Jeesus Kristus

Jeesus minun YLKÄNI.

Elämme kiireisen ajan keskellä jossa emme useasti näe sitä tosiasiaa, että monet ihmiset kärsivät, kokevat sisimmässään syvää kipua ja hätää.

Arjen huolet, elämän paineet voivat olla ylitse pääsemättömiä.

Raamattu kertoo meille tilanteesta jossa Jeesus on vaeltamassa Jerikon kaupungista pois suuren väkijoukon seuraamana.

Jeesuksen reitin varrella tien vieressä istuu sokea kerjäläinen nimettään Bartimeus.

Mark 10:46-48 He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timeuksen poika. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin:

"Daavidin Poika, armahda minua!"

Itämaisen tavan mukaan oli tavallista istua lähellä kaupungin porttia.

Sokeat, raajarikot ja muut, joilla oli paljon vapata aikaa, tapasivat istua lähellä kaupungin kulkutietä.

Ehkä joku kulkija luopuisi kiireestään ja pysähtyisi.

Tien vierellä taisi olla- meidän sanojamme käyttäen- sen ajan syrjäytyneitä ihmisiä.

Kun sokea kerjäläinen kuulee Jeesuksen menevän siitä ohitse, hänellä syntyy toivo sisimmässään. Hän huutaa hätänsä julki suureen ääneen.

"Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!

Vaikka monet yrittivät hänen huutonsa vaientaa hän huutaa entistä kovenpaa.

Jumala kuulee hätääntynen ihmisen rukouksen. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa:

Ps 130:1-2 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä.

Ystäväni, kun elämäsi on ajautunut niin ahtaalle, että se huutaa apua on avun saamisen edellytys se ketä sinä huudat avuksesi.

Bartimeus rupesi huutamaan estelyistä ja varotuksista huolimatta. Ei ketä tahansa, vaan Jeesusta!

Elämän muutoksen halu oli niin suuri, etteivät ulkopuoliset mielipiteet tai mitähän tuo toinen ajattelee minusta, päätöksen tekoon vaikuttaneet.

Jeesus kuuli sokean kerjäläisen avun huudon ja pysähtyi auttamaan.

Jeesus kuulee sinun hätääntyneen huutosi.

Hän ei kulje sinun ohitsesi.

Hänellä on aikaa sinulle.

Hän haluaa auttaa sinua.

Rohkaisen sinua lukijani luottamaan Jeesukseen kaikissa sinun elämäsi tilanteissa.

Ps 33:13 : ”Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset.”

1.Sam. 16 : 7 : ’’Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.’’

Jeesus rakas , huudan Sinun puoleesi.

Kuule sydämmeni rukous, huolehdi puolisostani, lapsistani, lapsenlapsistani, äidistäni, molemmista veljistäni perheineen, molemmista sisaristani perheineen ja jokaisesta ystävästäni.

Isä, Jeesuksen nimessä vedä rakkauden köysin puoleesi jokainen uskostaosaton omaiseni ja kaikki luodut.

Jeesus, lähetä Pyhä Henkesi ohjaamaan meidän kulkuamme.

Rakenna suojamuurisi ympärillemme ja Laske siunaavat kätesi yllemme.

Jeesus, rakas älä jätä meistä ketään vihollisen käsiin, vaan vaikuta Henkesi kautta tahtomiseen ja tekemiseen....

Jeesus, ilmesty väkevästi meille kaikille...

Jeesus rakas. ... Anna taivaalista viisautta, ymmärrystä, taidollisuutta . .

Jeesus rakas, pyydän ohjaa ja auta valvomaan.. Auta meitä ja armahda. .Anna meille anteeksi. ..

Oi, Jeesus Kristus

Armahda

Miten siis valvomme?

Isä, kiitämme Sinua, että näinäkin päivinä meillä on toivo. Me emme ole tapahtumien sitomia. Me voimme katsoa historiaa ja nähdä, kuinka Jumala on toiminut, ja tietää, että Hänellä on hallussaan kaikki alusta asti tähän päivään saakka.

Herra, rukoilen, että rohkaiset ja virvoitat meidän henkeämme. Me emme ole niitä, jotka surevat niin kuin maailma suree.

Me emme järky, kun maailma järkyy, koska meillä on toivo, joka on perustettu iankaikkiseen pelastukseen. Herra, puhu selvästi sydämillemme ja aja sieltä kaikki pelko pois ja anna meidän seistä suoraselkäisinä uskovina.

Suo meidän iloita Sinussa tälläisinakin aikoina- ei kärsimysen tähden vaan kärsimyksestä huolimatta.

Ei mikään, eikä kukaan voi ottaa sydämistämme tätä Jeesuksen iloa. Me korotamme nimeäsi. Jumalan Henki, tule ja puhu kauttani, puhu meille ja suo meidän sydämiimme rauha ja lepo Sinussa.

Me emme politikoi, vaan me julistamme kaikkivaltiaan Jumalan hallintavaltaa ja voimaa ja Poikasi kunniaa Hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta!

Isä, Jeesuksen nimessä AAMEN!!

( RUKOUS ON : edesmenneen David Wilkersonin )


Oma pelkoni tässä ajassa ja murheitten ja ongelmien keskellä on ajautua eroon Jeesus Kristuksesta!

Hartain sydämmeni rukous tänä päivänä on JUMALA ARMAHDA MINUA!! Armahda lapsiani, omaisiani, ystäviäni......

Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille,
(Hepr. 2:1-3)

Raamattu varoittaa selkeästi, hartaat uskovatkin voivat ajautua eroon Kristuksesta. Meidän täytyy valvoa tilaamme, meidän täytyy herätellä kanssamatkaajiamme!!
Ilmestyskirjan sivuilla luemme Efeson seurakunnasta, joka hylkäsi ensirakkautsensa, Laodikean seurakunta ajautui penseyteen, Sardeen seurakunnasta tuli hengellisesti kuollut... Paavali varoittaa Galatian kristittyjä kääntymästä pois Kristuksen voitosta ristillä ja palaamasta oman lihansa tekoihin.

Läpi raamatun sanan meitä varoitetaan!!

Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
(Ef 5:14-18)

Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.
(Room. 13:11-14)

1. Tim. 5:
12 ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet.
15 Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa.

Tässä muutama paikka raamatusta ja nämä jakeet ovat tarkoitettu meille uskoville.

Laiminlyömme seurustelun Vapahtajamme kanssa...
olemme NIIN, NIIN väsyneitä,
olemme uupuneita,
olemme kovissa taisteluissa hengellisesti,
olemme huolien nujertamia,
olemme sairaita,
olemme täynnä sydänsuruja,
ihmissuhdeongelmia, masennusta, taloudellista puutetta........

Emme halua edes käsittellä näitä asioita, saattikka edes myöntää niitä omassa elämässämme .... Valvonko siis tilaani?
Viekö elämän MYRSKY kaiken huomioni?

Tahdon rohkaista teitä ja itseäni Paavalin todistuksella:

2. Kor. 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

" ARMOSSANI ON KYLLIN......... KRISTUKSEN VOIMA ASETTUISI MINUUN ASUMAAN"
Aamen, Halleluja!

Hän, Jeesus, ilmestyy myrskyjen keskelle, Hän tulee luoksemme, Hän nostaa ja kantaa, Hän pelastaa, Hän virvoittaa, Hän uudistaa,Hänen voimansa annetaan meille juuri heikkouden hetkellä!!

Meidän ei pidä lannistua, meidän ei pidä laiminlyödä Vapahtajaamme, vaan mitä pitemälle aika kuluu sitä enemmän LUOTTAA, USKOA, HÄNEEN.

LUKEKAAMME SANAA

RUKOILKAAMME

ODOTETAAN HERRAN PUHETTA

TEHDÄÄN JUMALAN TAHTO, olkaamme uskollisia palvelijoita
Elkäämme laiminlyökö näistä yhtäkään

Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen.
Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.
Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.
Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.
(1. Tim. 4:13-16)

Etsin rauhaa ja turvaa!! LEPOA, RATKAISUA ONGELMIIN....

JA SEN SAAN JA SAAMME AINOASTAAN JEESUKSELTA KRISTUKSELTA. 

Hepr. 4:1 
Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.

Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä ja VALVOTAAN ja RUKOILLAAN.

Lupaus

Jumala on Raamatussa antanut meillä monia lupauksia.

Yksi niistä on:

Ilm. 3:5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Tämä lupauksen mukaan jokainen voittaja saa ikuisen elämän Taivaan isän läheisyydessä.

Luottamus Jumalaan on sitä, että luotamme hänen toimivan lupaustensa mukaisesti.

Luottamus Jumalaan on sitä, että luotamme silloinkin kun ei ole mitään takeita, että Hän vastaa.

Luottamus Jumalaan on sitä, että vaikka vastaus rukouksiimme viipyy, emme ala epäilemään hänen haluaan auttaa.

Joh. 16:13-15

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. --- Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Pyhän Hengen kautta Jeesus johtaa meidät tuntemaan koko totuuden.

Johtaminen ei ole sitä, että me saamme ilmoituksen ja siinä se on.

Ei, se on tie, joka lähtee lapsen uskosta liikkeelle, edeten pidemmälle ja pidemmälle Herran totuuden tuntemisessa.

Joka päivä voin oppia uusia piirteitä totuudesta.

Haluaako Jeesus, että me vain TIEDÄMME totuuden?

Ei varmasti, Hän haluaa että me totuus asuu meissä, meidän teoissamme, puheessamme, ajatuksissamme, kaikessa.

Jeesus lupaa tässä jakeessa, että me voimme tuntea KOKO totuuden.

Silloin olemme päässeet tiellä aika pitkälle.

Mutta olemmeko jo perillä, jos tunnemme koko totuuden?

Voimmeko silloin levätä ja jäädä istumaan?

Minä uskon, että se on vasta uusi alku jollekin vielä hienommalle tielle.

Jumalan totuuden tuntemisellakin täytyy olla tarkoitus, Jumalalla on jokin suunnitelma näille ihmisille.

Tässä jakeessa Jeesus sanoi Totuuden hengen kirkastavan hänet.

Me alamme loistaa hänen kirkkauttaan lähimmäisillemme, ensin himmeästi, myöhemmin varmasti kirkkaammin.

Jaak. 5:19-20
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä: joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit.

Paimen etsii eksyneen lampaan ja tuo takaisin laumaan. Saamme siis jakaa Paimenemme ilon, kun autamme eksyneen takaisin.

Kun olemme lähellä Jeesusta, rakastamme eksyneitä lampaita Hänen rakkaudellaan.

Hippunenkin Paimenen rakkaudesta on jotain valtavaa!

Luuk. 15:3-7
Silloin Jeesus esitti heille vertauksen:

"Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.'
Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.

Kääntykää Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen, kun vielä on aikaa.

Antakaa Hänelle koko sydämenne.

Tulkaa ja antautukaa Hänelle.

Katukaa ja tehkää elämässänne kääntymys.

Herra on armollinen ja laupias, täynnä anteeksiantoa ja rakkautta.

Hän ei halua rangaista tai vahingoittaa teitä. .

Vaan Hän kutsuu teitä rakkaudessa.

Ja se joka kutsuu Hänen nimeään, pelastuu tuomiolta.

"Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni KAIKEN lihan päälle. ."Apt. 2:17

Kun tämä tapahtuu, meidän tulee tietää, että Jeesuksen Kristuksen paluu on ovella.

Ei pian.. vaan OVELLA!

" Ja kun hän ( Pyhä Henki ) tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi SYNNIN JA VANHURSKAUDEN JA TUOMION..." Joh. 16 :8

Jokaisen ihmisen täytyy vastata Pyhän Hengen kutsuun tai torjua se. ..

Pese kätesi ja puhdista sydämesi. Silloin sinun ei tarvitse pelätä Jumalan tuomiota.

Oletko valmis lähtemään, kun Hän tulee?

Vastaa tähän kysymykseen tänään.
Elä siirrä enään ratkaisuasi.

Jumala sanoo : "Minä varjelen sinua, suojelen sinua, pidän sinusta huolen, teen olosi turvalliseksi ja ympäröin sinut niin, ettei paholainen voi sinuun koskia. Minä itse pelastan sinut taivaaliseen valtakuntaani. !"

Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovinto veressä.