolettavasti.

Tämä ei ollut kansalle mieleen sen raakuuden takia ja aikanaan se lakkautettiin epäinhimillisenä toimintana. Mutta entäpä sitten kun mustalaisia eli romaneja alettiin pitää kettujahtiin sopivana riistana.

Pian heitä metsästettiin kuin metsän eläimiä. Mustalaiset yrittivät paeta henkensä edestä, mutta koirat olivat nopeampia.

Vanhukset ja lapset yksi toisensa jälkeen joutuivat verikoirien raadeltaviksi ja repimiksi.

Armoa ei annettu, olihan kysymys vain mustalaisista, romaneista. Sehän oli vain niin jännää ja mukavaakin, kun mustalaislapset kuolinkamppailussaan verikoirien hampaissa, huusivat apua ja armoa.

Pysähdy hetkeksi katsomaan, mitä tämän jälkeen tapahtui.

Meillä romaneilla on tapana että hautaamme omaisemme siunattuun maahan.

Yön laskeuduttua kentän yli missä tämä hirvittävä verinäytelmä oli tapahtunut, lähtivät henkiin jääneet omaiset keräämään kentältä vainajien ruumiin osia oman henkensä uhalla.

Vainajat koottiin pala-palalta purilaisiin ja pusseihin, joilla vainajat oli tarkoitus kuljettaa haudattavaksi siunattuun maahan.

Nyt edessä oli toinen ongelma.

Kirkko oli määrännyt, että mustalaisia ei saa haudata siunattuun maahan, eikä lapsia saanut kastaa.

Kansa totteli näitä määräyksiä rangaistuksen pelossa.

Ratkaisuna ongelmaan, kaikkein rohkein romaneista, lähti kiertämään hautuumaan lähistön taloja.

Tarkoituksena oli löytää rohkea uskovainen mies joka uskaltaisi rangaistuksen uhasta huolimatta tulla, siunaamaan romani ruumiit siunattuun maahan, kylän hautaus maalle.

Usein sattui niin, että kesken kaiken joku virkavallan tai kirkon edustajista saapui paikalle. Silloin oli hautaus keskeytettävä ja koko hautaus joukon juostava henkensä edestä metsään piiloon. Vasta valtaväestön edustajien poistuttua voitiin hautausta jatkaa.

Nykyään romanit joita on vuosisatoja vainottu ja kohdeltu epäinhimillisesti, miekka edessä, miekka takana, eivät vieläkään ole tasa-arvoisia.

Nyt nämä vainotut ihmispolot tulevat eri maista tänne kerjäämään leipäpalaa perheilleen. Kotimaissaan heitä edelleen vainotaan ja tapetaan.

Esim. eri maissa, on romaneiden omaan pihapiiriin ammuttu 16 mustalaista, isiä, äitejä ja lapsia.

Jopa polttopulloja on heitetty ikkunasta sisään Bulgariassa. Näissä maissa toimitaan vielä tänäkin päivänä, aivan kuin olisi sota aika.

Miksi?

Vain sen takia että he ovat Israelin vainottua kansaa mustalaisia.

Ei kai Suomessa näin sentään kohdella mustalaisia?

Vai kohtelemmeko heitä näin?

Meillä Suomessa Helsingin kalasatamassa 30 asteen pakkasessa hajotettiin maan tasalle romanien asunnot jonka he olivat kyhänneet laudankappaleista perheensä suojaksi, 30 asteen pakkasta kylmyyttä vastaan lapsiensa suojaksi.

Armoa ei annettu Helsingin kalasatamassa, talvipakkasella, romaneille, mustalaisille, vaan heitä kohteltiin yhtä julmasti kuin Romanian ym. maiden verilöylyissäkin, niin kuin tehtiin ketuille, kettujahteissa.

Vai onko se yhtä julmaa, kun Helsingin kaupungin päämiehen johdolla annettiin määräys hajoittaa kyseiset lauta kojut pukutraktoreilla, ja pakkasta oli yli 30 astetta, vaikka näissä kojuissa asui äitejä lapsineen pakkaselta suojassa.

Vai eikö inhimillisyyttä tarvittu heille osoittaa, koska olihan kysymys vain romaneista, mustalaisia,kerjäläisistä.

Oliko tämä Rakas Suomemme maan kristillinen sivistysvaltiollinen teko, vai mihinkä kaategoriin tällaiset valtuutet ja teko, asettaa Suomen kulluvaksi?

Vai onko tässä lisää lähtölauksia, romanien mustalaisien kansanmurhalle holokaustille?

Vaikka nämä romanit ovatkin Raamatun antaman todistuksen mukaan , Israelin Efraim suvun jälkeläisiä.

Siis Iisrelin sukukntaa.

Niin tästäkö se sitten johtuu, sama Hitlerin ajatus, että Israel romaneineen on tuhottava myös Suomessa, niin kuin tehtiin Suomessa aikaisemminkin, jolloin Suomi luovutti 8.n Israelilaista kaasukammioon Hitlerin vaatimuksesta.

esm. eräältä meidän ministeriltä kysyttiin haastattelussa, saako kerjäläisille antaa rahaa?

vastaus oli hyvin nihkeä. Moni sanoi sanoi ei.

Nämähän on romaneja, jne. mutta mitä Jumalan sana sanoo:

tästä Erään kerran Jeesus kysyy , minkä olet jättänyt tekemättä yhdelle näistä vähäosaisista veljistäni, sen olet jättänyt tekemättä minulle.

Siunaamaan ja auttamaan meidät on luotu, erityisesti Israelin kansaa jota mm. me romanit olemme (Eframin sukukuntaa, josta raamatussa on selkeät todisteet).

Raamatusta löytyy tänäkin päivänä tämän päivän selvää Romani kieltä.

Kysyn vaan oliskohan meidän aika herätä näkemään nämä tosi asiat, Jumalan sanan valossa, ennekö Suomenkin kohdalta on myöhäistä.

Romanian kansa heräsi tällaisen raakuuden edessä, jota kansan johtajat tekivät ja kansan painostuksesta, nämä aateliset ja kuninkaalliset lopettivat mustalaisten julkisen metsästyksen ja romanien metsästys vaihdetiin ketun metsästykseen, ne olivat heidän seuraavat huvituksensa.

Kunnes tämäkin metsästys lopetettiin sen epäinhimillisyyden takia.

Mutta entäs nyt, kun tämän päivät ranskan-aatelisto jatkaa tätä samaa perinnettä mustalais- vihassaan ja murhanhimossaan, mutta koirat vaihdetaan raivaustraktoreihin?

Jotka vääjäämättömän varmasti ja voimalla hajoittaa tieltään pois, mustalaisten asunnot ja leirit ja saman tien koko romaniheimot, äidit lapsineen, niin kuin Suomikin kyllä teki Helsingin kalasataman leirissä romaneille.

Yhteinen ajatushan on sama että romanit pois näkyvistä niin kuin holokaustissakin tehtiin, kaasukammioihin he joutavat?

Ranskan romaneille annetaan joillekin 300e poltinmerkki rahaa lepyttääkseen omantuntoaan, vaan onhan se paljon inhimillisempää kuin verikoirat sen tekisivät.? kuten ennen vanhaan tehtiin.

Näinhän holokausti alkoi saksassakin vain rodullista puhtautta saksa halusi?

Maailman kristikansa katseli päältä tätä toimitusta, mutta kukaan ei sormeansa kallistanut, että olisi edes sanalla kieltänyt tällaisen häpeällisen toiminnan.

Niin kuin tänäänkin tehtään.

Takaisin Egyptiin Rama oli kaupunki Benjarninin heimolle annetussa maassa, lähellä Efraimin heimon maata.

Efraim oli Joosefin kahdesta pojasta mahtavampi, ja vastaavasti Joosef oli Raakelin pojista Benjaminia mahtavampi.

“Kuulkaa! Ramasta kuuluu huuto, katkera itku ja valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lolulutuksesta huoli, siIlä heitä ei enää ole. “ (Jer. 31:15)

Juutalaisten ja Romanien vainoja sisältävien historioiden aikana Raakelilla oli ollut monasti syytä itkeä, eikä vähitellen natsi-Saksan vainojen aikana.

Jeesuksen syntymän aikaan kuningas Herodes yritti saada juuri syntyneen Kristuksen hengiltä tapattamalla kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset Beetlehemin alueelta.

Matteuksen evankeliumin mukaan juuri tuo tapahtuma oli edellä kerrotun profetian toteutuminen.

Mutta alkuperäinen syy Raakelin itkuun tuli Assyrian lähes tuhotessa pohjoisen Israelin ja viemällä heimon jäännökset orjiksi. (Romaneista jäi vai 10% jäljelle, kun heitä elävältä nyljettiin kostoksi?)

Mutta katsotaanpa syitä Raakelin itkuun Romanien pakolaisuuden aikana, etenkin heidän Euroopassa elämisensä aikana...?

“Herra vie teidät laivoilla ‘takaisin Egyptiin, vaikka minä sanoin, ettette koskaan enää palaa sinne.5.M. 28:68

Israel vietiin kaleeriorjina siis romanit?

Tämä kohta on yhteenveto monista erilaisista kirouksista, joilla Mooses varoitti Israelin lapsia poikkeamasta Jumalan viitoittamalta tieltä.

On mielenkiintoista huomata, että Romanit, eivät ole koskaan pitäneet merimatkailusta ja eivätkä suostuneet astumaan laivaan, ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa.

Mikäli mahdollista, he ovat valinneet mieluummin vaikka pitemmän reitin, muilla keinoilla ja Romania on vainottu rotunsa ja syntyperänsä takia Euroopassa 1400 - luvulta lähtien.

Varsin yleinen rangaistus oli tuomita Romani kaleeriorjaksi laivaan, joka yllättävän tarkasti tuntuu toteuttavan tuon edellä mainitun kirouksen.

Romanien historiassa on kuitenkin kaksi ajanjaksoa jotka kannattaa ottaa esille.?

Romania, Romanien— 450 orjuuden vuotta Romaniassa. ...Siellä te kaupittelette itseänne vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi mutta kukaan ei teitä huoli.5.M. 28:68

Ensimmäinen virallinen maininta Romanien määräämisestä orjiksi on vuodelta 1385 Moldaviasta, kun prinssi Dan passitti 40 Romanialaista perhettä ordodoksi luostariin. ?

Romaneista oli tullut korvaamattomia metallurgisten taitojensa ansiosta.

Yksi tapa varmistaa metalliseppien, lukkoseppien ja tinureiden yms. taitojen saatavuus muuten maanviljelys-valtaisessa yhteiskunnassa oli määrätä Romanit orjiksi.

Romanien henkilökohtaiset oikeudet vähenivät ratkaisevasti. Aluksi isännältä oli oikeus kantaa veroa vain työn, rahan tai tavaroiden muodossa, mutta vähitellen oikeus laajeni käsittämään myös itse henkilön ja hänen liikkumisensa? Ja se tunnetaan paremmin nimellä orjuus.

Tähän ollaan jälleen menossa?

Kristalliyön toisinto on hyvin lähellä. esimerkiksi, .Saudi-teoloogin syytökset Juutalaiset juovat lapsen veren?

Sekä Juutalaisten roolina on hävityksen aikaansaaminen, sotien käyminen sekä petoksen ja kiristyksen harrastaminen toteaa saudioppinut Salman al-Odeh.

Jokunen päivä sitten tämä saudioppinut kertoi tv.n kautta katsojille elämäntapaohjema kanavalla, että juutalaiset ovat murhanhimoisia huiputtajia, jotka suurentavat holokaustia huijatakseen maailman valtioita ja käyttävät ihmisverta pääsiäisleipien valmistukseen:

Median vahtikoirana toimivan MEMRI (Lähi-idän Tutkimus Instituutti)-ryhmän mukaan Salman al-Odeh myönsi holokaustin tapahtuneeksi tosiasiaksi, hän kuiten väitti että se on muutettu pyhäksi historialliseksi tapahtumaksi valtavaksi paisuteluksi myytiksi ja kristyksen lähteeksi.

Holokaustin kautta juutalaiset alkoivat kiristää useita hallituksia maailmanlaajuisesti.

Al-Odeh totesi ja väitti, että sen jälkeen juutalaiset itse syylistyivät holokaustiin Gszassa asuvia palestilaisia ja miehitettyjä alueita kohtaan.

Juutalaisten roolina on hävityksen aikaansaaminen, sotien käyminen sekä petoksen kiristyksen harrastaminen totesi tämä oppinut ja jatkoi että juutalaisten synnynnäinen vääräuskoisuus ja vilpillisyys synnyttivät vuosisatoja kestäneen ulkomaisen vainon heitä kohtaan.

Talmudia ja muita juutalaisia pyhiä kirjoja lainannut al-Odeh väitti että juutalaiset uskovat, että heillä on oikeus tappaa kaikki, jotka eivät suostu noudattamaan heidän uskontoaan.

Kuoliniskunaan al-Odeh käytti hyväkseen printeistä antisemististä verisyytöstä ja väitti, että juutalaiset käyttävät ihmisverta pääsiäisenä syötävien matsa-leipiensä valmistamiseen.

Hän oletti, että juutalaiset syövät ihmisverestä valmistettuja matsa-leipää, koska he uskovat, että juutalaiset houkuttelevat lapsia luokseen uhratakseen heidät ja käyttääkseen heidän vertaan omissa pääsiäisritualeissaan.

Jääkö epäilyksen varjoa Kristalliyön uusimisesta joka johtaa holokautiin

kun kahta Raamatun kaikein vanhinta sukukuntaa juutalaisia ja romaneja halvenetaan tälläisten valheryöppyjen alle, kun median kautta tälläistä mielikuvituksen valheryöppyä annetaan tulla tuutin täydeltä ja tällä tavalla murretaan kansan tietoisuus juutalaisista ja romaneista aivan samoin kuin Hitler aikoinaan.

Romanian orjuus.

Romaniassa.

1. Ensiksi Romanit juutalaisia pyhiä kirjoituksia lainannut orjiksi kirkkoihin ja luostarein.

2. Seuraavaksi käytäntö levisi kosketti myös linnanherroja ja

3.lopulta valtio julisti omistavansa kaikki loput Romanit.

Jokainen romaninainen joka meni naimisiin Romanin kanssa, samoin kuin jokainen maahan muuttanut Romani, joutui orjaksi ja kaikkien orjien lapset olivat automaattisesti isäntänsä omaisuutta.

3. Valtiolle kuuluvilla Romanit oli oikeus liikkua vapaasti mutta heidän on maksettava vuosittain veroa kruunulle. ?

Liikkumis vapaudesta huolimatta he eivät useinkaan löytäneet rauhaa.

2. Luostarien ja linnanherrojen omistamat Romanit menettivät kaikki henkilökohtaiset oikeutensa ja heistä tuli täydellisesti isäntiensä omaisuutta.

He olivat omaisuutta, jota sai kohdella mielensä mukaan ja myydä ja vaihtaa kuin karjaa: Heitä piestiin ja heidät kytkettiin jalka- käsi- ja kaulakahleisiin Rangaistukseksi heidät pantiin kävelemään tulisilla hiilillä tai heidät paiskattiin alastomina lumeen tai jäiseen veteen.

Heitä säilytettiin eristyksessä nälässä ja heitä ruoskittiin. Vaimot erotettiin aviomiehistä. Lapset erotettiin vanhemmista ja myytiin uusille omistajille eri puolille Romaniaa.

Ohessa ote saksalaisen turistin matkakertomuksesta vuodelta 1836.

“Kun ilma muuttui viileämmäksi, lähdin illalla kävelylle kaupungin keskustaan. Siellä näin jotain sellaista, jota en olisi osannut odottaa edes hurjimmissa kuvitelmissakaan.

Näin jonkun linnanherran vaimon kuljettavan joukkoa eläimiä ja muutamia romaneja kadulla.

Mustalaisten joukossa oli noin 15-vuotias kaunis tyttö, jota nainen myi jollekin miehelle kahdesta kultarahasta.

Tyttö seisoi perheensä keskellä itkien, mutta uusi omistaja riuhtaisi hänet irti äidin syleilystä.

Menin tuon barbaarisen miehen luoja tarjouduin ostamaan tuon tytön takaisin, mutta tuo mies vain nauroi 50 kultarahan tarjoukselleni.

Mies kehui ostaneensa tytön omaksi huvituksekseen... ja jos tyttö ei tottelisi häntä, hän hakkaisi tyttöä niin kauan että tämä tottelisi.

Mies kertoi minulle omistavansa 500 mustalaista, osa kauniita mustalaistyttöjä, joista hän toki voisi luopua.

Mutta tästä uudesta tytöstä hän ei luopuisi vielä mistään hinnasta.

Menin poliisin luoja puhuin monien ihmisten kanssa, mutta he kaikki vain nauroivat typeryyttäni.

‘ Mustalaiset ovat meidän omaisuuttamme, ja me voimme. tehdä heille mitä haluamme.’

Vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1845 löytyi romanialaisista sanomalehdistä runsaasti orjien myynti-ilmoituksia.

Orjuus loppui Romanian suurimmissa kaupungeissa 1856, ja täydellinen vapaus koitti vasta Kriminsodan jälkeen vuonna 1864, kun Romanian uusi perustuslaki turvasi kansalaisuuden myös mustalaisille.

Natsi-Saksa — mustalaisten joukkotuho

Vuonna 1937 tohtori Robert Ritteristä, psykologista ja psykiatrista, tuli rodullista puhtautta tutkivan keskuksen johtaja Berliinissä.

Ritter, joka oli jo vuosia tutkinut mustalaisia, käynnisti nyt laajamittaisen Mustalaistutkimuksen verikokeineen, sormenjälkitutkimuksineen jne.

Määräysten mukaan jokainen, josta löydettiin mustalaisverta, piti lopettaa.

Kaksi mustalaista suvussa paria sukupolvea aikaisemmin jo riitti leimaamiseksi.

Samanlaisia toimia alettiin soveltaa myös juutalaisiin, mutta heidän kohdallaan tutkittiin vain kaksi sukupolvea taaksepäin, mustalaisten kohdalla kolme.

Tammikuussa 1940 Ritter raportoi seuraavasti:

“Mustalaiskysymys voidaan ratkaista ainoastaan keräämällä epäsosiaaliset ja mihinkään kelpaamattomat mustalaiset työleireille ja estämällä tämän sekaveristen populaation leviäminen lopullisesti.”

Pian tämäkään ei riittänyt mustalais kysymyksen ratkaisemiseksi Juutalaiset ja mustalaiset olivat ainoat etniset ryhmät, jotka natsit ottivat erilleen kansamurhaa varten.

Ne olivat myös ainoat ihmisryhmät, joiden pyyhkimiseen Saksan miehittämiltä alueilta natsit tekivät kaiken mahdollisen.

Siksi tuntuu loogiselta olettaa kaiken takana olleen muutakin kuin pelkkä Saksan rodullinen puhtaus!

Maaliskuuhun 1943 mennessä Ritter ilmoitti mustalaisten ja osittain mustalaisten ihmisten tilastoinnin saadun päätökseen.

Mistä tämä päähänpinttymä kokonaisen kansanluokan tilastoinnista oli lähtöisin, kun Saksalla olisi luullut olevan tarpeeksi tekemistä sodan voittamisen kanssa?

Vuonna 1937 julkisti uusi laki rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Tämä laki oli kohdistettu pääasiassa juuri mustalaisiin.

Kontrolli menetelmänä käytettiin keskitysleirejä.

1939 jokaiselle mustalaiselle oli annettu erityiset henkilöllisyyspaperit. 1939-1940 Itävallan 8.000 mustalaista koottiin yhteen ja lähetettiin eri keskitysleireille

Vuonna 1940 Saksa alkoi lähettää mustalaisia leireille Puolaan ja pian myös Tshekkoslovakiaan.

Vuonna 1942 määrättiin kaikki sekaveriset mustalaiset (saksalaisten mielestä vain aniharva mustalainen oli puhdasverinen?) lähetettäväksi Auscwitsiin kuoleman leireille.

Ja pian seurasi vastaavia määräyksiä myös miehitettyjen alueiden mustalaisille. Auscwitzissa oli erillinen leiri mustalaisille.

Tämä leiri oli käytössä 17 kuukautta, jona aikana siellä “käsiteltiin” 23.000 ihmistä romania Näistä 20.079 kuoli kaasukammiossa tai menehtyi leirin kammottaviin oloihin.

Saksan ulkopuolella suurimmat mustalaistuhot kärsittiin Jugoslaviassa Romaniassa, Puolassa, Unkarissa ja Venäjällä.

Aluksi heidät lähetettiin Saksaan tai Puolaan käytettäväksi orjatyövoimana mutta vuoden 1943 jälkeen se muuttui massamurhaksi kuolemanleireillä.

Arviot natsien surmaamista mustalaisista liikkuvat 250.000 ja 500.000 välillä.

Yksi maakohtainen tilasto ilmoittaa 275.200 mustalaisen kuolleen sotaa edeltävästä 947.500 määrästä.

Jos nämä luvut pitävät paikkansa se tarkoittaa, että 29 % kaikista Euroopan mustalaisista kuoli sodan aikana. Nämä on virallisia lukuja.

Mutta oletko kuullut romaneista mainittavan, kun puhutaan holokaustista?

Puhutaan vai Israelista, eikä tajuta, että ilman romaneita, ilman 10:ntä kadoksissa olevia heimoja Pojoista hallitsevaa Efraimsuvun kuningaskuntaa, joka hallitsi 209.v Pohjois Israelia, ei ole silloin Israelikaan.

Eihän kaksi ja puoli heimoa mikä nyt on Israelin paikalla, voi olla Israel, joka on Jumala vannotulla valalla on luvannut Jaakobin 12.ta pojan omistukseen.

Olisikohan meillä syytä herätä näkemään nämäkin tosiasiat tosiasioina.??

Sanoin tuossa aikaisemmin katsovamme syitä Raakelin itkemiseen.

No, varmasti vuosien 1939-1945 välisen joukkotuhon täytyy olla suurin niistä.

Raakelilla oli vain kaksi lasta Joosef ja Benjamin.

Uskon, että nämä lapset ovat nykypäivän juutalaiset ja mustalaiset, koska Joosefista’ tuli Israelin kansan kymmenen heimon johtaja ja ‘Benjamin’ liittyi Juudaan heimoon tullakseen juutalaiseksi.

Jos joku tekisi tutkielman juutalaisista Euroopassa viimeisten 1.000 vuoden aikana, uskoisin sen muistuttavan edellä kuvattua selvitystä.

Syy tähän on kaksitahoinen.

Ensiksikin, uskon molempien kärsineen tuosta samasta Mooseksen kirjassa kuvatusta kirouksesta.

Ja toiseksi uskoo niin juutalaisten kuin mustalaistenkin kärsivän saman saatanallisen suunnitelman vaikutuksista tuhota heidät ennen Jeesuksen toista tulemista.

Uskon natsismin nousun ja toisen maailmansodan tarkoituksena olleen tuhota systemaattisesti kaksi Israelin vanhaa heimoa, juutalaiset ja mustalaiset.

Tämä selittäisi natsien äärimmilleen viedyn antautumisen tämän tehtävän loppuunsaattamiseen.

Vaikka he olivat häviämässä sotaa, he pyrkivät tappamaan mahdollisimman monta juutalaistaja mustalaista aivan sodan viimehetkiin asti?

Tässä ei suinkaan ollut kysymys rodullisen ajattelumallin menemisestä liian pitkälle vaan yksinkertaisesti saatanallisesta suunnitelmasta.

Ja syy tuollaiseen suunnitelmaan on tämä:

Raamatun profetiat kertovat Messiaan tulevan kummallekin Israelin heimolle ja yhdistävän ne ikiajoiksi yhden messiaanisen kuninkaan alle.

Mutta jos saatana pystyy tuhoamaan toisen niistä tai kummatkin, Jumalan sanan voima rikkoutuisi, Kristus ei palaisi, ja saatanan ennustettu tuho kumottaisiin lopullisesti.?

Tämä kohta on yhteenveto monista erilaisista kirouksista, joilla Mooses varoitti Israelin lapsia poikkeamasta Jumalan viitoittamalta tieltä.

Valmistakaa tietä “Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa-jäännöksen Assyriasta ja Egyptistå ja Patrosista ja Nubiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista tuodakseen kansansa takaisin meren saarista ja kaukaisilta rannoilla Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois AJETUT (Eframin heimo)ht. (KARKOTETUT) ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut ht- , maailman neljältä kulmalta.

Efraimin kateus haihtuu, Juudan katkeruus häviää. Efraim ei enää kadehdi juudaa, eikä Juuda vainaa Efraimia.” (Jes. 11:11 - 13)“

Niin avautuu valtatie hänen kansansa jäännöksen kulkea — sen, joka on jäljellä Assyriassa — samalla tavalla kuin tie aukeni israelille sinä päivänä jolloin se lähti Egyptin maasta.” (Jes. 11:16)

Ensimmäisen kerran jumala keräsi jäännökset ja sai heidät palaamaan kotimaahansa, kun juutalaiset palasivat Babyloniasta kolmessa erässä 538, 458 ja 445 e.Kr.

Edellä olleessa kohdassa puhutaan kuitenkin, mitä tapahtuu ‘sinä päivänä’ joka viittaa ainutlaatuiseen koko maailmaa käsittävään rauhan aikaa,

“Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan - viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena”
(Jes. 11:6)

Eli tarkoittaa tämä, että toinen kokoontumin tapahtuu vasta Kristuksen tultua ja perustettua tuhatvuotisen valtakuntansa?

Vai pitääkö salkoon nostaa merkkiviiri ja kerätä kodittomat yhteen ennen Kristuksen paluuta?

Tämän minä haluan meidän saavan selville katsomalla profetioita, jotka puhuvat kummankin Israelin heimon paluusta ja erityisesti niitä, joissa esiintyy toistuvasta tie- tai valtatie teema, kuten Jesajan kirjassa.

Huomatkaa, että näissä jakeissa Israelia ja Juudaa käsitellään kahtena erillisenä kokonaisuutena Kristuksen hallintoaikaan asti, päinvastoin kuin yksi vallalla oleva käsitys, että Israelin jäännökset sulautuivat Juudaan jonkin aikaa pakkosiirron jälkeen ja ovat nyt yksinkertaisesti osa juutalaisia.

Jakeessa 16 kerrotaan paluun tapahtuvan valtatietä pitkin ja verrataan tapahtumaa Punaisen meren väistymiseen Egyptistä paon aikana.

Tämä antaa vihjeitä asiaan liittyvästä kiireestä ja jopa vaarasta, koska tarvitaan tuollaista valtatietä.

Muistakaa, mitä tapahtui israelilaisten jäädessä puristuksiin egyptiläisten ja Punaisen meren väliin.

“Mutta Mooses sanoi kansalle Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra Pelastaa teidät.” (2. Moos. 14:13)

Mutta kuitenkin, “Herra sanoi Moosekselle: ‘Miksi sinä huudat minua avuksi? Käske israelilaisien lähteä liikkeelle.” (2. Moos. 14:15)

Aivan samalla tavalla uskon käyvän tälläkin kertaa.

Merkkiviiri nostetaan ylös, ja Israelin lapset, romanit ja juutalaiset, jotka eivät nyt pääse etenemään, mutta tekevät sen vaaran uhatessa.

Uskon, että lähitulevaisuudessa Antikristuksen hallitessa saatana pyrkii saattamaan päätökseen juutalaisten ja mustalaisten poispyyhkäisyn mikä jäi kesken toisen maailmansodan aikana.

Ja vielä kuvataan viimeisiä päiviä:

“Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi tieksi. Epäpyhä ei saa sille astua: Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei nouse sille tielle, ei yksikään raateleva peto, ei yksikään, Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokauspakenevat kauas.Jes.35:8-10.

Entäpä kymmenen pohjoisen heimon toivo?

Jesajan kirjan 11. luku puhuu Messiaan hallituksesta.

“Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen Assyriasta ja Egyptistä ja Patrosista ja Nuhiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista, tuodakseen kansansa takaisin meren suurista ja kaukaisilta rannoilta.

Hän kohottaa, merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta.

Efraimin kateus haihtuu, Juudan katkeruus häviää Efraim ei enää kadehdi Juudaa, eikä juuda vainoa Efraimia (Jes 11:11—13)

Mikä lupaus!

Joten vielä on tuleva lopullinen kokoontuminen, jossa ei ole pelkästään juutalaisia vaan myös heidän kauan kadoksissa olleet veljensä Israelin 10,n kadotetusta heimosta, joten heidän täytyy olla tuolla jossakin.

Mutta keitä he ovat?

Jakeessa 14 sanotaan jopa, että he liittyvät yhteen voittaakseen yhteiset viholliset.

Huomaa, että Efraimin heimosta sanotaan ‘pois ajetut kun taas Juudaan heimosta sanotaan hajotetaan eri taholle hajotettu.

Pois ajettuna oleminen on huomattavasti vakavampi asia, kuin vain eri tahoille hajotettu.

Jumala ei koskaan hyljännyt juutalaisia heidän suhteensa Jumalaan ei ollut koskaan uhattuna samalla tavalla kuin se oli Efraimin heimon kohdalla.

Efraim mainitaan 14 kertaa Jesajankirjassa ja 4 kertaa sekä Jerernian että Hesekieljn kirjassa.

Eli nämä juutalaiset profeetat olivat erittäin huolestuneita Efraimin tulevaisuudesta.

Tarkastellaanpa nyt Jeremiaa jonka, kuten muistit palvelustyö ulottui runsaat 130 vuotta Efamin pakkosiirtolaisuuden jälkeen.

Jeremian kirjan luvussa Jumala kuvaa Juudan syntiä vertaamalla Juudaa ja Pohjois-Israelia kahteen uskottomaan sisarukseen ja vertaa Israelin torjuntaa

Ja toiseksi uskon, niin juutalaisten kuin mustalaistenkin kärsivän saman saatanallisen suunnitelman vaikutuksista, tuhota heidät, ennen Jeesuksen toista tulemista.

Ristiriidassa valkoisen omistajaluokan ylellisen ja rikkaan elämän kanssa. Myös Euroopassa luettiin kirjaa ja tunnettiin syvää närkästystä. Orjuus piti, lopettaa!

Kului vain kolme vuotta, kunnes Euroopassa ilmestyi kirja, jonka nimi oli Coliba Mariucai (suoni. Mariucain tupa).

Kirjan kirjoittaja oli liberaali poliitikkoja ajattelija Vasili Urechia, ja myös tämä kirja kertoi orjuudesta. orjuudesta Euroopassa, Urechian omassa kotimaassa, Romaniassa. Romanian ronianit vapautuivat orjuudesehkä olen jo kirjoittanut seuraavan.

On mielenkiintoista huomata, että Romanit, eivät ole koskaan pitäneet merimatkailusta ja eivätkä suostuneet astumaan laivaan, ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa. Mikäli mahdollista, he ovat valinneet mielummin vaikka pitemmän reitin, muilla keinoilla

Romania on vainottu rotunsa ja syntyperänsä takia Euroopassa 1400 - luvulta lähtien. Varsin yleinen rangaistus oli tuomita Romani kaleeriorjaksi laivaan, joka ylättävän tarkasti tuntuu toteuttavan tuon edellä mainitun kirouksen Romanien historiassa on kuitenkin kaksi ajanjaksoa jotka kannattaa ottaa esille.?

...Siellä te kaupitielette itseänne vihoillisillenne orjiksi ja orjattariksi mutta kukaan ei teitä huoli.5.M. 28:68

Jos joku tekisi tutkielman juutalaisista Euroopassa viimeisten 1.000 vuoden aikana, uskoisin sen muistuttavan edellekuvattua selvitystä. Syy tähän on kaksitahoinen.

Ensiksikin, uskon molempien kärsineen tuosta samasta Mooseksen kirjassa kuvatusta kirouksesta.

Ja toiseksi uskoo niin juutalaisten kuin mustalaistenkin kärsivän saman saatanallisen suunnitelman vaikutuksista tuhota heidät ennen Jeesuksen toista tulemista.

Mutta jos saatana pystyy tuhoamaan toisen niistä tai kummatkin, Jumalan sanan voima rikkoutuisi, Kristus ei palaisi, ja saatanan ennustettu tuho kumottaisiin lopullisesti.?

Mutta tämähän on tietenkin mahdotonta!

Jumalan sana ja kaikki profetiat toteutuvat tarkalleen ja oikeaan aikaan.

Joten katsotaanpa uudelleen, mitä Raamattu sanoo Israelin ja Juudan heimojen keskinäisestä suhteesta viimeisinä päivinä ennen Kristuksen tuloa.

Valmistakaa tietä

“Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa-jäännöksen Assyriasta ja Egyptistå ja Patrosista ja Nubiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista tuodakseen kansansa takaisin meren saarista ja kaukaisilta rannoilla Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois AJETUT (Eframin heimo)ht. (KARKOTETUT) ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut ht- ,maailman neljältä kulmalta. Efraimin kateus haihtuu, Juudan katkeruus häviää. Efraim ei enää kadehdi juudaa, eikä Juuda vainaa Efraimia.” (Jes. 11:11 - 13) “ Niin avautuu valtatie hänen kansansa jäännöksen kulkea — sen, joka on jäljellä Assyriassa — samalla tavalla kuin tie aukeni israelille sinä päivänä jolloin se lähti Egyptin maasta.” (Jes. 11:16)

Ensimmäisen kerran jumala keräsi jäännökset ja sai heidät palaamaan kotimaahansa, kun juutalaiset palasivat Babyloniasta kolmessa erässä 538, 458 ja 445 e.Kr. Edellä olleessa kohdassa puhutaan kuitenkin, mitä tapahtuu ‘sinä päivänä’ joka viittaa ainutlaatuiseen koko maailmaa käsittävään rauhan aikaa,

“Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan - viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena” (Jes. 11:6)

Eli tarkoittaa tämä, että toinen kokoontumin tapahtuu vasta Kristuksen tultua ja perustettua tuhatvuotisen valtakuntansa?

Vai pitääkö salkoon nostaa merkkiviiri ja kerätä kodittomat yhteen ennen Kristuksen paluuta?

Tämän minä haluan meidän saavan selville katsomalla profetioita, jotka puhuvat kummankin Israelin heimon paluusta ja erityisesti niitä, joissa esiintyy toistuvasta tie- tai valtatie teema, kuten Jesajan kirjassa.

Huomatkaa, että näissä jakeissa Israelia ja Juudaa käsitellään kahtena erillisenä kokonaisuutena Kristuksen hallintoaikaan asti, päinvastoin kuin yksi vallalla oleva käsitys, että Israelin jäännökset sulautuivat Juudaan jonkin aikaa pakkosiirron jälkeen ja ovat nyt yksinkertaisesti osa juutalaisia.

Jakeessa 16 kerrotaan paluun tapahtuvan valtatietä pitkin ja verrataan tapahtumaa Punaisen meren väistymiseen Egyptistä paon aikana.

Tämä antaa vihjeitä asiaan liittyvästä kiireestä ja jopa vaarasta, koska tarvitaan tuollaista valtatietä. Muistakaa, mitä tapahtui israelilaisten jäädessä puristuksiin egyptiläisten ja Punaisen meren väliin.

“Mutta Mooses sanoi kansalle Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra Pelastaa teidät.” (2. Moos. 14:13)

Mutta kuitenkin, “Herra sanoi Moosekselle: ‘Miksi sinä huudat minua avuksi?

Käske israelilaisien lähteä liikkeelle.” (2. Moos. 14:15)

Aivan samalla tavalla uskon käyvän tälläkin kertaa.

Merkkiviiri nostetaan ylös, ja Israelin lapset, romanit ja juutalaiset, jotka eivät nyt pääse etenemään, mutta tekevät sen vaaran uhatessa.

Uskon, että lähitulevaisuudessa Antikristuksen hallitessa saatana pyrkii saattamaan päätökseen juutalaisten ja mustalaisten poispyyhkäisyn mikä jäi kesken toisen maailmansodan aikana.

Ja vielä kuvataan viimeisiä päiviä: “Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi tieksi. Epäpyhä ei saa sille astua: Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy.

Leijona ei nouse sille tielle, ei yksikään raateleva peto, ei yksikään, Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin.

He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokauspakenevat kauas.Jes.35:8-10.

Entäpä kymmenen pohjoisen heimon toivo?

Jesajan kirjan 11. luku puhuu Messiaan hallituksesta. “Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen Assyriasta ja Egyptistä ja Patrosista ja Nuhiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista, tuodakseen kansansa takaisin meren suurista ja kaukaisilta rannoilta. Hän kohottaa, merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta.

Efraimin kateus haihtuu, Juudan katkeruus häviää Efraim ei enää kadehdi Juudaa, eikä juuda vainoa Efraimia (Jes 11:11—13)

Mikä lupaus!

Joten vielä on tuleva lopullinen kokoontuminen, jossa ei ole pelkästään juutalaisia vaan myös heidän kauan kadoksissa olleet veljensä Israelin 10,n kadotetusta heimosta, joten heidän täytyy olla tuolla jossakin.

Mutta keitä he ovat?

Jakeessa 14 sanotaan jopa, että he liittyvät yhteen voittaakseen yhteiset viholliset. Huomaa, että Efraimin heimosta sanotaan ‘pois ajetut kun taas Juudaan heimosta sanotaan hajotetaan eri taholle hajotettu.

Pois ajettuna oleminen on huomattavasti vakavampi asia, kuin vain eri tahoille hajotettu. Jumala ei koskaan hyljännyt juutalaisia heidän suhteensa Jumalaan ei ollut koskaan uhattuna samalla tavalla kuin se oli Efraimin heimon kohdalla.

Efraim mainitaan 14 kertaa Jesajankirjassa ja 4 kertaa sekä Jerernian että Hesekieljn kirjassa. Eli nämä juutalaiset profeetat olivat erittäin huolestuneita Efraimin tulevaisuudesta.

Tarkastellaanpa nyt Jeremiaa jonka, kuten muistit palvelustyö ulottui runsaat 130 vuotta Efamin pakkosiirtolaisuuden jälkeen.

Jeremian kirjan luvussa Jumala kuvaa Juudan syntiä vertaamalla Juudaa ja Pohjois-Israelia kahteen uskottomaan sisarukseen ja vertaa Israelin torjuntaa.

Ja toiseksi uskon, niin juutalaisten kuin mustalaistenkin kärsivän saman saatanallisen suunnitelman vaikutuksista, tuhota heidät, ennen Jeesuksen toista tulemista.

Uskon natsismin nousun ja toisen maailmansodan tarkoituksena olleen tuhota systemaattisesti kaksi Israelin vanhaa heimoa, juutalaiset ja mustalaiset.

Tämä selittäisi natsien äärimmilleen viedyn antautumisen tämän tehtävän loppuunsaattamiseen.

Vaikka he olivat häviämässä sotaa, he pyrkivät tappamaan mahdollisimman monta juutalaistaja mustalaista aivan sodan viimehetkiin asti. ?

Tässä ei suinkaan ollut kysymys rodullisen ajattelumallin menemisestä liian pitkälle vaan yksinkertaisesti saatanallisesta suunnitelmasta. Ja syy tuollaiseen suunnitelmaan on tämä:

Raamatun profetiat kertovat Messiaan tulevan kummallekin Israelin heimolle ja yhdistävän ne ikiajoiksi yhden messiaanisen kuninkaan alle.

Mutta jos saatana pystyy tuhoamaan toisen niistä tai kummatkin, Jumalan sanan voima rikkoutuisi, Kristus ei palaisi, ja saatanan ennustettu tuho kumottaisiin lopullisesti.?

http://gronfors.com/tekstit.php?art=Toistaako+Historia+Itse%C3%A4%C3%A4n.txt

Kommentit

22.05.2018 15:29

manfar

Miten kristitty voi tulla juutalaiseksi kun kristityksi tuleminenkin on ottanut monta sukupolvea oppia sisältöä. Se on valtavan paljon laajemempi uskonoppi ja kultuuri se juutalaisuus. Se vaatii vuosi

15.12.2017 04:45

Tim

Romanit eivät ole Intiasta kuka tämän geenitutkimukzen on tehnyt ja kuinka iso otos se on . Herätkää jo romanit on ehkä asuneet siellä mut eivät ole kotoisin sieltä .

12.08.2017 16:55

Ano Nyymi

Se että ei kollektiivisesti haluta tuottaa elämän kannalta tärkeimpiä resursseja ja infraa kuten tuottaa ravintoa niin silloin on kaiken halveksunnan ansainnut. Ollaan muka liian "arvokkaita" siihen.

12.08.2017 16:52

Ano Nyymi

Geenitutkimus todistaa, että mustalaiset ovat Intiasta. Eurooppalaiset ovat alkuperäisiä Israeliittejä. http://der-stuermer.org/finnisch/Mustalaiset_Kolmannessa_valtakunnassa.htm

08.05.2017 19:02

Manfar Tuck

Eihän kukaan oikein voi sanoa mitä romanit ovat, egyptiläisien joukkoa, vain juutalaisien sekaantunut ryhmä, ne tunnusmerkit ovat aika monelle luettavissa, mitä piirtävät ulos sen oikean tumman,

04.02.2017 23:50

seppo baltzar

herra puhu tästä mulle halleluja olen herran kansaa